"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Een primeur! Onderzoek naar aanbieders van Integraal Talent Beheer in Nederland en/of België

In de afgelopen maanden is er door Mark Bassie en Marleen Deleu voor de eerste keer inventariserend onderzoek uitgevoerd naar aanbieders van Integraal Talent Beheer (ITB) in Nederland en/of België. Onder ITB wordt -kortweg- verstaan een integrale hr-aanpak voor het vinden en beheren van talent voor een organisatie, ongeacht de aard van het contract. Op 2 juni 2021 verschijnt het rapport.

12 aanbieders

Mark Bassie: “ ITB slaat dus op de integratie van vast en flex in het hr-beleid van een organisatie. Andere termen die veel worden gebruikt voor dit soort dienstverlening zijn TTM (Total Talent Management) of TTA (Total Talent Acquisition). We hebben gekeken naar wat voor soort bedrijven ITB aanbieden, wat ze er zelf onder verstaan en wat voor dienstverlening ze precies aanbieden. “

“Uiteindelijk hebben we 12 verschillende bedrijven bereid gevonden om de vragenlijst in te vullen”, vult Marleen Deleu aan. “Dit zijn niet alle aanbieders, maar een aantal wilde niet meedoen en een aantal heeft nog geen ITB-propositie.”


Wat is Integraal Talentbeheer (ITB)?

Marleen Deleu sprak met Erik Hollander van Sterksen en met Peter De Buck en Mark Hopman van Pixid over wat we moeten verstaan onder Integraal Talentbeheer (ITB) . De opname van dit gesprek kan je hier bekijken.


Onvolwassen markt

“De markt van ITB-dienstverlening is nog niet volwassen, is onze conclusie”, gaat Mark Bassie verder. “Er lijkt sprake te zijn van een groeiende vraag vanuit de klant/opdrachtgever bekeken. Dit is overigens door ons niet onderzocht, maar in elk geval is het aanbod sterk groeiende. Welbekende bedrijven, die vroeger altijd meededen aan onze voorgaande onderzoeken als aanbieder van MSP- of van RPO-dienstverlening, hebben nu meegedaan als meer complete ITB-aanbieder.”

Marleen Deleu: “Een andere verandering is dat er niet alleen dienstverleners hebben meegedaan, maar ook aanbieders van speciale ICT-systemen, met name van innoverende technologie die kan worden gebruikt om ál het talent goed te kunnen beheren. Deze aanbieders van technologie ondersteunen ITB vaak ook samen met een of meer dienstverleners.”

Samenwerking en overnames

“Een trend die niet nieuw is, maar versnelt en daardoor heel goed zichtbaar is in het onderzoek, is de verdergaande integratie van deelnemers. Er ontstaan steeds meer samenwerkingen en overnames waardoor conglomeraten ontstaan van bedrijven die én MSP of RPO-sec aanbieden, maar ook geïntegreerd als ITB. En dat meestal samen met aanbieders van technologie, zoals bijvoorbeeld Connecting-Expertise (VMS) en Carerix (ATS). “ aldus Mark Bassie. “ Een paar voorbeelden hiervan zijn Pixid Group, HeadFirst Group en Maandag met Talentsourcer.”

Marleen Deleu: “De reden voor deze grote integratieslag is de wens van klanten om regionaal of wereldwijd te gaan werken aan en mét hun talent. Dienstverleners willen hiervoor op tijd gereed zijn om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen.”

Grote verschillen

Toch zijn de verschillen tussen de diverse aanbieders nog steeds groot. Niet alleen is er nog weinig uniformiteit qua terminologie en definities, maar er zijn ook nog steeds kleine aanbieders die alleen in Nederland of België als markt hebben en zich eerder richten op het MBK / KMO dan op de grote wereldspelers.

Marleen Deleu: “Onze observatie is dat de markt wel groeit, zowel qua vraag als qua aanbod, maar toch gaat het niet zo snel als een paar jaar geleden werd gedacht. Onze verklaring hiervoor is dat veel organisaties nog niet klaar zijn voor ITB in hun organisatie, en dus eerst m.b.v. MSP- of RPO-dienstverlening op weg richting ITB geholpen moeten worden. Als de basis, bijvoorbeeld de inhuur van externen, niet op orde is, dan moet dat eerst beter worden georganiseerd, voordat ITB echt kan worden geïmplementeerd.”

Het rapport is vanaf 2 juni 2021 gratis te downloaden op www.theflexacademy.be of www.flex-beheer.nl

Het onderzoeksrapport is gratis HIER te downloaden.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy