"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Onzekere economie is uitnodiging om toekomstig personeelsbestand te herdenken

De economische onzekerheid is volgens Jon Younger hét geschikte moment voor bedrijfsleiders om hun personeelsbestand te herbekijken. Hij belicht de voordelen van een flexibele, gemengde workforce, biedt een antwoord op nog aanwezige vooroordelen en roept op om deskundigen in te schakelen.

De arbeidsmarkt heeft z’n uitdagingen. Zoveel is zeker.

Bedrijven zien dat traditionele oplossingen niet langer de sleutel zijn om het tekort aan talent op te lossen. Het verhogen van lonen, het automatiseren van bepaalde taken, het vergroten van rekruteringsinspanningen zijn vaak ontoereikend om de gaten in het personeelsbestand te vullen.

Jon Younger roept in zijn artikel bedrijven op om te kijken naar hoe ze kunnen profiteren van:

  • trends en voorkeuren van de talentenpool,
  • het wereldwijde netwerk van beschikbare deskundige freelancers,
  • communicatie- en samenwerkingstechnologieën.

Hij spoort bedrijven aan traditionele aannames ter discussie te stellen en een andere manier van werken te bedenken.

Voordelen van freelancewerk

Heel wat bedrijven kennen de waarde van freelancers en doen steeds meer een beroep op open talent.

Het werken met freelancers heeft heel wat voordelen, aldus Younger:

  • een snellere toegang tot talent;
  • een grotere talentenpool dan lokaal beschikbaar is;
  • meer kostenbeheersing ten opzichte van een fulltime dienstverband;
  • en directe en indirecte kostenbesparingen.

Een aantal vooroordelen de wereld uit

Een aantal vooroordelen dienen volgens Younger nog getackeld te worden.

Eén daarvan is de overtuiging dat telewerkers minder productief zijn. Hoewel de pandemie een ander licht op de productiviteit van telewerkers scheen, bewegen meer en meer bedrijven terug naar een volledige werkweek op kantoor.

De bewering dat freelancers minder competent zijn omdat ze anders een “echte” job zouden hebben, is een ander vooroordeel dat Younger graag de wereld uit ziet. Freelancers zijn vaak zeer getalenteerde experten binnen een specifiek vakgebied.

Younger stelt ook dat veel oudere leidinggevenden, in tegenstelling tot de nieuwe generaties, hopen dat hun organisatie uiteindelijk terugkeert naar een pre-pandemisch “normaal”.  Deze laatste zijn meer projectgericht dan werkgeversgericht. Hij geeft aan dat 45 miljoen professionals ‘freelance lite’ werknemer zijn.  Ze werken als parttime freelancer én als fulltime werknemer. Volgens Younger zijn deze ‘freelance lite’ medewerkers veeleisend, ongeduldig én weten ze dat ze opties hebben. Ze blijven zelden langer dan twee jaar.

Voordelen van een gemengd personeelsbestand

Younger geeft mee dat een organisatie baat heeft bij een flexibel, gemengd personeelsbestand.

Het verhogen van de wendbaarheid van de organisatie is volgens hem één van de voordelen. Net als het opbouwen van een gevarieerde talentenmix. Ook de verbetering van het vermogen om te schalen, te schakelen en onmiddellijk te reageren op een veranderende externe en concurrerende omgeving is volgens hem een niet te onderkennen voordeel.

Groeiend ecosysteem ondersteunt organisaties

Bedrijven zijn nog niet altijd deskundig in het werken met freelancers, zo blijkt uit de Global Survey on Freelancing. Jon Younger juicht dan ook de groei toe van een ondersteunend ecosysteem dat bedrijven helpt om met succes een open personeelsarchitectuur voor talent te implementeren.

Hij geeft aan dat het nu, gezien de economische onzekere tijden, een goed moment is voor organisaties om zich open te stellen om op een andere manier naar hun workforce te kijken. Hij roept bedrijfsleiders op de juiste deskundigen samen te brengen om de opties, implicaties en haalbaarheid van een nieuw personeelsbestand in kaart te brengen. Younger ziet dit als een logische en potentieel krachtige eerste stap in het omarmen van de ‘freelance revolutie’.

Het volledige artikel van Jon Younger verscheen eerder in Forbes.  U leest het hier.

Lees ook :

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele