"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

‘Leiderschap moet kansen bieden’ Bart Steukers, CEO Agoria

Bart Steukers volgde in april 2021 Marc Lambotte op als CEO van Agoria. Hij was  toen al vijf jaar aan boord in een directiefunctie. “Het leiden van een grote organisatie is als topsport: het vereist een veelheid aan talenten: intuïtie, passie, inspiratie, discipline, authenticiteit, vaardigheden, expertise, ‘out of the box’ denken en zo veel meer…“

Dit artikel is aflevering 12 van de reeks ‘De CEO spreekt’. Hierin laat NextConomy CEO’s van organisaties aan het woord over hun visie op de toekomst van werk. Hoe zien zij de wereld van werk en de arbeidsmarkt veranderen en hoe spelen ze in op de kansen en bedreigingen? Welke inzichten delen ze?

In zijn lange IT-carrière was Bart Steukers het gewoon om altijd te rapporteren aan behoorlijk ‘directieve’ leidinggevenden. Toen hij bij Unisys General Manager was voor continentaal Europa werd CEO Ed Coleman zijn eerste leider die oprecht op zoek ging naar de groeimogelijkheden van zijn  teamleden. “De eerste die mij echt goesting gaf om me verder te ontwikkelen. Dat heb ik goed onthouden: als je eerlijke en oprechte interesse toont in je mensen, dan krijg je daar veel voor terug.” Dat is meteen ook zijn leidinggevende stijl geworden. Uit ons boeiend  gesprek onthouden we  drie tips van Bart Steukers voor werkgevers en bedrijfsleiders.

We zijn vaak geneigd onze zwakten aan te pakken maar eigenlijk moeten we vooral onze sterkere kwaliteiten nog meer ontwikkelen. Dat heeft meer impact.

  1. Maak een competentieplanning

De arbeidsdeal blijft hoog op de politieke agenda staan. “Daar focust men  bijvoorbeeld op 5 verplichte individuele opleidingsdagen voor iedereen. Dat lijkt me het verkeerde antwoord op de juiste vraag. In plaats van verplichte opleidingen te organiseren zouden bedrijven hun medewerkers een ruimer inzicht moeten bieden in hun vereiste competenties en ontwikkelbare vaardigheden.“

Laat bedrijven eerder investeren in een ‘competentieplanning’ voor de medewerkers. “Een opleiding kan dan wel voor sommigen een van de vele remedies zijn.”

Dit idee sluit uiteraard aan bij het eigen Agoria-actieplan rond de toekomst van de arbeidsmarkt:  “We moeten vandaag echt grondig onderzoeken welke vaardigheden elkeen in de toekomst nodig heeft om zijn job te kunnen blijven doen.”

  1. Vergeet de plus-zestigers niet!

“De groep van 60 tot 64-jarigen is wellicht de meest onderschatte groep arbeidskrachten in ons land. Dat is jammer als je weet dat de regering streeft naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Het land zit nu aan 72% en men kijkt vooral naar de inactieven en de langdurig zieken. Maar slechts 1 op 3 van de pluszestigers is nog aan het werk…”

Dat komt vooral omdat de huidige context niet positief is: “Zestigers worden voortdurend  gevraagd of ze hun pensioen al in orde gebracht hebben, of ze al een beetje aan het uitbollen zijn… Ik vind dat we een context moeten creëren dat het fijn en doodnormaal wordt dat zij nog een tijdje willen blijven doorwerken, desnoods met wat meer flexibiliteit en balans. Zij beschikken over goede skills en veel ervaring, dit in tegenstelling tot de inactieven waar men op mikt.”

Misschien kan de belastingvrije som vanaf zestig jaar elk jaar een beetje verhoogd worden. “Dat zou voor hen een positief signaal zijn om ‘voort te doen’. Het zou volgens ons studiecentrum ook niet zo veel kosten.”

De groep van 60 tot 64-jarigen is wellicht de meest onderschatte groep arbeidskrachten in ons land. Dat is jammer als je weet dat de regering streeft naar een werkzaamheidsgraad van 80%

  1. Verdiep je in artificiële intelligentie

“In mijn droom van de ideale dienstverlening kan Agoria alle inhoudelijke vragen van zijn leden al beantwoorden nog voor ze gesteld zijn.” Het gepast koppelen van AI aan de vele data die elke organisatie heeft, wordt een strategische uitdaging voor alle sectoren en beroepen.

“Met Agoria proberen we de kenniskloof te dichten en meer inzicht te bieden via lerende netwerken, opleidingen en andere experimenten”.

Bart Steukers ziet qua AI veel gelijkenissen met de passieve aanpak rond cyberveiligheid: “We weten allemaal dat het belangrijk is. Maar omdat het zo technisch en moeilijk is delegeren we het toch maar aan de IT’ers. Ondanks het besef van het belang is er over cyber en AI nog te veel onwetendheid in de directiekamers. Ondernemers en managers moeten in elke business dringend meer inzicht verwerven in de grensverleggende mogelijkheden van AI.”

Het gepast koppelen van AI aan de vele data die elke organisatie heeft, wordt een strategische uitdaging voor alle sectoren en beroepen.

Eigen devies

Het geliefde motto van de Agoria-topman is een uitspraak van Albert Einstein: “In the middle of difficulties lies opportunity”.  Er komen nog steeds veel kansen onze kant op. Ook elke moeilijke situatie biedt, als je het goed bekijkt, nieuwe kansen!

Over Agoria

Technologiefederatie Agoria (lid van het VBO)  verenigt, begeleidt en vertegenwoordigt meer dan 2000 technologiebedrijven uit de maakindustrie, de digitale en de telecomsector. Samen tellen zij ruim 321.000 werknemers. De ruim 200 Agoria-medewerkers werken vanuit de kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

Dat Agoria ook gelooft in het belang van freelancers weet u uit onze eerdere artikels. Agoria Techlancers biedt IT-profielen en ingenieurs netwerking, kennisdeling en opleiding.

“We doen dit niet enkel omdat dit in de IT een groeiende beroepsgroep is van ‘ondernemers’ die echt vaak met de nieuwe dingen bezig zijn. Zelfs onze leden-bedrijven in de maakindustrie hebben een mix van werknemers en freelancers en zoeken naar de juiste mix tussen beiden. Door hun projectmatige ingesteldheid kunnen freelancers de contractuele werknemers echt inspireren bij het samenwerken rond een groeiend aantal ‘bedrijfsprojecten’.”

Het jongste jaarlijks ledenevent wijdde Bart Steukers dan weer aan de publicatie van hun eerste duurzaamheidsrapport met een nulmeting en een stevige engagementsverklaring voor de technologiesector.  Met dit “Technology for a better world” zet de organisatie meteen ook de toon voor een stelselmatige impactmonitoring op 12 domeinen.

Lees ook:

Philip Verhaeghe
Philip Verhaeghe is een onafhankelijk governance adviseur en een freelance redacteur over ondernemerschap en bestuur voor vakbladen, bedrijven en organisaties. Onderzoekt zowel de nieuwste trends als de klassieke uitdagingen die het verschil kunnen maken in de bestuurskamer of het directiecomité. Is als freelance redacteur ook actief voor onder meer Bestuurder”, “Guberna” en “Etion”. Werkte als algemeen secretaris voor VKW, het Instituut voor Bestuurders, Corgo en RNCI. Bekijk alle berichten van #Philip Verhaeghe