"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Waarom uw organisatie baat heeft bij een open talent cultuur

Een organisatie met een cultuur gedreven door een doel en duidelijke verwachtingen, motiveert en inspireert de werknemers. Er wordt een hogere betrokkenheid bij het werk en in de interactie met anderen gecreëerd, wat leidt tot meer engagement en een hogere productiviteit.
Maar, wanneer leiders een gesloten talentcultuur creëren, wordt cultuur eerder een beperking dan een oplossing.

Laat de talent cultuur van de organisatie geen beperking worden

Organisaties met een gesloten talent cultuur kunnen zich moeilijk aanpassen aan externe gebeurtenissen en trends.  Ze zijn meer intern gefocust, hebben weinig tot geen talent circulatie en hebben te weinig aandacht voor externe gebeurtenissen, wat maakt dat ze daar niet, of te weinig, doelgericht op antwoorden.

Het is als organisatie belangrijk zich snel te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.  En dat gebeurt pas als er voldoende druk is.  Hetzij extern of ten gevolge van een sterk leiderschap.

Vasthouden aan het traditionele model van de vaste werknemer weerhoudt organisaties ervan voldoende snel en adequaat te reageren op veranderende omstandigheden.

Een grote fout bij heel wat organisaties, is het vasthouden aan het traditionele arbeidskrachtenmodel: de vaste werknemer.  Dit model laat echter niet toe om voldoende snel en adequaat te reageren op de veranderingen die zich aandienen.

Door in te zetten op een open talent cultuur, met een mix van vaste en flexibele arbeidskrachten,  maken organisaties het circuleren van talent mogelijk, waardoor ze beter in staat zijn om in te spelen op externe uitdagingen en om innovatiever te zijn.

De voordelen van een open talent cultuur

Een open talent cultuur laat organisaties toe te leren van hun tijdelijke arbeidskrachten.  Zij komen telkens opnieuw met nieuwe info, best practices en innovaties.  Dit maakt dat organisaties als het ware gevoed worden door suggesties en ervaringen van freelancers. Daarnaast zorgt het tijdelijk karakter van freelancers ervoor dat organisaties hun vooroordelen makkelijker laten vallen en de deur openzetten voor meer diversiteit.  Het hoeft niet te verrassen dat organisaties die open staan voor extern talent, meer openstaan voor joint ventures en meer kunnen genieten van een breder netwerk van mogelijke kansen.

Innovatie vraagt om hoge prestatie- en bekwaamheidsnormen.  Organisaties met een open talent cultuur beroepen zich op externe professionals om projectwerk te verrichten, waardoor zij het probleem omzeilen om geen afscheid te moeten nemen van mensen die niet langer aan de verwachte norm voldoen.  Een open talent cultuur stelt bovendien de organisaties in staat hun capaciteiten sneller te vernieuwen.  Door de inzet van extern talent voor projecten kan er sneller geschakeld worden dan in organisaties met een gesloten talent cultuur waar gekeken wordt naar vaste aanwerving.

Een open talent cultuur, het is geen nieuw concept, maar door de voordelen die het biedt, laat het organisaties wel toe sneller te schakelen dan voorheen.

Dit artikel van Jon Younger verscheen eerder in Forbes. Je kan het hier volledig lezen.

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele