Inhuurvolwassenheid

Talent moet altijd voorop staan

Total Talent Management of TTM is al enkele jaren het centrale thema van het tweedaags seminarie georganiseerd door Procurecon in Amsterdam. Tijdens de editie van 2019 was dat niet anders: boeiende getuigenissen van organisaties zoals Philips, PWC, Shell, Unilever en vele andere ‘early adopters’, discussie en interactie in de vorm van paneldebatten en ronde tafel sessies en veel netwerken. Ziedaar het recept voor een druk maar leerrijk programma. NextConomy brengt verslag aan de hand van een reeks artikelen en een video interview. In dit artikel spreken we met Manfred Vogels van het VMS-systeem Beeline. [Lees meer …]

SOW is een document

Total Talent Management of TTM is al enkele jaren het centrale thema van het tweedaags seminarie georganiseerd door Procurecon in Amsterdam. Tijdens de editie van 2019 was dat niet anders: boeiende getuigenissen van organisaties zoals Philips, PWC, Shell, Unilever en vele andere ‘early adopters’, discussie en interactie in de vorm van paneldebatten en ronde tafel sessies en veel netwerken. Ziedaar het recept voor een druk maar leerrijk programma. NextConomy brengt verslag aan de hand van een reeks artikelen en een video interview. Dit artikel gaat over SOW als onderdeel van een programma om alle inhuur in een organisatie te beheren. [Lees meer …]

Self Sourcing van extern talent – de nieuwe heilige graal?

Globalisering, diversiteit, gewenste flexibiliteit (zowel aan de kant van organisaties als kandidaten) en – vooral – schaarste. Een bekend rijtje aanleidingen voor organisaties om alles uit de kast te halen om het juiste talent te vinden. En die wereld van het aantrekken van talent – vast, tijdelijk of heel incidenteel – wordt groter en complexer. [Lees meer …]

De huidige arbeidsmarkt: geen ‘one size fits all’ voor hr!

Wat is de impact van de veranderende arbeidsmarkt op de hr-visie binnen de verschillende sectoren? Hoe blijven bedrijven wendbaar, trekken ze (niche-)talent aan en hoe divers is het aantal contractvormen in de organisatie al? Over deze thema’s bogen zich recent 6 hr-managers en een handvol arbeidsmarktspecialisten van Securex tijdens een rondetafeldialoog. [Lees meer …]

1 2 13