"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Groeipotentieel voor Belgisch Total Talent Management

“Het model van inhuur van extern talent in België is nog niet matuur”, aldus Frederieke Schmidt Crans, Director bij Flexhuis dat nu ook de Belgische markt betreedt. Organisaties die naar toekomstgerichte oplossingen toe willen werken, hebben nood aan data én een bereidheid om ontwikkelingen te omarmen.

“Organisaties, internationaal en binnen België, kijken steeds meer naar hoe inhuur van extern talent is georganiseerd. Dit legt behoeftes bloot. De markt van extern talent heeft in België nog een lage maturiteit.” Zo stelt Frederieke Schmidt Crans.

Franz Hegemann, Business Unit Manager bij Flexhuis België, treedt haar bij. “Het inhuren van externe medewerkers verloopt in België vaak nog zeer gedecentraliseerd. Zowel procurement, HR en business zijn betrokken partijen met elk hun eigen aanpak.”

Weerstand tegen de inhuur van extern talent is een beperking van je flexibiliteit en een risico op verlies van talent. – Franz Hegemann.

Hij merkt dat bepaalde sectoren nog een eerder gesloten houding hebben t.o.v. externe medewerkers en vindt dit een gemiste kans. “Je beperkt je flexibiliteit als organisatie én je loopt het risico talent te verliezen dat ervoor kiest een andere weg uit te gaan.”, waarschuwt hij voor de weerstand die hij nog ziet.

Wil je als organisatie naar toekomstgerichte oplossingen evolueren, is het belangrijk om eerlijk te kijken naar waar je nu staat en waar je naartoe wil.

Generatie Z en babyboomers met verschillende wensen samen op de werkvloer

Organisaties bewegen zich met hun personeelsbestand binnen een breed spectrum. Van babyboomers tot generatie Z: elk staan ze met hun eigen wensen en eisen in de arbeidsmarkt. De uitdaging voor organisaties zit erin om iedereen daarin tegemoet te komen.

Het helpt om inzicht te verkrijgen in wat er op je afkomt om dan strategisch na te denken over hoe je met de verschillende doelgroepen omgaat binnen je organisatie.

Durf eerlijke gesprekken voeren over waar als je organisatie met je personeelsbestand heen wil en de haalbaarheid ervan. – Frederieke Schmidt Crans

Bepalende factoren: mens, technologie, toekomst én data

In Total Talent Managent moet je rekening houden met mensen, technologie en de toekomst. Verandering teweegbrengen rekening houdend met elk van deze verschillende factoren kan alleen maar stap voor stap.

“Eerlijke gesprekken durven voeren over waar je als organisatie met je personeelsbestand heen wil en de haalbaarheid ervan toetsen is belangrijk. Durf te starten bij je eigen realiteit en zo kleine stappen vooruit te zetten.”, benadrukt Frederieke Schmidt Crans.

“Data dragen bij tot een betere verbinding tussen vast en flex”, zo stelt ze. Beschikken over correcte en real-time data laat bedrijven toe beslissingen te nemen gebaseerd op feiten én met aandacht voor compliance, kostenbeheersing en uniformiteit in processen en contracten.

Extern talent binnen organisaties: de realiteit?

NextConomy voert, in samenwerking met Flexhuis,  een onderzoek dat zich richt tot de verschillende afdelingen betrokken bij de inhuur van extern talent. Het poogt een antwoord te formuleren op de vraag waar de inhuur van extern talent best geborgen zit.

De anonieme bevraging focust met drie kernvragen op zowel de huidige realiteit als de toekomst:

  • Waar zit inhuur van extern talent binnen de organisatie vandaag?
  • Wat is de visie van de organisatie betreffende de inhuur van extern talent en waar zit dat best geborgen?
  • Wat zijn de plannen van de organisatie om in die richting te bewegen?

Het onderzoek biedt een kijk op de Belgische markt. Bedrijven kunnen hun eigen realiteit hier aan aftoetsen zodat een plan van aanpak op maat van de organisatie uitgewerkt kan worden.

Het is belangrijk om je successen in total talent management goed te definiëren. – Frederieke Schmidt Crans

Evolutie van talent management doorheen de jaren

De ervaring van Frederieke Schmidt Crans en Franz Hegemann leert dat de evolutie naar Total Talent Management in België doorheen de jaren vrij langzaam gaat. Dit is een trend die ook in andere landen zichtbaar is.

De technologie verandert enorm snel. Dat maakt het voor organisaties moeilijk om bij te blijven. “Definieer je successen in Total Talent Management goed zodat je er in kleine stappen naartoe kan werken”, stelt Frederieke Schmidt Crans.

“De stip op de horizon is belangrijk, maar aandacht voor het tempo waarop veranderingen worden doorgevoerd is geboden”, geeft ze nog mee om organisaties te behoeden voor ondoordachte actie.

Op 24 oktober 2023 organiseert NextConomy, in samenwerking met Flexhuis, een live event in Mechelen. Thierry Geerts, CEO van Google Belux, zal er een keynote brengen over zijn visie over de toekomst van technologie in talent management. Alle informatie en je aanmelden hier.


Over Frederieke Schmidt Crans

Frederieke Schmidt Crans, director van Flexhuis, heeft sinds 2002 het vak van werving en selectie in haar bloed zitten.  Ze vervulde verschillende rollen in dit veld. Sinds 13 jaar is ze eigenaar van Flexhuis, een Managed Service Provider die actief is in diverse sectoren, waaronder zorg, onderwijs, energie en overheid.  Flexhuis is sinds 1 juli 2022 onderdeel van Nash Squared wat hen in staat stelt om een breder portfolio aan hun  klanten aan te bieden die past binnen het onderwerp van Total talent Management.

Frederieke was van 2014 tot 2023 betrokken bij Bovib, de branchevereniging voor intermediairs en brokers. Ze startte er als verantwoordelijke voor het ontwikkelen van een kwaliteitscertificering voor leden en werd in 2017 voorzitter van het bestuur. In die rol werkte ze nauw samen met andere brancheorganisaties, politieke organisaties en ministeries, wat heeft bijgedragen aan het behalen van aanzienlijke successen en een nauwe aansluiting met politieke instanties.

Doorheen haar jaren in het werkveld zag ze alle facetten van recruitment en kreeg ze een ruime blik op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Haar natuurlijke interesse ligt in deze ontwikkelingen en in hoe je als organisatie de juiste vertaalslag kan maken om bij te blijven, je eigen tempo te bepalen, maar te versnellen wanneer dat nodig is om klaar te zijn voor de toekomst.


Over Franz Hegemann

Met meer dan drie decennia aan expertise in de consulting wereld, is Franz Hegemann een toonaangevende specialist op het gebied van Managed Service Provider (MSP) en Recruitment Process Outsourcing (RPO) diensten. Hij blikt terug op een indrukwekkende loopbaan, waaronder managementposities bij vooraanstaande bedrijven zoals Dolmen, Ordina, USG professionals en Solvus.  Zo bouwde Franz een zeer ruime kennis op in het optimaliseren van personeelsbehoeften voor diverse klanten.

Franz zet zijn opgedane ervaring als consultant, HR manager, Business Unit Manager en inhurende manager in om op maat gemaakte HR-oplossingen te bieden aan organisaties in competitieve markten.  Hij gebruikt zijn expertise in het beheren van externe medewerkers en het identificeren van de juiste talenten voor het leveren van hoogwaardige MSP- en RPO-diensten aan diverse klanten.


Lees ook : 

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele