"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Arbeidsdeal levert teleurgestelde reacties op

Het is goed dat er eindelijk een arbeidsdeal is. De analyse leert echter dat de maatregelen niet voldoende zullen zijn om de werkzaamheidsgraad tegen 2030 te verhogen. Dat zegt Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, over de net beklonken arbeidsdeal. No big deal, deze arbeidsdeal, klinkt het ook erg kritisch bij AGORIA.

Het is goed dat er eindelijk een Arbeidsdeal is. Zowel bij werknemers als werkgevers waren de verwachtingen hierover hoog gespannen.

Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, betwijfelt echter of de maatregelen in de arbeidsdeal zullen volstaan om de werkzaamheidsgraad tegen 2030 te verhogen naar 80%. Dat zegt de federatie in een eerste analyse van de arbeidsdeal. Dit is uiteraard een belangrijk aandachtspunt, gelet op de noodzaak om op korte termijn zuurstof te geven aan de arbeidsmarkt om het enorme aantal openstaande vacatures in te vullen.

Federgon ziet toch wat positieve punten

Niettemin zitten er in de deal een aantal interessante instrumenten die toch een stap in de juiste richting zetten. Zo is Federgon tevreden dat het concept van de transitietrajecten nu een wettelijke verankering krijgt. “Via transitietrajecten kan iemand die ontslagen wordt al tijdens de opzegtermijn via een transitie-uitzendcontract proeven van een nieuwe job, dat is een belangrijke activerende maatregel”, zegt Ann Cattelain, CEO van Federgon.

“Ook de invulling van het artikel 39ter, om ontslagen werknemers via outplacement sneller opnieuw naar de arbeidsmarkt te begeleiden is een belangrijk instrument om mensen te activeren. Het is cruciaal om nu geen tijd te verliezen met de implementatie van de maatregelen en deze tijdig te evalueren. Deze arbeidsdeal mag geen eindstation worden maar moet een eerste stap zijn in de richting van een meer dynamische arbeidsmarkt, met het oog op een structureel hogere werkzaamheidsgraad.”

Het concept van de transitietrajecten krijgt nu een wettelijke verankering. Ook de invulling van het artikel 39ter, om ontslagen werknemers via outplacement sneller opnieuw naar de arbeidsmarkt te begeleiden, is een belangrijk instrument om mensen te activeren. (Ann Cattelain, CEO van Federgon)

Agoria reageert scherp

“In deze arbeidsdeal verschuilen de beslissingnemers zich achter een aantal weliswaar goed bedoelde symboolmaatregelen zoals het recht op deconnecteren of de mogelijkheid het werkschema flexibeler te organiseren.” Dit post een duidelijk teleurgestelde Jeroen Franssen, sr. Labor Market Expert bij Agoria, op LinkedIn.

“De arbeidsdeal is een gemiste kans, want hij leidt niet tot een werkgelegenheidsgraad van tachtig procent, een groter verschil tussen werken en niet werken en een beter zicht op de vaardigheden en competenties die je nodig hebt voor jouw toekomst.” Dat stelt Jeroen Franssen in een reactie van Agoria, over de zogenaamde arbeidsdeal die de federale regering vandaag heeft bereikt.

“Bedrijven verwachten doortastende maatregelen om het aantal mensen dat aan de slag gaat de hoogte in te jagen zodat we de economie een ferme boost kunnen geven. Toch lijken er tussen het begrotingsakkoord van oktober 2021 en de ‘arbeidsdeal’ van nu geen grote stappen gezet. Het getrappel ter plaatse betekent tijdverlies voor een arbeidsmarkt die in brand staat”, zegt Jeroen Franssen, die ook het gezicht is van Be The Change, het project van Agoria over de toekomst van de arbeidsmarkt en waaraan ook de werkgelegenheidsagentschappen VDAB, Forem en Actiris hebben meegewerkt.

Bedrijven verwachten doortastende maatregelen om het aantal mensen dat aan de slag gaat de hoogte in te jagen zodat we de economie een ferme boost kunnen geven. Het getrappel ter plaatse betekent tijdverlies voor een arbeidsmarkt die in brand staat. (Jeroen Franssen, expert arbeidsmarktbeleid Agoria)

Om te slagen in het opzet om tegen 2030 acht op de tien mensen tussen 20 en 64 jaar aan het werk te hebben, schuift ‘Be The Change’ drie uitgangspunten naar voor. Op de eerste plaats moet werken aantrekkelijker gemaakt worden. Werken moet lonen, het verschil tussen werken en niet werken moet groter worden. Verder moeten we het werk flexibeler organiseren op zo’n manier dat het voor werknemers tot meer comfort en voor ondernemingen tot beter resultaat leidt. Derde uitgangspunt: voortdurende competentieontwikkeling moet centraal staan. Het is zowel de sleutel voor wie niet werkt om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt als de garantie voor wie werkt om relevant te blijven op die arbeidsmarkt.

De regering ziet het (uiteraard) anders

De premier geeft aan dat de nieuwe deal uit vier pijlers bestaat. “De eerste is ‘meer vrijheid voor de werknemer’. Voor de coronacrisis leek vrijheid altijd te vloeken met de belangen van de werknemer. Dit akkoord toont dat die twee zaken toch te verzoenen zijn. Er komt meer vrijheid om arbeidsuren aan te passen.” Zo moet het mogelijk zijn om in de ene week meer uren en in de andere week minder uren te werken. “Dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld co-ouderschap”. Als we tegemoet willen komen aan krapte op de arbeidsmarkt, moeten we die flexibiliteit inbouwen, meent De Croo in de krant De Standaard.

Op LinkedIn lezen we bij Andreas Valkiers, Policy advisor and legal expert Labour and Social security law: “De laatste maanden hard gewerkt aan de Arbeidsdeal en bijzonder tevreden over deze hervormingen die onze arbeidsmarkt moderniseren.”

  • E-commerce is here to stay met modern arbeidsrechtelijk kader rond avondarbeid. Experimenten worden mogelijk gemaakt (zonder akkoord vakbond), evenals cao’s met één vakbond.
  • Activering van ons ontslagrecht met invoeren van transitietrajecten bij nieuwe werkgever tijdens opzegtermijn en de uitvoering van artikel 39ter.
  • Mogelijkheid voor werkgever en werknemer om flexibele arbeidsregeling af te spreken, zoals het presteren van de wekelijkse arbeidsduur in een 4-dagenweek.
  • Inzetten op cultuur van levenslang leren met tot 5 opleidingsdagen per werknemer per jaar.
  • Specifieke criteria om de arbeidsstatus van platformwerkers te beoordelen, zonder het kader van de wet op de arbeidsrelaties te wijzigen.

Het werk is uiteraard niet af, maar de richting die is ingeslagen, is zeker de juiste!

Voer voor debat!

NextConomy en ZiPconomy organiseren op 23 maart 2022 opnieuw een debatavond in Brussel en dit in fijne samenwerking met deBuren.
Het thema kan niet actueler zijn! ‘Transities. Van werk naar werk’. Keynote speaker is Prof. Ans De Vos naar aanleiding van het recente onderzoek rond dit thema, waarna een panelgesprek volgt met experten uit Vlaanderen en Nederland.

Meld je hier gratis aan voor deze debatavond.

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu