Inhuurvolwassenheid

vast en flex
Allemaal freelancer?

Er zijn talloze voorspellingen gemaakt over hoe de toekomst van werk er voor organisaties en de werknemers in deze organisaties uit zal zien. Er zal wereldwijd veel meer in netwerkstructuren worden georganiseerd en van de mogelijkheden van het internet zouden we nog maar een fractie gezien hebben. Maar wat betekent dit voor de individuele medewerker? [Lees meer …]

1 19 20 21