"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Duurzame loopbanen in een complexe realiteit

Duurzaamheid krijgt binnen onze maatschappij een steeds belangrijker karakter, ook op het gebied van werk. De leiders van vandaag hebben andere verwachtingen dan de leiders van gisteren. Het nadenken over en werken aan duurzame loopbanen dringt zich op. Vinciane Verbiest deelt haar visie rond duurzame loopbanen.

“Onze maatschappij heeft de evolutie gemaakt naar een kennismaatschappij”, zo opent Vinciane Verbiest.  “Jonge mensen zijn geëvolueerd en zijn leiders geworden, met andere verwachtingen.”  Ze onderstreept de noodzaak aan duurzame loopbanen met een quote van Sumantra Ghoshal, voormalig Strategic and International Management professor aan de London Business School: “You can’t manage thirdgeneration strategies with second-generation organisations and first-generation managers”.

You can’t manage third-generation strategies with second-generation organisations and first-generation managers. – Sumantra Ghoshal


Steeds meer organisaties professionaliseren het inhuren van hun externe talenten. NextConomy brengt daarom een reeks met interviews rond het centrale thema ‘Women in Contingent Workforce Management’. Met deze gesprekken willen we inspireren en inzichten delen met iedereen die van ver of dichtbij betrokken is met het inhuren van externen in organisaties. In het bijzonder willen we andere vrouwen laten zien dat er boeiende loopbanen zijn in een domein dat nog relatief nieuw en onbekend is, maar dat wel toekomstgericht en van toenemend strategisch belang voor organisaties is.


Drie generaties leiders in één arbeidsmarkt

“Onze huidige arbeidsmarkt kent verschillende generaties leiders”, zo stelt Vinciane Verbiest.

  • De eerste generatie leiders zijn opgegroeid in een vrij stabiele werkomgeving met duidelijke jobbeschrijvingen, processen, procedures en policies. “Een lange tewerkstelling binnen eenzelfde organisatie met vooraf bepaald carrièrepad en gradenstructuur met extra legale voordelen, werken van 8 tot 5 op kantoor, het gebruik van ratio en planning kenmerken deze generatie”.
  • De tweede generatie leiders voeren een management dat het realiseren van vastgelegde objectieven nastreeft. De verwachtingen van het individu zijn hoog, de focus ligt op steeds meer en meer.  Verschillende extra legale pakketten worden toegevoegd om iedereen toe te laten zich op een democratische manier te verrijken.  Een belangrijk pijnpunt van dit type leider is, volgens Vinciane Verbiest, dat de mens achter de objectieven te weinig aandacht krijgt.
  • De derde en jongere generatie leiders hecht veel belang aan constante vernieuwing, sneller, goedkoper, slimmer, hoog tempo van verandering, altijd en overal aanwezig zijn, maar toch ook meer en meer belang hechten aan duurzaamheid. Dit leidt tot paradoxen en andere prioriteiten en verwachtingen.  Duurzame loopbanen worden  zeer belangrijk.

Er is niet 1 duurzame loopbaan

“Een loopbaan waarin je jouw hele carrière kunt groeien en verder kunt evolueren”, zo omschrijft Vinciane Verbiest een duurzame loopbaan. “Dat is een zeer persoonlijk gegeven en bijgevolg voor iedereen anders.”

Een duurzame loopbaan begint bij de leidinggevende en of die bereid is te kijken naar wat duurzaam is voor de medewerker. – Vinciane Verbiest

“Een duurzame loopbaan begint bij de leidinggevende: is die bereid te kijken naar wat duurzaam is voor de medewerker? Begrijpt de leidinggevende waar de medewerker naar toe wil?  Zijn de ambities en doelstellingen in het leven en in de organisatie gekend?”  Om duurzame loopbanen vorm te kunnen geven, dienen dit soort gesprekken een plaats te krijgen binnen een organisatie.

Duurzame loopbanen anno 2022

Begin 2022 zag Vinciane Verbiest heel wat organisatie kijken naar duurzaamheid en de vertaling ervan naar concrete, korte termijn acties. Voorbeelden zoals het in leven roepen van mobiliteitsbudgetten en elektrificatie van de vloot.  Deze duurzaamheid kreeg een plaats binnen het employer brand van vele organisaties om jongeren aan te trekken.

Het gebrek aan talenten zal bedrijven doen terugkeren naar duurzame loopbanen. – Vinciane Verbiest

Maar halfweg november 2022 moet ze vaststellen dat de recessie en inflatie belangrijker zijn geworden voor bedrijven: het element van duurzaamheid wordt weinig verder uitgewerkt.  “Maar”, zo voorspelt Vinciane Verbiest, “het gebrek aan talenten zal bedrijven doen terugkeren naar duurzame loopbanen.”

Meer flexibiliteit als antwoord op de huidige complexiteit

Vele leiders worden vandaag geconfronteerd met de vraag hoe met de complexiteit van de huidige economische situatie om te gaan.

“Deze complexiteit biedt meer openheid voor freelancers”, geeft Vinciane Verbiest mee. “Die kunnen door een organisatie ingeschakeld en ook weer stopgezet worden in functie van de noden.  Wat met vaste medewerkers niet het geval is.” Verder ziet zij ook een positieve impact voor het hybride werken, dat meer toegankelijk zal worden om economische redenen.

Een belangrijke talentvraag

Wat hebben we nodig voor de toekomst?, dat is dé talentvraag die organisaties zich dienen te stellen.  “Leiders zien hun rol meer als people leaders.  Zij zijn er om hun mensen te ontplooien, te ontwikkelen, leiding te geven, te coachen én ervoor te zorgen dat er harmonie in de organisatie is.  Onder welk contract de medewerkers werken en hoe vaak ze fysiek aanwezig zijn, is minder van belang.  Het creëren van een teamgeest des te meer.  Zowel bij het werken met intern en extern talent, als bij het werken met hybride werkvormen.”

Onder welk contract de medewerkers werken en hoe vaak ze fysiek aanwezig zijn, is minder van belang.  Het creëren van een teamgeest des te meer.  Vinciane Verbiest

Vinciane Verbiest raadt aan hierbij voldoende aandacht te besteden aan diversiteit, en zeker ook aan de verwachtingen van elk individu binnen het team.  Complementair samenwerken als projectteam om duurzame resultaten te bereiken, is hier volgens haar een oplossing.

Dit zijn alvast enkele adviezen voor leidinggevenden:

  • Luister naar jouw mensen. Ken ze. Ondersteun ze in hun projecten.
  • Bepaal wie je nodig hebt om de doelstellingen te realiseren.
  • Heb aandacht voor hoe je de mensen samen brengt.

Conclusie: Openstaan voor alles wat rondom ons gebeurt

“We moeten leren omgaan met de complexiteit van vandaag”, geeft Vinciane Verbiest mee.  “We moeten openstaan om te begrijpen hoe de complexiteit een nieuwe evolutie met zich meebrengt.  Omarm de complexiteit en vrees de evolutie niet.  We moeten erdoor.”

Omarm de complexiteit.  Vrees de evolutie niet. – Vinciane Verbiest

“Beleidsmakers doen hier al veel in”, zegt ze.  Toch roept ze beleidsmakers op zich te hoeden voor te veel regels en vooral te focussen op het faciliteren in plaats van het dirigeren en controleren.  “Een wetgeving die ons in de pas doet lopen, daar gaan we onvoldoende mee in de juiste richting evolueren”, besluit ze.


De rol van HR naar de toekomst toe

Eén van de grote vraagtekens in dit verhaal is de rol van HR.  De voorbije jaren zag Vinciane Verbiest onderscheid tussen hard en soft HR steeds meer opkomen.  De kritische bedenking die ze zich maakt, is of de hard HR door elke organisatie opnieuw dient gedaan te worden.

“Heeft HR zich telkens opnieuw uit te vinden of dient men anders te beginnen denken?”, is de vraag die ze stelt.

Heeft HR zich telkens opnieuw uit te vinden of dient men anders te beginnen denken? – Vinciane Verbiest

“Digitalisering, automatisering, externalisering en Artificial Intelligence zijn niet meer tegen te houden,” aldus Vinciane Verbiest  “Bereid je daar goed op voor.  Zorg dat HR aanwezig blijft om medewerkers te woord te staan.  Want dat wordt nog teveel over het hoofd gezien”, zo stelt ze.

Ze ziet de HR rol in de toekomst meer evolueren naar een rol van HR Business Partner.  Het gaat om te weten wat belangrijk is in de organisatie én kort bij de alledaagse werkelijkheid te blijven.

“We staan aan het begin van een grote transformatie in Human Resource door de sterk veranderde complexe omgeving .  Met de komst van het meta en de groei van gaming opent een heel nieuwe wereld zich met een veel grotere digitale drempel.  De impact hiervan op de nodige vaardigheden en skills laat zich nog raden.”  Maar dat die er zal zijn, daar is Vinciane Verbiest zeker van.

OVER VINCIANE VERBIEST

Vinciane Verbiest begon haar carrière in het bedrijfsleven als recruiter, stapte als jonge moeder met twee kinderen snel over naar Europese HR-leiderschapsfuncties bij Cadbury Schweppes, VP HR EMEA bij Baxter & SVP HR Europe, Chief of Staff van de CHRO van Mastercard, Global SVP HR en stapte over naar de business als Global Product Delivery Mastercard om een nieuw team op te bouwen dat een efficiënte en industriële uitrol van digitale betalingsproducten & -diensten wereldwijd mogelijk maakt. Zij heeft een uitstekend inzicht in loopbaanbegeleiding & ontwikkeling, M&A, talentmanagement & opvolgingsplanning, zakelijk inzicht en proces- & bedrijfsverbeteringen. Zij is een geloofwaardige business transformation & people coach op basis van expertise, waarden en rolmodel. Zij richt zich sterk op de ontwikkeling van divers talent en talentstrategieën in organisaties.

Lees ook:

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele