"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Freelancers in IT hebben volle agenda

In een jobmarkt waar de vraag naar talent groter is dan het aanbod, kiezen heel wat experts voor een carrière als freelancers. Agoria Techlancers en Data News deden onderzoek naar freelancers die actief zijn in de IT-sector. Meer dan 80% van de freelancers heeft een volle agenda en 35% moet zelfs regelmatig opdrachten weigeren.

Freelancers vind je in alle sectoren. Het zijn zelfstandige ondernemers die als eenmansbedrijf hun diensten aanbieden, meestal aan KMO’s en grote bedrijven. Agoria Techlancers is een dienstverlening van technologiefederatie Agoria die zelfstandige ingenieurs en freelance IT-experts verzamelt en hen helpt in hun ondernemerschap. Via een onderzoek met Data News bracht de organisatie enkele belangrijke inzichten over freelancers in IT aan het licht. Het onderzoek richtte zich zowel op freelancers als hun opdrachtgevers. In totaal namen 128 freelancers en 74 opdrachtgevers deel aan het onderzoek.

Het leven als IT-freelancer

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste freelancers kiezen voor een zelfstandig statuut omdat ze belang hechten aan hun vrijheid (66%). Maar ook de financiële voordelen (51%) en de kans om voor verschillende opdrachtgevers te werken (47%), waren belangrijke voordelen voor de respondenten. Nadelen zijn de administratieve verplichtingen (36%) als zelfstandige en de late betalingen van klanten (22%).

Hoewel 43% aangeeft dat werkonzekerheid het grootste nadeel is van freelancers zijn, heeft 81% van de respondenten een volle agenda. Meer dan een derde van de freelancers (35%) moet zelfs opdrachten weigeren. Slechts 3% van de deelnemers aan het onderzoek heeft moeite met het vinden van opdrachten. De meeste freelancers vinden nieuwe opdrachten via hun bestaand netwerk (75%) of gerealiseerde projecten (36%). Ook detacheringsbedrijven (33%) en online platformen (24%) leveren opdrachten op.

Freelancers die succesvol willen zijn in hun ondernemerschap, moeten marktrelevant blijven en zicht bijscholen. Slechts 7% van de respondenten vindt bijscholing niet nodig of heeft er geen tijd voor. De populairste tools om bij te leren zijn zelfstudie via internet (73%) en webinars (58%) en vakliteratuur (53%).

Een sterk ecosysteem bouwen voor IT-talent

Het onderzoek van Agoria Techlancers en Data News duidt ook op een aantal interessante inzichten over opdrachtgevers. De meest gezochte freelance profielen in IT zijn ontwikkelaars (50%), implementatiespecialisten (41%), data-experts (32%), security-experts (25%) en netwerkbeheerders (23%). De voornaamste reden dat bedrijven freelancers inzetten is voor hun flexibiliteit (73%), omdat ze over een bepaalde expertise beschikken (63%) en voor de snelle inzetbaarheid (49%). De grootste nadelen zijn voornamelijk dat de kennis extern beschikbaar blijft (63%) en de betrokkenheid op lange termijn (50%).

Om freelancers te zoeken, doen de meeste bedrijven beroep op hun eigen netwerk (67%), een online platform (43%) of via een detacheringsbureau (27%). Opvallend is dat slechts een vierde van de opdrachtgevers (26%) over een formele strategie beschikt.

“Dit onderzoek bevestigt de gekozen weg van Agoria Techlancers om een collectief online aanbod te voorzien voor freelancers die actief zijn in technologie, “ aldus Geert Jacobs, manager Agoria Techlancers. “Samen met onze kennispartners gaan we hen de nodige tools geven om marktrelevant te blijven en hen te steunen in hun ondernemerschap.”

Jacobs hoopt via een sterk ecosysteem de nadelen van een freelance economy te verminderen. “Wanneer we een community van technologische freelancers, detacheringsbedrijven, online platformen en opdrachtgevers uitbouwen, zal dit voordelen bieden voor alle partijen. Via roadshows brengen we de freelance policies van opdrachtgevers in kaart. Dit biedt zowel kansen voor freelancers maar ook voor andere opdrachtgevers om van elkaars’ strategie te leren. De community moet ook betrokkenheid en wederzijdse netwerking tussen opdrachtgevers en freelancers kunnen verhogen.”

De volledige studie is hier te downloaden.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy