"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Arbeidsmarkt & politiek

Gemengde reacties op Europees voorstel Platformwerkers

Europese politici vinden dat ‘platformwerkers’ aanspraak moeten kunnen maken op enkele fundamentele arbeidsrechten en sociale voordelen. Op 8 december 2021 publiceerde de Europese Commissie hierover zijn lang verwachte voorstel. In dit overzichtsartikel belichten we de juridische stand van zaken en verzamelen we de commentaren van diverse stakeholders en van internationale media. [Lees meer …]

2 op de 3 zelfstandigen is een man

13% van de werkende bevolking tussen de 20 en de 64 jaar in de EU doet dat onder het zelfstandige statuut. 86% werkt als werknemer en een kleine minderheid werkt als meewerkende echtgenoot. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat van het tweede kwartaal in 2021. [Lees meer …]

Kloof tussen statuut zelfstandigen en werknemers verkleint opnieuw

Recent keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een uitkering aan zelfstandigen die tijdelijk hun werk onderbreken wegens het overlijden van een familielid. Door naast een regeling met betrekking tot het rouwverlof voor werknemers en ambtenaren, ook een regeling voor zelfstandigen te voorzien, groeien deze drie statuten opnieuw meer naar elkaar toe. [Lees meer …]

1 2
> Andere categorieën