"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

EU wil werving van werkzoekenden uit niet-EU-landen vergemakkelijken

Op 13 juni jl. heeft de Raad zijn standpunt bepaald over een voorstel voor een EU-talentenpool. De talentenpool wordt opgericht als een EU-breed onlineplatform dat profielen van werkzoekenden van buiten de EU zal koppelen aan vacatures voor EU-knelpuntberoepen.

Doel van de EU-talentenpool is om de werving van talent uit niet-EU-landen die buiten de EU wonen te vergemakkelijken, de EU-arbeidsmarkt concurrerender te maken en tekorten op de Europese arbeidsmarkt aan te pakken.

Bovendien wil men de beginselen van eerlijke werving verzoenen met een veilig en alomvattend migratiestelsel. Tot slot heeft de EU-talentenpool ook als doel de positie van de Europese Unie in de wereldwijde wedloop om talent te versterken.

De EU-talentenpool

Werkzoekenden uit niet-EU-landen kunnen hun profiel registreren op het platform van de talentenpool en informatie verstrekken over hun vaardigheden, kwalificaties, werkervaring en talenkennis. Het platform zal ook vacatures bevatten van werkgevers in de EU (in deelnemende lidstaten).

De EU-talentenpool zal een aantal van de uitdagingen het hoofd bieden waarmee zowel Europese werkgevers die internationaal willen werven, als werkzoekenden uit niet-EU-landen te maken hebben. Deze uitdagingen omvatten onzekerheid over de nauwkeurigheid, kwaliteit en vergelijkbaarheid van kwalificaties en vaardigheden die in het buitenland zijn verworven, problemen bij het verkrijgen van toegang tot en het begrijpen van informatie over wervings­processen en de hoge kosten van deze procedures.

Omdat de EU-talentenpool bedoeld is om het probleem van tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken, zullen alleen vacatures voor aangewezen nationale of EU-brede knelpuntberoepen in de EU-talentenpool worden opgenomen.

Belangrijkste elementen van het Raadsstandpunt

In overeenstemming met het voorstel van de Commissie blijft deelname aan de talentenpool voor de lidstaten vrijwillig. De Raad heeft echter besloten dat wanneer lidstaten zich bij de regeling aansluiten, zij moeten aangeven welke entiteiten mogen deelnemen aan de talentenpool: werkgevers, uitzendbureaus, particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling of arbeidsmarkt­bemiddelaars.

De Raad heeft ook een terugtrekkings­procedure ingevoerd, met duidelijke regels en een aantal waarborgen om de stabiliteit van het systeem te garanderen. Volgens de Raad mag een deelnemende lidstaat zich op elk moment terugtrekken uit de EU-talentenpool. Zij moet haar besluit echter uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste datum van terugtrekking aan de Commissie meedelen.

Volgende stappen

Op basis van het standpunt dat de lidstaten vandaag zijn overeengekomen, kan de Raad onderhandelingen met het Europees Parlement starten om overeenstemming te bereiken over de definitieve wetgeving.

Achtergrond

De Europese Commissie presenteerde het voorstel op 15 november 2023. Het maakt deel uit van het EU-pakket “mobiliteit van vaardigheden en talent”, dat tot doel heeft meer talent van buiten de EU aan te trekken en de mobiliteit binnen de EU te vergemakkelijken.

Bron: Europese Raad

Lees ook :

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy