"Exploring the future of work & the freelance economy"

Freelancer

De Zwarte Zwaan

Een paar jaar geleden maakte ik kennis met het boek “The Black Swan” van Nassim Nicholas Taleb. Daarin omschrijft hij het fenomeen van het plots uit het niets opduiken van een zwarte zwaan die de gevestigde orde en de “business as usual”-modus compleet onderuit haalt. [Lees meer …]

Hoe gezond is freelancewerk?

Steeds meer mensen wagen de stap naar het freelancebestaan of stampen een eigen zaak uit de grond. Maar hoe gezond is de keuze om zelfstandig te zijn? Dat onderzocht de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound). [Lees meer …]

Naar een Europese sociale bescherming?

‘Werk is werk’, zo lijkt het uitgangspunt te zijn van de Europese aanbeveling over de toegang tot sociale bescherming van werknemers en zelfstandigen. De Raad legde eind vorig jaar vast wat het minimum zou moeten zijn in alle lidstaten, en volgend jaar zal de Commissie verslag uitbrengen over wat er gebeurt op het terrein. Op die manier, zo hoopt althans professor Paul Schoukens, zetten we een stap naar een level playing field. [Lees meer …]

1 2 3 42