"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Inhuur van externe zorgtalenten: weldoordacht met langetermijnvisie. Niet ad hoc en in blinde paniek”

“Tot 160 euro per uur voor een interim-verpleegkundige.” Daar gaan we weer met sensationele titels in de pers over het inzetten van externe talenten in de zorgsector! De hoofdboodschap: “de zelfstandige is een financiële last waar we vanaf moeten! Het zijn opportunistische poenpakkers en naïevelingen die in de val gelokt zijn.”

Eerst beter begrijpen hoe de markt voor flexibel talent in elkaar zit 

Ken je het spreekwoord ‘dat is zoveel waard als een gek ervoor geven wilt’? Daar moest ik aan denken toen ik de sensatietitel in de krant las. Als je als organisatie tot 160 euro per uur betaalt voor extern ingehuurde talenten, ken je de markt niet. Dat is de enige correcte conclusie na het lezen van deze sensatieberichten in o.a. De Zondag van 29 oktober jl. en het bekijken van de ongenuanceerde nieuwsuitzending van VRT die dag. Inhuur van externe talenten is immers aan spelregels onderworpen.

Allereerst geldt voor uitzendkrachten het strikt wettelijk kader: wat geldt voor de vaste medewerkers, geldt ook voor de uitzendkracht, dus ook het loon. Bovenop het uurloon van de uitzendkracht rekent het uitzendkantoor de sociale lasten, verzekering, opleidingskosten en/of kledij voor de uitzendkracht en een brutowinstmarge voor de werking van het kantoor aan. Daarmee kost een uitzendkracht op jaarbasis gerekend naar effectief gewerkte uren nauwelijks meer dan een eigen medewerker in loondienst.

Voor project sourcing geldt een ander wetgevend kader dan voor uitzendarbeid, wat de intermediaire bureaus meer vrijheid geeft om de lonen of vergoedingen voor hun werkkrachten te bepalen, maar ook de tarieven die ze doorrekenen aan klanten.

Meer vrijheid moet niet noodzakelijk leiden tot exuberante tarieven of mistoestanden.

Maar meer vrijheid moet niet noodzakelijk leiden tot exuberante tarieven of mistoestanden. Net als organisaties in andere sectoren zoals de financiële sector, farma, overheid, technologie, media … zal de zorgsector moeten leren omgaan met het inkopen van externe talenten via intermediaire partijen. Wie zijn de spelers op de markt? Hoe komen we in contact met ze en wat is hun aanbod? Hoe weten we wat marktconforme prijzen zijn voor welke diensten? Hoe kunnen we van leveranciers van talenten echte partners maken? …


NextConomy lanceerde op 3 oktober 2023 de eerste Juridische Gids voor Opdrachtgevers van extern talent. Hierin vind je een overzicht van de diverse vormen van externe arbeid die in ons land mogelijk zijn en wat het bijhorend wetgevend kader is. Zo kan je als opdrachtgever met kennis van zaken de juiste contractvorm inzetten en correcte afspraken maken om zonder juridische zorgen samen te werken met je extern talent.

De gids is hier gratis te downloaden.


En dan eens in de spiegel kijken

Als een van de meest cruciale sectoren kampt de zorgsector al langer met een tekort aan arbeidskrachten, met name ziekenhuizen en gezondheidszorg. Het aantal openstaande vacatures bij de VDAB bedraagt 2300 voor verpleegkundigen en 900 voor zorgkundigen. Het lijkt de perfecte storm: de instroom in deze sectoren uit het onderwijs volgt niet de vraag aan werkkrachten. Gelijktijdig kampen ze met verhoogde uitval door ziekte, vooral bij 50-plussers is het verzuim met 24% schrikwekkend hoog. Het mag duidelijk zijn dat het klassieke hr-beleid in veel zorginstellingen hier nauwelijks grip op krijgt. Wat de druk op zij die wél nog aan de slag zijn uiteraard fors vergroot.

Zorgmedewerkers zetten niet zonder reden de stap naar het ondernemerschap als freelancer.

Dat gebrek aan goed werkgeverschap keert nu als een boemerang in hun gezicht terug. Net zoals in veel andere beroepen en sectoren is er een groep werknemers in de zorgsector die niet langer als ‘a puppet on a string’ in het klassieke systeem wil meedraaien. Zorgmedewerkers zetten niet zonder reden de stap naar het ondernemerschap als freelancer. Flexibiliteit, eigen regie en ervaring opdoen met verschillende soorten werk. Dat is waar ze naar op zoek zijn. Werken in vast loonverband past gewoon niet meer bij hun visie op de plaats van werk in hun leven. Ze verlaten liever de sector dan weer als werknemer terug te keren in het vaste stramien. Dat deze mensen door overkoepelende instanties zoals het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk bij monde van Johan Staes, CEO, zonder veel nuance in de pers worden neergezet als opportunistische poenpakkers en naïevelingen die in de val gelokt zijn,  zal ook niet helpen om ze weer in de sector te krijgen.

Hoe moet het dan wel?

We zitten midden in de veranderingen van de wereld van werk en er is nog veel onwetendheid hierover. De verandering is niet nieuw, is zelfs al jaren bezig, maar de coronacrisis heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Steeds meer mensen werken met één van de niet-standaard contractvormen die naast de arbeidsovereenkomst als werknemer in loondienst zijn ontstaan.

Dit fenomeen heeft nu ook de zorgsector bereikt. Moet dat een probleem zijn? Neen, integendeel. Door slim gebruik te maken van deze trend benutten andere organisaties de voordelen van deze werkvormen. En daar wringt in de zorg nog het schoentje: ‘slim gebruiken maken van’ betekent dat je deze trends kent en terdege begrijpt, ze vertaalt naar je eigen strategisch voordeel en vervolgens je hr-beleid hierop aanpast.

Inhuur van externe talenten doe je weldoordacht en met een visie op de lange termijn.

Niet zoals nu duidelijk het geval is: adhoc, in blinde paniek gaten in de bezetting vullen met de eerste de beste die je kan bereiken in geval van nood. Inhuur van externe talenten doe je weldoordacht en met een visie op de lange termijn om er de meeste waarde voor je organisatie uit te halen. Hoogtijd dat het over de mensen gaat die zich honderd procent willen inzetten in de zorg. En niet louter over de contractvorm waarin ze willen worden ingezet. Want dat is in de ideale wereld slechts een administratief detail.

Oproep

NextConomy is op zoek naar organisaties in de Zorg waar een modern, eigentijds hr-beleid wordt toegepast dat vast en flexibel talent omarmt en waar men strategisch gebruik maakt van de externe talenten om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Neem contact op met marleen@nextconomy.be

Lees ook :

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu