"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Uw optimale personele bezetting – hoe gereed bent u?

“Optimal Workforce Design – Are you ready?” Die vraag stond centraal tijdens een seminar met HR en Inkoop Managers.

Als je jarig bent, nodig je vrienden en kennissen uit en geef je een feestje. Natascha Hauman vierde de eerste verjaardag van haar consultancybedrijf ProBuy Expertise op 12 december jl met een seminar en een zaal vol HR – en Inkoop Managers en ander schoon volk. En of het goed was! Dat bewijzen de vele enthousiaste reacties achteraf en de deelnemers die, ondanks het winterweer, lekker lang bleven hangen.

Voortdurende verandering als vertrekpunt

“Er zijn diverse trends en veranderingen in de wereld waar je niet omheen kan”. Met deze stelling zette Peter De Meester meteen de toon op het seminar. De strijd om talent is zo een trend waar je je als organisatie maar beter op kan voorbereiden. Een andere zekerheid is dat verandering er is, meer nog, verandering is onze enige constante geworden.

Voortdurende verandering moet dus je vertrekpunt worden wanneer je nadenkt over de flexibiliteit die je organisatie in de toekomst nodig heeft. Wil je het beheer van je externe talenten optimaliseren, kan je daar maar beter goed voorbereid aan beginnen. Breng alle stakeholders in kaart, ontdek de aangewezen technologie, maar teken ook het proces uit en onderzoek alles daar omheen. Zoek inspiratie in andere omgevingen en sta open voor input. Een illustratie hiervan is de samenwerking tussen HR en Inkoop wanneer het over ingehuurd talent gaat.

Tips vanuit de inhuurpraktijk

Na de vele tips van Peter De Meester mocht Cris Buningh getuigen over zijn ervaringen bij Shell als verantwoordelijk inkoopmanager voor Professional Services. Het wereldwijde programma voor Professional Services omvatte het duizelingwekkende bedrag van 5 miljard dollar over wel 100 landen.  Shell huurde al jaren veel externen in maar de forse prijsdaling begin 2015 van $100 per vat naar minder dan $40 noopte het bedrijf tot optimalisatie van de uitgaven.

In dit nieuwe economische klimaat moest een los-vast programma gebaseerd op VMS (Vendor Management System) met selfservice omgebouwd worden tot een programma met een strakke control over het gehele CW (Contingent Workforce) domein.  Wat waren kritische succesfactoren in dit traject?

Zorg voor goede data, systemen en definities en dat HR en Inkoop samen ownership van het programma nemen, zijn belangrijke startpunten getuigde Cris. Verder noemde hij het belang van een duidelijk visie om alle stakeholders aan boord te krijgen. In de uitvoering beveelt Cris aan om de hele populatie aan inhuur aan te pakken om te vermijden dat partijen langs andere kanalen de gewenste control omzeilen, het bekende “squeeze the balloon” effect.

Are you ready?

Na de break nodigden Natascha Hauman van ProBuy Expertise en Marleen Deleu van NextConomy het publiek uit om deel te nemen aan een live polling. De dames poneerden 7 stellingen over inhuur van externen en de zaal nam via de smartphones of tablets enthousiast deel aan de bevraging.

Tussen de stellingen door was er ruimte voor toelichting of debat zodat dit deel van het seminar erg geanimeerd verliep. Wat het meest bijblijft, is de vaststelling dat inhuur van externen zeker niet een ‘one size fits all’ oplossing kan zijn. Daarvoor liggen de situaties, visies en meningen over inhuur soms te ver uit elkaar. Maar de vraag van de dag, ‘are you ready?’ heeft alvast wél enkele aanwezigen aan het denken gezet rond hun optimale personele bezetting. Opzet geslaagd dus!

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy