"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Federgon: uitzendactiviteit herstelt, maar blijft op laag niveau

Het uitzendwerk herstelde zich in mei van de scherpe daling in april. Desondanks blijft het activiteitenniveau meer dan 4% lager liggen dan een jaar geleden, wat wijst op aanhoudende moeilijke cyclische- en arbeidsmarktomstandigheden.

In mei 2024 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,26% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren steeg met +0,93% in het arbeiderssegment en met +0,93% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand mei van vorig jaar, liet de uitzendsector een daling optekenen van -4,19%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -2,20% in het arbeiderssegment, en met -6,66% in het bediendesegment.

Federgon-index licht gestegen

De Federgon-index komt uit op 91,46 punten in mei 2024 tegenover 90,33 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Federatie van de HR-dienstverleners - Fédération des prestataires de services RH Bekijk alle berichten van Federgon