"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Flexing your workforce

In de whitepaper ‘Flexing your workforce’ nemen Professor Katleen De Stobbeleir en onderzoeker Evelien de Ferrerre van Vlerick Business School vier manieren onder de loep waarop organisaties de flexibiliteit van hun personeelsbestand kunnen bevorderen om zich beter aan te passen aan een steeds veranderende omgeving.

Hoe pakken bedrijven flexibiliteit aan en hoe past dat binnen hun organisatiecultuur? Dat is de centrale vraag in het Vlerick-rapport ‘Flexing Your Workforce‘. De conclusie? Organisaties gebruiken vier strategieën: Agile Talent Management, Interne Talent Markten, Talent Ecosystemen en Werken met Freelancers.

Flexibiliteit is geen luxe

De vereiste flexibiliteit als gevolg van de pandemie heeft aangetoond dat investeren in flexibiliteit van het personeel geen luxe is. Integendeel, het is een belangrijke strategische prioriteit, die een aantal belangrijke voordelen kan opleveren. Naast het verbeteren van werknemersbetrokkenheid, kan flexibiliteit de productiviteit en de winstgevendheid verhogen.

“Voor de coronacrisis waren bedrijven niet echt bezig met flexibiliteit. De nood hieraan kwam pas tijdens de crisis. Veel CEO’s en HR-managers stonden sceptisch tegenover telewerken. Ze dachten dat hun personeel thuis niet voldoende zouden werken. Maar het tegendeel is waar, medewerkers werken thuis echt hard, te veel, constant… Dus toen kwam de vraag: hoe kan men flexibiliteit behouden en er toch voor zorgen dat men een mooie work-life balans houdt”, zegt Evelien.

Bredere talentenpool

Bovendien, zo staat in het rapport, kunnen organisaties die meer flexibiliteit bieden, putten uit een bredere talentenpool van werknemers die voorheen moeilijker te bereiken was, wat diversiteit en inclusie bevordert.

Meer dan alleen maar telewerken

Flexibiliteit van het personeelsbestand draait uiteraard om veel meer dan telewerken. Het gaat ook veel verder dan het toestaan of flexibiliteit verplicht te stellen in tijden van een pandemie. Ook wanneer, hoe en het flexibel omspringen met taken is even cruciaal om succesvol te zijn. “Het is belangrijk om als organisatie bij je mensen te horen wat zij willen, wat hun noden en behoeftes zijn, hoe je ervoor kan zorgen dat zij zich gelukkig voelen in het flexibel verhaal. Die vraag stel je zowel aan je interne als externe medewerkers”, duidt Evelien.

Vier verschillende strategieën

De whitepaper verkent vier strategieën waarop een organisatie haar personeelsbestand kan flexibiliseren, teruggebracht op de twee dimensies intern versus extern en individueel versus systemisch:

  • Agile talentmanagement: intern en systemisch, over de hele organisatie heen.
  • Intern talentpool: intern en individueel, keuze ligt bij de medewerker welke functie hij wil uitoefenen binnen de organisatie.
  • Talent ecosysteem: extern en systemisch, over organisaties heen.
  • Gig economy: extern en individueel, externe talenten inzetten in je organisatie.

Bron

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu