"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Federgon en Agoria lanceren kwaliteitslabel ‘projectsourcing’

Met het oog op eerlijkere concurrentie introduceren de federaties Federgon en Agoria samen het kwaliteitslabel ‘Certified Member Project Sourcing’. Met zo’n label geven bedrijven die actief zijn in projectsourcing aan dat ze de sociale en fiscale regelgeving naleven en gaan voor eerlijke concurrentie.

Met het kwaliteitslabel Certified Member Project Sourcing wil de federatie van de HR-dienstverleners Federgon en de technologiefederatie Agoria oneerlijke concurrentie in de projectsourcingsector aan banden leggen.

Externe specialisten

Steeds meer bedrijven doen een beroep op projectsourcing, de mogelijkheid om projecten door externe specialisten te laten uitvoeren (outsourcing). De werknemers van projectsourcingbureaus zijn specialisten in hun vakgebied: ingenieurs, informatici, technici, financiële specialisten, marketeers, juristen, HR-medewerkers…

Bedrijven uit tal van sectoren kunnen die specialisten inzetten op specifieke projecten waar hun expertise vereist is, en dat voor een korte periode of voor een langdurige opdracht. Op die manier kunnen ondernemingen hun projecten laten uitvoeren door mensen met de nodige kennis en ervaring, op het juiste moment, in de juiste rol, al dan niet op locatie.

Concurrentievervalsing

Bedrijven ondervinden echter soms concurrentievervalsing door malafide praktijken door het niet respecteren van de sociale en fiscale regelgeving. Zo gebeurt het dat lonen onrechtmatig worden aangevuld via het uitbetalen van buitensporige onkostenvergoedingen aan de medewerkers, bijvoorbeeld onder de vorm van een fictieve kilometervergoeding.

Gunstige fiscale regimes

Het gebeurt ook dat arbeidsovereenkomsten worden opgemaakt vanuit het buitenland, via postbusadressen en fictieve plaats van tewerkstelling om te kunnen genieten van gunstige fiscale regimes. Het resultaat is dat malafide bedrijven prijzen aanbieden die abnormaal lager zijn tegenover de gangbare tarieven. Dat veroorzaakt oneerlijke concurrentie binnen de sector: gedupeerde werknemers kunnen geen beroep doen op hun sociale rechten. Maar zeker even belangrijk: opdrachtgevers zijn mee verantwoordelijk. Bedrijven die een beroep doen op die medewerkers zijn zich hier niet altijd van bewust.

Kwaliteitslabel

Het kwaliteitslabel zorgt er eveneens voor dat projectsourcing niet kan verglijden in verboden terbeschikkingstelling en dat de regels rond instructierecht weldegelijk worden gerespecteerd. Zo kunnen bedrijven die een beroep doen op projectsourcingbureaus met een kwaliteitslabel er ook van uitgaan dat ze samenwerken met een betrouwbare dienstverlener, zonder risico op sancties.

Federgon en Agoria willen met dit initiatief het imago van deze groeiende sector verhogen door garanties te bieden rond de correcte toepassing van de wetgeving en het voortdurend nastreven van een optimale kwaliteit van de dienstverlening bij de opdrachtgever.

Meer informatie: legal@federgon.be

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy