"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

2018 komt er aan – dit mag u met grote zekerheid verwachten

Vier trends in de wereld van werk om rekening mee te houden.

Lijstjes met voorspellingen voor het nieuwe jaar, het is een traditie en wie zijn wij om tradities niet in stand te houden? Wij wagen ons bij deze aan een overzicht met ontwikkelingen in de wereld van werk en mét ons persoonlijk advies hoe u hier best op kan inspelen.

Gebrek aan personeel

De uitstroom van de babyboom generatie komt in 2018 volop in gang waardoor ervaren talent massaal van de arbeidsmarkt verdwijnt. Dit wordt niet gecompenseerd door instroom van schoolverlaters, en in combinatie met een aantrekkende economie ontstaat een structureel tekort aan talent.
De Tijd meldde recent nog dat de Belgische kmo’s het niet vinden van geschikt personeel de grootste bedreiging noemen voor hun groei volgend jaar. Dat blijkt uit een studie van SD Worx bij 547 bedrijven. Liefst 43 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen is bezorgd volgend jaar niet de geschikte profielen te vinden.

Wat kan u doen?

 • Houd de achterdeur dicht! Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 27% van, vooral grotere, bedrijven vreest dat werknemers zullen vertrekken.
 • Verruim uw blik: zoek niet naar die ene ‘witte raaf’. Kijk naar het potentieel in elke kandidaat, en niet naar de tekortkomingen of afwijkingen van uw vooropgesteld, zogenaamd ‘ideaal’ profiel.
 • Sta open voor alle doelgroepen en contractvormen, en vis ook eens in zogenaamde ‘alternatieve’ vijvers met freelancers, part timers, kansengroepen, (brug-)gepensioneerden, 50+, stagiaires, …
 • 2018 is het jaar van het einde van de traditionele banen, vacatures en kandidaten. Denk nu in termen van ‘projecten’ en ‘pools’ met diverse, complementaire talenten al dan niet in – of buiten uw organisatie.

Wendbaarheid als uw succesfactor – alles bij het oude laten is geen optie meer

In Trends van 21 december jl. haalt hoofdredacteur Daan Killemaes fel uit naar het conservatisme van ons Belgen.: “België heeft de flexibiliteit van een strijkplank”, stelt hij. “Behoudsgezindheid is een plaag die ons zowel in de politiek, in het sociaal overleg als in het bedrijfsleven lelijk parten speelt. Wendbaarheid is een must in 2018, en alles bij het oude laten wordt in 2018 zeer ongewenst grensoverschrijdend gedrag.”

Wat kan u doen?

 • Er is veel te ontdekken! Kom naar buiten, ga de nieuwe wereld in en stel u open voor nieuwe technologie, nieuwe organisatievormen, nieuwe visies. Aanraders zijn o.a. lezingen of boeken van Peter Hinssen (The day after tomorrow) of Steven van Belleghem (Customers the day after tomorrow)
 • Denk proactief na over de bijdrage die u zelf kan leveren vanuit uw rol in de organisatie:
  • Hoe kan u of uw team zelf meer wendbaar worden (agile)?
  • Hoe kan u of uw team ideeën in de organisatie binnen brengen?
  • Hoe kan u of uw team de verandering naar een meer wendbare organisatie mee faciliteren?
 • Wendbaarheid wordt een must in 2018 en moet daarom op de strategische agenda van elke organisatie!

 

Nu al met 200.000 – het aantal freelancers blijft snel groeien

Onderzoeken van Unizo en de SERV (Sociaal Economische Raad Vlaanderen, lees hier) naar het freelance gebeuren in Vlaanderen tonen aan dat in België nu al 200.000 freelancers actief zijn, en dat dit aantal jaarlijks met 9% groeit.

Ja, het vaste contract is in België nog steeds de norm, maar met nu al een realiteit van 7 freelancers op 100 werkenden is dit een duidelijke trend en geen hype. Daar komt nog bij dat de grootste groei aan freelancers zich bij de kenniswerkers voor doet: niche experten, IT-ers, … U kan er in 2018 dus niet meer om heen: freelancers are here to stay!

Wat kan u doen?

 • Aan de instroomzijde: talent is talent. Waarmee we willen zeggen dat het hoogtijd is dat HR zich ook bezig houdt met het rekruteren en selecteren van freelancers. Het gaat in de kern om het vinden van het beste, schaarse (!) talent en niet om de administratie achteraf. Waarom is het werven van experten op freelance basis dan doorgaans nog iets dat door de business gebeurt? Waarom met 2 maten en 2 gewichten werven? “Voor de vaste baan moest ik een hele selectieprocedure door, maar als freelancer mocht ik zo starten!”, we hebben het al herhaaldelijk gehoord.
 • Ontwikkel een visie en een beleid rond inhuren van freelancers. Wanneer inhuren wanneer niet? Wie doet wat? Hoe vermijden we juridische – en andere risico’s?
 • Doe kennis op in verband met freelancers (en bij uitbreiding van alle vormen van externe arbeid): hoe zit de arbeidsmarkt in elkaar? Welke wet- & regelgeving geldt er? Wat zijn gangbare tarieven? Wat is goed opdrachtgeverschap? , …
 • Overweeg speciale tooling in te zetten om het beheer van grote aantallen freelancers te optimaliseren. In het rapport ‘VMS systemen in Nederland en België’ (editie 2017) van Mark Bassie en Marleen Deleu kan u alles hierover lezen. Het rapport is gratis te downloaden.

GDPR kans of bedreiging?

Of het nu zin heeft of niet, GDPR komt er vanaf 25 mei e.k. aan! GDPR, maar ook het vermijden van schijnzelfstandigheid bij het inhuren van externen, … allemaal wet-& regelgevingen die bedrijven voor grote uitdagingen stellen om compliant te zijn en blijven.
“Wij beginnen er nog niet eens aan, we zien wel als er zich een probleem voor doet”, stelde een deelnemer aan een workshop over risicobeheer bij inhuur onlangs. Gelukkig is deze niet zo integere houding in steeds minder bedrijven het geval. Het topmanagement steunt in toenemende mate de zoektocht naar maximale eenvormigheid aan de heersende wetten en voorschriften.

Wat kan u doen?

 • “Culture eats strategy for breakfast” ( Peter Drucker) is een uitspraak die in dit kader helemaal van toepassing is: integriteit bij alle handelingen en in alle lagen van de organisatie is een houding die te allen tijde door het topmanagement moet worden uitgedragen
 • Compliance is niet af te dwingen, net zo min als good governance. Men moet het zelf willen en kunnen, men moet er zelf in geloven dat het de organisatie helpt om volgens de gedragsregels te werken.
 • Je kan niet een beetje zwanger zijn, net zoals je niet een beetje integer of compliant kan zijn.
 • Laat Inkoop een rol spelen om in het kader van compliancy bij inhuur van externen een visie en beleid uit te werken. We waarschuwen echter expliciet voor het vervallen in rigiditeit. Doe daarom kennis en inspiratie op bij concullega’s, in literatuur, in workshops etc. en ga altijd op zoek naar de meest praktisch, pragmatische oplossing voor alle betrokken partijen, in – of uit de organisatie.
Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu