"Exploring the future of work & the freelance economy"

Goed opdrachtgeverschap

Stefaan Vandist: “Het netwerk is belangrijker dan een kantoor delen met mensen die toevallig op dezelfde loonlijst staan.”

De omslag naar de nieuwe economie, met duurzaamheid en circulariteit als sleutelbegrippen, houdt óók in dat er een andere relatie komt tussen werker en ondernemingen. Wie werkt, zal dat meer en meer op projectbasis doen, met soms ook meerdere ‘jobs’ in parallel. “Je hebt meerdere inkomensstromen, en je werk is een soort dashboard waar je al je activiteiten kunt waarnemen.” [Lees meer …]

Marc Lambotte: “Het is logisch dat mensen freelancer worden in een markt waar een zeer grote vraag is”

Het toenemende aantal freelancers hangt samen met een veranderende kijk op loopbanen, maar net zozeer met de evolutie van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zegt Marc Lambotte. Bovendien brengen freelancers ook belangrijke voordelen voor bedrijven: “Het is goed geregeld iemand nieuw binnen te brengen die de manier van werken in vraag kan stellen.” [Lees meer …]

1 2 4