"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Helft van de jongeren vindt dat school onvoldoende voorbereidt op de arbeidsmarkt

Voor slechts 16 procent van de jongeren is nettoloon hét belangrijkste bij een keuze voor een job. Jobinhoud is voor evenveel jongeren even belangrijk.

Tussen 2 oktober en 13 november organiseerde het VBO al vier lokale evenementen met in totaal meer dan 2 000 deelnemers. Voor het sluitstuk op 13 november jl. in Bozar hadden de aanwezige jongeren de kans om onder het goedkeurend oog van koningin Mathilde workshops, debatten en inspirational talks te volgen met bedrijfsleiders uit diverse sectoren. 

Tijdens dat evenement stelde het VBO ook de bevindingen van zijn ‘Bridging The Future’-enquête  – die werd uitgevoerd in samenwerking met AG en iVox – voor. Daaruit blijkt dat 44% van de leerlingen uit het secundair onderwijs vindt dat school hen niet voldoende voorbereidt op de arbeidsmarkt. Onder jongeren die al werkervaring hebben, is dat 36%. 

Bij werkgevers is dat gevoel nog sterker. Maar liefst 82% van de werkgevers vindt dat jongeren op school onvoldoende voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Een stijging van 12% tegenover vorig jaar. Het doel van Young Talent in Action is daarom om verwachtingen van jongeren en werkgevers te analyseren en jongeren en de arbeidsmarkt zo dichter bij elkaar te brengen.

Liefst 82% van de werkgevers vindt dat jongeren op school onvoldoende voorbereid worden op de arbeidsmarkt.

Loonsverhoging op basis van productiviteit bekoort minder jongeren dan de werkgevers verwachten

Uit de bevraging bleek verder dat hoewel de meerderheid (68%) van de werkgevers denkt dat jongeren een loonsverhoging verkiezen op basis van behaalde resultaten, de werkelijkheid bij bevraagde jongeren anders is. Meer dan de helft (61%) van de jongeren verwacht een loonsverhoging te krijgen op basis van anciënniteit. Al is voor slechts 16 procent van de jongeren nettoloon hét belangrijkste bij een keuze voor een job. Jobinhoud wordt door evenveel jongeren op één geplaatst als belangrijkste bij de keuze voor een job.

Jongeren en werkgevers eens over het nut van werkplekleren en stages

Jongeren zijn daarnaast ook enthousiast over werkplekleren omdat ze overtuigd zijn dat het hun jobkansen helpt te verhogen. Zo’n 87% van de jongeren geeft aan dat ze werkplekleren zouden overwegen. Daarenboven erkennen zowel studenten hoger onderwijs als werkgevers de belangrijke meerwaarde die een stage kan bieden, onder meer via het aanleren van praktische vaardigheden en een eerste kennismaking met het beroepsveld.

Meer werkgevers zetten actief in op een diversiteitsbeleid

In de enquête geven bijna drie op de vijf werkgevers aan een diversiteitsbeleid te hebben. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 48% van de werkgevers aangaven over een diversiteitsbeleid te beschikken. Werkgevers zonder diversiteitsbeleid geven in 41% van de gevallen aan dat dat is omdat ze enkel kijken naar de capaciteiten van de kandidaat. 32% geeft ook aan dat hun bedrijf daar te klein voor is. 

Jongeren en werkgevers vinden elkaar in mix van thuis- en kantoorwerk

Maar liefst 65% van de bevraagde werkende jongeren geeft aan dat ze wel eens van thuis uit werken. De meesten doen dat een tot drie dagen per week. Toch willen jongeren het contact met hun collega’s niet verliezen: 86% van de werkende jongeren noemt het belangrijk om op regelmatige basis hun collega’s op kantoor te zien. De redenen die ze daarvoor geven, zijn vooral sociaal contact en verbondenheid met het team. 93% van de werkgevers schat correct in dat jongeren die mix verkiezen. Dezelfde ‘ideale formule’ als bij jongeren komt naar boven: drie dagen op kantoor en twee dagen thuis. 

Alhoewel jongeren flexibiliteit verwachten van hun (toekomstige) werkgever, ligt flexibiliteit in de omgekeerde richting minder voor de hand. Zo vindt 23% van de jongeren het oké om ook buiten de werkuren bereikbaar te zijn.

De helft van de jongeren vindt dat school hen onvoldoende voorbereidt op de arbeidsmarkt. Zorgwekkender is dat dat een neerwaartse trend is ten opzichte van de vorige jaren. “We hebben daarom de afgelopen maanden de handen uit de mouwen gestoken en verschillende lokale evenementen georganiseerd om jongeren de kans te bieden om rechtstreeks kennis te maken met de bedrijfswereld en in dialoog te gaan. Hoe meer jongeren een job vinden waarbij ze hun echte talenten kunnen inzetten, hoe beter. Voor de jongeren en voor ons, de ondernemingen, maar ook voor de maatschappij”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.  

Eigen talenten ontdekken en ontplooien met Young Talent in Action

‘Young Talent in Action’ wil met een community van jonge talenten bruggen slaan tussen de verschillende spelers in de ‘wereld van werk’ en jongeren. En dat op een innovatieve en begeesterende manier. Zo kunnen leerlingen uit het secundair onderwijs en jongeren onder de 27 jaar tijdens de evenementen rechtstreeks babbelen met CEO’s en HR-verantwoordelijken van Belgische ondernemingen om elkaar te inspireren en van gedachten te wisselen. Ze krijgen er ook een pak concrete informatie over de beroepen van de toekomst en er staan professionals en experten op het terrein klaar om op al hun vragen te antwoorden.

Daarnaast kunnen deelnemende jongeren hun professionele vaardigheden aanscherpen in interactieve workshops (‘labs’), en zich laten inspireren door leeftijdsgenoten die hun parcours en verhalen delen tijdens ‘inspirational talks’.

Bron: persbericht VBO

Lees ook :

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy