"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Ann Cattelain, CEO van Federgon: Wij willen “werken” een veel positiever imago bezorgen.

“We willen meer proactief wegen op het beleid rond de toekomst van werk en ons niet meer beperken tot juridische demarches. Ik zoek vooral oplossingen voor de arbeidsmarktuitdagingen en de vaak transversale thema’s die onze tien commissies en platformen aanbelangen.” CEO Ann Cattelain bruist van de plannen voor de koepelfederatie Federgon waar ze bijna twee jaar geleden CEO van werd. Daarvoor was deze master in de rechten er al 22 jaar actief op het juridisch departement, onder meer als Legal Director.

Ook organisatorisch waait er een frisse wind door Federgon: “Op onze jaarvergadering van 17 maart pakken we uit met een volledige modernisering van onze kantoren én huisstijl.“

Haar werkdagen bestaan hoofdzakelijk uit lange reeksen digitale en fysische vergaderingen met kabinetten, vakbonden en andere stakeholders. De contacten met de leden spelen een prominente rol. “Maar ik houd de vrijdagen bewust vrij voor interne meetings, voor ons directiecomité en bilaterale gesprekken met de teamleden …” Ze licht ons graag haar drie prioriteiten toe voor een arbeidsmarkt vol uitdagingen en omwentelingen.

Dit artikel is aflevering 7 van de reeks ‘De CEO spreekt’. Hierin laat NextConomy CEO’s van organisaties aan het woord over hun visie op de toekomst van werk. Hoe zien zij de wereld van werk en de arbeidsmarkt veranderen en hoe spelen ze in op de kansen en bedreigingen? Welke inzichten delen ze?

  1. Pak de arbeidskrapte aan

De schaarste aan geschikte arbeidskrachten is geen tijdelijk fenomeen maar een blijvertje. “Als we onze sociale zekerheid in stand willen houden moet de activiteitsgraad dringend omhoog, richting 80%. Vandaag zijn er, ook door de demografie, meer uittreders dan intreders. Er is nog veel werk om inactieven (terug) aan de arbeidsmarkt te laten deelnemen, maar er is ook nog potentieel bij deeltijds werkenden om richting een voltijdse baan te gaan, mits we voldoende inzetten op kinderopvang.”

De verschillende regeringen en de sociale partners zijn nu echt aan zet!  Hopelijk verlaten ze het conflictmodel, vallen de oogkleppen af en krijgen nieuwe denkpistes ook een kans.

Momenteel komen de sociale bijdragen voor ons degelijke maar dure socialezekerheidssysteem van een veel te kleine groep actieven. “We mogen ons hoofd niet in het zand steken, er moet echt dringend  iets veranderen. De verschillende regeringen en de sociale partners zijn nu echt aan zet!  Hopelijk verlaten ze het conflictmodel, vallen de oogkleppen af en krijgen nieuwe denkpistes ook een kans.”

Federgon wil constructief deelnemen aan het maatschappelijk debat en schuift oplossingen naar voor op het vlak van outplacement, levenslang leren,  transitietrajecten, flexibiliteit, mobiliteit op de arbeidsmarkt, re-integratie van arbeidsongeschikten.

  1. Durf innovatief te ondernemen 

Ook onze sector moet meer digitaliseren om nog meer te kunnen inzetten op het menselijk aspect. Wij hebben een actieve HR-Tech afdeling die een goede connectie vormt tussen de vele start-ups en onze traditionele leden, ze inspireren elkaar. Fier vermeldt ze hun project ‘WorkID’, “een elektronische identiteitskaart met de actuele werkportfolio van elke uitzendkracht. Dit moet de administratieve rompslomp tegengaan, zowel voor de uitzendkracht als voor het uitzendkantoor.”

Maar ‘innoveren’ gaat bij Federgon ook over nieuwe en gedurfde ideeën rond het veel beter inzetten van begeleiding, het stimuleren van opleiding (zoals de leerrekening), meer structurele aandacht voor het individueel welzijn van de werknemer (ook ‘werkgeluk’ genoemd) en heuse loopbaantrajecten.

  1. Geef Flexicurity een kans!

Werkgevers en vakbonden moet open durven nadenken over dat moderne concept dat de nood aan flexibiliteit koppelt aan de behoefte naar zekerheid. Deze mooie term “flexicurity” moet ook in België meer praktijktoepassingen krijgen. “Wij denken bijvoorbeeld aan projectsourcing, waarbij ondernemingen tijdelijke knowhow en expertise kunnen inkopen. Projectsourcingmedewerkers combineren de zekerheid van een vast contract bij een projectsourcingbureau met de flexibiliteit van werken op  verschillende projecten in diverse bedrijven.  Of denk aan de formule van uitzendarbeid met contracten voor onbepaalde duur. Jonge IT’ers die nog niet precies weten wat ze echt willen krijgen dan een vast contract bij een uitzendkantoor. Zo ontdekken ze afwisselende opdrachten in verschillende sectoren en kunnen ze daarna de juiste loopbaankeuze maken.”


Flexicurity en het model van de transitionele arbeidsmarkt

Het TAM-model

Eind vorige eeuw werd door Günther Schmid van het Wissenschaftszentrum in Berlijn een model van de arbeidsmarkt ontwikkeld, dat sindsdien door veel onderzoekers en beleidsmakers is gehanteerd. Het wordt het model van de transitionele arbeidsmarkt genoemd, of kortweg het TAM-model.

Kerngedachte achter dit TAM-model is de, misschien idealistische, veronderstelling dat voor iedereen werkgelegenheid gecreëerd kan worden. Die werkgelegenheid heeft dan de vorm van een gemiddeld aantal uren werk over de totale arbeidslevensloop van een mens. Daarvoor moeten mensen regelmatig tijdens hun arbeidzame leven een positieverandering (transitie) maken. Zulke regelmatige transities vergroten de flexibiliteit en mobiliteit van individuen op de arbeidsmarkt. En dat bevordert weer het concurrentievermogen van ondernemingen en economische groei.

Meer lezen? Flexicurity en het model van de transitionele arbeidsmarkt

Meer weten? Kom naar de ZiPconomy en NextConomy debatavond over
‘Transities. Van werk naar werk’ op 23 maart 2022 om 19.30u bij deBuren in
Brussel.


Devies

“Werken is positief!” Ze verklaart: “Hoe lang MOET je nog werken? Wanneer MAG je met pensioen?”  We horen dat allemaal wel eens, maar dat zijn niet de juiste vragen. Federgon wil helpen om de juiste persoon op de juiste werkplek te krijgen. “Als bron van welbevinden en inkomen  biedt werk je een nuttigheidsgevoel, geeft het je leven zin, en biedt het je een sociaal venster op de wereld.”

Als bron van welbevinden en inkomen  biedt werk je een nuttigheidsgevoel, geeft het je leven zin, en biedt het je een sociaal venster op de wereld.

Dat brengt ons weer bij de activering van langdurig arbeidsongeschikten en de terechte vraag: “Wat kan je wel nog, in plaats van wat kan je niet meer?  Dankzij een intensieve begeleiding door één van onze gespecialiseerde leden krijgen deze mensen bijvoorbeeld de kans om te tonen wat ze (nog)  kunnen. “Ik wil er echt alles aan doen om werken terug een positiever imago te bezorgen.” besluit CEO Ann Cattelain.

Over Federgon

De Belgische ledenfederatie Federgon vzw groepeert ruim 600 private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners aan bedrijven, werkenden of werkzoekenden. Federgon vertegenwoordigt de federale en regionale ledenbelangen bij tal van overheden, commissies, overlegorganen, administraties, en werkgeversfederaties. Daarnaast informeert en adviseert Federgon zijn leden over alle mogelijke  relevante ontwikkelingen, waaronder de frequente wijzigingen in het sociaal recht.

Omdat het kenniscentrum van Federgon over allerhande periodieke activiteitencijfers uit zijn sectoren beschikt kan het de trends op de arbeidsmarkt ook duiden via studies en rapporten. Tenslotte is Federgon echt wel veel meer dan enkel de organisatie van de uitzendarbeid. Er zijn nog 9 andere sectoren: Outplacement, Learning&Development, Interim Management,  ‘Recruitment, Search & Selection’, diensten aan particulieren, Project sourcing, Wellbeing, Loopbaanbegeleiding en HR Tech.

 

Misschien vind je dit ook interessant

Philip Verhaeghe
Philip Verhaeghe is een onafhankelijk governance adviseur en een freelance redacteur over ondernemerschap en bestuur voor vakbladen, bedrijven en organisaties. Onderzoekt zowel de nieuwste trends als de klassieke uitdagingen die het verschil kunnen maken in de bestuurskamer of het directiecomité. Is als freelance redacteur ook actief voor onder meer Bestuurder”, “Guberna” en “Etion”. Werkte als algemeen secretaris voor VKW, het Instituut voor Bestuurders, Corgo en RNCI. Bekijk alle berichten van #Philip Verhaeghe