"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vlaamse regering lanceert pilootproject om makkelijker carrièrewissel te realiseren

Voor heel wat mensen heeft de term ‘carrièreswitch’ een negatieve bijklank. Vaak wordt deze term in één adem genoemd met een gebrek aan loyauteit aan een bedrijf, of met werknemers die voortdurend nood hebben aan nieuwe professionele uitdagingen.

Toch blijkt een carrièrewissel vaak geen bewuste keuze te zijn, maar eerder een gevolg van een groeiende jobmobiliteit in een bepaalde economische cluster of werkgevers, die – als gevolg van economische laagconjunctuur – hun activiteiten terugschroeven of zelfs stopzetten. In dergelijke gevallen kan het wisselen van job een waardevolle bijdrage leveren aan het economische weefsel.

Lancering Vlaams pilootproject

Het proactief bevorderen van de jobmobiliteit en het inkorten of vermijden van periodes van werkloosheid zijn dus doelstellingen waarbij carrièrewissels van medewerkers een positieve bijdrage kan leveren. Daarom ondersteunt de Vlaamse regering een pilootproject waarbij de komende twee jaar op een zevental plaatsen in Vlaanderen een Transitiepunt wordt opgericht. Dit is een samenwerking tussen bedrijven om werknemers de kans te geven makkelijk van een job naar een andere over te stappen. Na twee jaar wordt dit pilootproject geëvalueerd.

Op een zevental plaatsen in Vlaanderen wordt een Transitiepunt opgericht.

Transitiepunten

Een Transitiepunt is een regionaal partnerschap tussen verschillende spelers in een bepaalde economische cluster waar de vraag naar jobmobiliteit groot is. Denk bijvoorbeeld aan een haven, lokaal industrieterrein of luchthaven. Concreet kunnen bedrijven onderling afspraken maken om samen te werken met opleidingsvertrekkers, sociale partners en/of hr-dienstverleners om mensen makkelijk van job te laten veranderen, hetzij binnen één bedrijf, hetzij van het ene naar het andere bedrijf.

VDAB als regisseur

Voor de praktische uitwerking van dit project komt de VDAB in beeld. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling moet als arbeidsmarktregisseur werkgevers de nodige tools aanreiken – loopbaanbegeleiding, competentiechecks, opleidingstrajecten, outplacement,… – om te kunnen anticiperen op mogelijke vacatures of ontslagen. Op die manier kunnen bedrijven erin slagen om periodes van werkloosheid in te korten of te vermijden en een grotere onderlinge jobmobiliteit realiseren. Uiteindelijke doelstelling is het creëren van loopbaanzekerheid voor werknemers. Dit gaat dus verder dan louter jobzekerheid.

Uiteindelijke doelstelling is het creëren van loopbaanzekerheid voor werknemers.

In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat in de energiesector de job van sommige werknemers razendsnel evolueert onder invloed van digitalisering en/of automatisering. Zo zien meteropnemers bij Fluvius hun werk stilaan verdwijnen door de invoering van de digitale meter. Ook in sectoren met seizoensarbeid of piekbelasting – zoals de land- en tuinbouw en de horeca – doen werkgevers hun voordeel met het flexibel inzetten en delen van medewerkers.

Verder bouwen op CareerFlow-project

Dit project bouwt verder op het VDAB-proefproject Careerflow. Hierbij biedt de VDAB werkgevers diverse formules aan om de jobmobiliteit te vergroten:

  • Tijdelijke transities, waarbij een medewerker tijdelijk voor een andere werkgever gaat werken;
  • Permanente transities, waarbij een medewerker permanent overstapt naar een ander bedrijf;
  • Pooling, waarbij een bedrijf een werknemer deelt met andere bedrijven, bijvoorbeeld tijdens piek- of dalmomenten.

Vakbonden, werkgeversvertegenwoordigers, kennisinstellingen, service designers en privébedrijven zitten mee in de stuurgroep van CareerFlow.

Een voorbeeld is het initiatief Aviato op Brussels Airport, een bedrijvencluster waar werkgevers creatief moeten omgaan met pieken en dalen in de dienstverlening. Dankzij het jobcentrum Aviato wordt het uitwisselen van talent aanzienlijk vergemakkelijkt.

Samenwerking Decathlon – Colruyt Group

Tijdens de coronacrisis bundelden sommige bedrijven al de krachten om personeel uit te wisselen. In het artikel “Elke crisis brengt opportuniteiten” (NextConomy, 8 juli 2020) kon je lezen hoe de sportketen Decathlon – die tijdens de pandemie werknemers op tijdelijke werkloosheid moest zetten – personeel detacheerde naar de supermarkten van Colruyt Group. In de retailsector was er een grote behoefte aan extra handen, en via deze synergie werd een creatieve oplossing uitgewerkt.

Bronnen:

Lees ook:

Geert Van Cauwenberge
Na een loopbaan van 25 jaar bij een toonaangevende vakinformatieleverancier startte Geert in 2019 als freelance copywriter-eindredacteur-vertaler, met een specialisatie in B2B-content en promotionele communicatie in onder meer hr, finance, tax, accounting, legal en HSE. Onder het motto ‘Easy reading is hard writing’ tovert hij brondocumenten en onderzoeksrapporten om tot vlot geschreven nieuws- en contentartikels. Après une carrière de 25 ans chez un éditeur d'informations professionnelles bien connu, Geert se lance en 2019 comme rédacteur-traducteur freelance, spécialisé dans le contenu B2B et les communications promotionnelles pour les rh, la finance, la fiscalité, la comptabilité, le droit et HSE. Sous le motto ‘Easy reading is hard writing', il vulgarise des documents sources et rapports d'études en articles d'actualité et de contenu. Bekijk alle berichten van #Geert Van Cauwenberge