"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Duurzaam freelancen

Werk jij als freelancer of zelfstandige? Grote kans dan dat je deze stap als bewuste loopbaankeuze maakte. Maar hoe zorg je ervoor dat dit ook op de langere termijn een duurzame keuze blijft?

Freelance is een bewuste keuze

Voor heel wat freelancers is de stap naar een loopbaan als zelfstandige een bewuste keuze. Uit onderzoek van Antwerp Management School en SD Worx (2018) bleek dat een interessante jobinhoud (69%) en vrijheid in het kiezen van welk werk men doet (68%) voorop staan als redenen om freelancer te worden. Slechts een minderheid (15%) opteerde hiervoor omdat men geen alternatief meer zag om aan het werk te kunnen blijven.

Daarbij past freelancen bij het huidig denken in termen van ‘lifetime employability’ waarbij de norm niet langer een vaste job of een hele loopbaan bij dezelfde werkgever is, maar de nadruk ligt op inzetbaarheid en meerdere transities doorheen de loopbaan. Dit brengt ook het eigenaarschap over de loopbaan expliciet bij de persoon zelf.

Duurzaamheid op lange termijn is essentieel, maar niet evident

Bij het bekijken van de loopbaan op lange termijn is ‘duurzaamheid’ essentieel. Een duurzame loopbaan wordt gekenmerkt door een balans tussen inzetbaarheid, werkgeluk en (mentale) gezondheid. Deze drie factoren kunnen afhankelijk van de behoeften en context van het individu in verschillende intensiteiten aanwezig zijn en vormen een complex samenspel. Deze dynamische kijk op loopbanen geeft mensen meer ruimte om te ‘spelen’ en ‘experimenteren’ met talenten, noden, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en flexibel aan de slag zijn in functie van hun persoonlijke context.

Een duurzame loopbaan ontwikkelen is echter niet evident. Hoewel we vaststellen dat de loopbaan van freelancers gedreven wordt door passie, intrinsieke motivatie, en de behoefte aan onafhankelijkheid en prestatie, en dat ze een aanzienlijke mate van zelfmanagement laten zien; zijn er ook uitdagingen met betrekking tot de duurzaamheid van hun loopbaan. Zo vereist omgaan met onzekerheid, tegenslagen en voortdurend verschuivende opportuniteiten van freelancers dat ze een sterk persoonlijk kompas ontwikkelen, weten waar ze goed in zijn en welke projecten of netwerk hun loopbaan het beste zal ondersteunen. Waar werknemers meegenomen kunnen worden in een ondersteunend HR-beleid, dat binnen deze speelruimte eigenaarschap en mobiliteit mee ondersteunt en stimuleert, vallen freelancers op dit vlak doorgaans uit de boot.


Werk jij als freelancer of zelfstandige? Dan willen wij bij Antwerp Management School (AMS) graag meer leren over jouw loopbaan. Wie zoek jij op voor advies of om ideeën uit te wisselen? En welke impact hebben deze mensen op je loopbaan? Vertel het ons in deze AMS survey. Deelnemen duurt ongeveer 15 minuten.


Opdrachtgevers – nog werk aan de winkel

Hoewel veel bedrijven freelancers in dienst hebben, lijkt de integratie van flexibel talent voor slechts een derde van hen deel uit te maken van een formele personeelsplanningsstrategie, en 32% geeft aan dat het in dienst nemen van freelancers eerder een ad-hoc proces is. Gezien de opmars van flexibele talenten binnen organisaties is het hoog tijd voor werkgevers om te werken aan een inclusief en flexibel talentbeleid. Hiermee verstevigen ze niet alleen de fundamenten van de organisatie voor de toekomst, maar werken ze ook aan de veerkracht als organisatie en het duurzaam inzetten van talenten.

Duurzaam freelancen en de rol van het netwerk

Daarnaast is het cruciaal dat freelancers ook daarbuiten de juiste ondersteuning vinden. Uit eerder onderzoek weten we dat freelancers een netwerk uitbouwen om informatie te verkrijgen die nuttig is voor het uitvoeren van het huidig werk of om steun te krijgen van anderen. Bovendien kunnen freelancers contact opnemen met verschillende externe stakeholders om gebruik te maken van verscheidene vormen van ondersteuning. Verrassend genoeg bleek dat slechts een kleiner deel van de freelancers uit dat onderzoek op structurele basis gebruik maakt van dergelijke ondersteuning. Het ging dan voornamelijk om het inwinnen van financieel advies, advies over verzekeringen en juridisch advies. De meerderheid van de freelancers uit dit onderzoek vroeg nooit eerder hulp op het gebied van loopbaanadvies of het ontwikkelen van managementvaardigheden.

Deel je ervaringen met AMS in deze survey.

Hoog tijd om hier verder mee aan de slag te gaan! In zijn onderzoek focust AMS dan ook op het netwerk van de freelancer. Wie zijn de belangrijkste stakeholders in hun netwerk, en welke rol nemen ze op? En hebben deze stakeholders ook daadwerkelijk een impact op de duurzame loopbaan van freelancers?

Dit artikel is een bijdrage van Sofie Jacobs & Kirsten Vanderplanken, Next Generation Work van Antwerp Management School

 

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy