"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

HR, op naar meer zichtbaarheid en een sterkere positionering

De erkenning van HR is de voorbije jaren verhoogd. Er is echter nog veel ruimte om de positionering en de zichtbaarheid van HR te versterken. Samira Bersoul ziet potentieel in ‘evidence based’ en strategisch overleg, talent management én flexibiliteit.

“HR was een dienst die een kwarteeuw geleden vooral lonen uitbetaalde. De voorbije jaren heeft HR echter een enorme evolutie gekend, waardoor de erkenning van HR, als vak op zich met verschillende expertisedomeinen, is verhoogd. Het belang van de mens én van HR is de voorbije jaren zichtbaar geworden.

“Let’s bring back ‘the human’ in HR”, roept Samira Bersoul op. “Het gaat niet enkel om het individu an sich, maar ook om sociale omgeving en well-being. Bedrijven kregen de voorbije jaren opnieuw de nodige aandacht voor de mens”.

Let’s bring back ‘the human’ in HR.

– Samira Bersoul

Een uitdaging voor HR aan de onderhandelingstafel

Bedrijven en organisaties worden vandaag geconfronteerd met een hoge druk op de kosten. De recessie en de hoge index liggen aan de basis daarvan. Loonkosten vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van die kosten. “En dus,” zegt Samira Bersoul, “wordt naar HR gekeken voor oplossingen. HR is niet langer een ondersteunende dienstverlening. Wél meer en meer een partij die meekijkt hoe te optimaliseren en de ROI (return on investment) goed in te vullen.”

Samira Bersoul ziet hierin zeker nog een uitdaging voor HR: HR-dienstverlening is niet altijd meetbaar. HR-departementen worden vaak bevolkt met mensen met een hoog empathisch vermogen. Dit zorgt voor een te softe positionering van HR aan de onderhandelingstafel of binnen directieraden en raden van bestuur.
HR wordt dan ook uitgedaagd om met onderbouwde argumentatie en ‘evidence based data’ voorstellen en ideeën te verdedigen.

Krapte op de arbeidsmarkt is een kans voor meer HR-zichtbaarheid

“De krapte op de arbeidsmarkt is een kans voor HR om zich zichtbaar te maken”, aldus Samira Bersoul. Bedrijven en organisaties beseffen meer dan ooit dat zonder de juiste mensen op de juiste plaats de kans op slagen én op het voortbestaan van de organisatie in het gedrang komt.

“Als organisatie mag je de beste machine kopen die op de markt te vinden is. Als je niet de juiste persoon hebt die op het juiste moment op de juiste knop duwt, dan wordt er niet (correct) geproduceerd.”, onderstreept ze haar visie.

Samira Bersoul nodigt bedrijven uit om zichzelf de vraag te stellen wie hun volgende CEO is. “Het zoeken van een externe kandidaat kost vele malen meer dan een interne doorgroei”, meent ze. Zo benadrukt ze het belang van successieplanning voor de toekomst van de organisatie.

Als organisatie mag je de beste machine kopen die op de markt te vinden is. Als je niet de juiste persoon hebt die op het juiste moment op de juiste knop duwt, dan wordt er niet (correct) geproduceerd.

– Samira Bersoul

Opportuniteiten voor flexibiliteit binnen HR

Samira Bersoul ziet het aantal zelfstandigen sneller groeien dan het aantal werknemers. Ze juicht de sterkere groei van het vrouwelijk ondernemerschap ten opzichte van het mannelijk ondernemerschap toe.

Bij HR freelancers ziet ze die sterkere groei minder. Dat komt doordat HR reeds een typische vrouwensector is.

  1. “Freelancers inzetten heeft een aantal voordelen”, geeft Samira Bersoul mee
    Het segment van freelancers biedt het perfecte antwoord voor de vervanging van managementprofielen
  2. Extra workflows die ontstaan door bijvoorbeeld wijzigingen in beleid of wetgeving kunnen door freelancers vastgepakt worden
  3. Een freelancer kan zorgen voor continuïteit bij vertrek van een medewerker. Door parallel te lopen met een vertrekkende medewerker (‘shadow management’) wordt expertise en kennis geborgen in afwachting van een nieuwe aanwerving
  4. Ook in geval van een tijdelijke vraag naar specifieke expertise of kennis bieden freelancers een oplossing. Zij worden vaak ingezet voor veranderingstrajecten en verlaten bij het beëindigen van de opdracht de organisatie.

De stem van HR verbeteren

In grote corporate organisaties wordt HR van bij het begin betrokken bij het opmaken van strategische plannen. “Binnen KMO’s is die strategie vaak minder uitgelijnd. HR wordt pas later betrokken in het proces. Bepaalde beslissingen zijn juridisch of technisch niet altijd uit te voeren. Met heel wat rework en het herschrijven van het strategisch plan tot gevolg.”

Het is aan HR om de taal van de gesprekspartners aan de tafel te spreken. En heel vaak zijn cijfers de enige taal die aanslaat.

– Samira Bersoul

“HR moet zijn rol in de kern van de organisatie durven opnemen.”, benoemt Samira Bersoul als één van de verbeteropportuniteiten die ze ziet voor de toekomst. Andere leiders binnen de organisatie nodigt ze uit HR de hand te reiken. De kruisbestuiving kan nog veel sterker. “Maar”, besluit ze, “het is aan HR om de taal te spreken van de gesprekspartners aan de tafel. En heel vaak zijn cijfers de enige taal die aanslaat”.

Over Samira Bersoul

Samira Bersoul is een persoon met een missie en een vurig voorvechtster van gender gelijkwaardige rechten. Zij is een referentie in de HR-wereld, waarbij ze HR Director en Change Manager was binnen enkele internationale bedrijven. Als bestuurder bij Ondernemers Zonder Grenzen, strijdt ze mee voor klimaatverandering en een HR-beleid gericht op gendergelijkwaardigheid. Samira Bersoul is bovendien actief als boardmember van BIO, dat investeert in kmo’s in ontwikkelingslanden en zo een structurele bijdrage levert aan de socio-economische groei.

De mama van twee dochters droomt ervan om in een latere fase lokaal vrouwen in ontwikkelingslanden te empoweren in hun ondernemerschap.

Lees ook:

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele