"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Federgon: “De kaarten liggen perfect voor een arbeidsmarktcoalitie”

De verkiezingsuitslag is definitief binnen en de kaarten zijn geschud. De kiezer heeft duidelijk gemaakt dat hij een sociaaleconomisch centrumrechts beleid wil, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. Federgon roept op om van het momentum gebruik te maken om onze arbeidsmarkt grondig te moderniseren.

Federgon, Netwerk voor Werk, ziet in deze verkiezingsuitslag het signaal van de kiezer om een nieuw beleid te voeren. Zowel in het noorden, het centrum, als in het zuiden van het land komen partijen als winnaar uit de bus die gelijkaardige posities innemen inzake arbeidsmarktbeleid. 

“Onze economie heeft het enorm zwaar te verduren gehad. De kiezer kiest nu voor een beleid dat welvaartscreatie opnieuw centraal zet. De resultaten zijn duidelijk: geef ondernemers opnieuw ruimte om te ondernemen”, zegt Ann Cattelain, CEO van Federgon.

De resultaten zijn duidelijk: geef ondernemers opnieuw ruimte om te ondernemen –  Ann Cattelain

Vanuit Federgon menen we dan ook dat de kaarten perfect liggen om coalities te vormen die op alle niveaus de noodzakelijke hervormingen kunnen uitvoeren voor een moderne en dynamische arbeidsmarkt. Een historische kans doet zich voor om het beleid te moderniseren. De sector van hr-dienstverleners wil haar schouders zetten onder een hervormingsregering. 

Zes prioriteiten voor het regeerakkoord

We schuiven zes prioriteiten naar voren die zeker onderdeel moeten uitmaken van het volgende regeerakkoord:

  1. een rechtszeker fiscaal kader voor ondernemingen met een verlaging van de lasten op werk;
  2. de activering en verplichte begeleiding op maat van langdurig zieken;
  3. de hervorming van het werkloosheidssysteem naar een systeem van directe werk-naar-werk-transities;
  4. een performanter arbeidsmigratiemodel;
  5. een werkbaar kader voor levenslang leren;
  6. en een duurzaam toekomstmodel voor de dienstenchequesector.

“Er is al veel gesproken over de werkzaamheidsgraad van 80%, maar laat ons het nu effectief ook doen. Laat ons stoppen met erover te praten en starten met het te realiseren”, concludeert Cattelain. “De kaarten liggen perfect voor een arbeidsmarktcoalitie. Als sector van de hr-dienstverleners zijn we een betrouwbare partner voor elke regering die deze handschoen wil opnemen.” 

Federgon wenst de winnaars van deze verkiezingen een welgemeende proficiat toe en wenst de kiezers het beleid toe waar zij duidelijk om gevraagd hebben.

Bron: Federgon 

Lees ook:

Federatie van de HR-dienstverleners - Fédération des prestataires de services RH Bekijk alle berichten van Federgon