"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België : 6 concrete voorstellen

Er worden om de paar maanden nieuwe gevallen van ernstige sociale dumping gemeld, waarbij de sociale wetgeving op flagrante wijze wordt geschonden. Vaak gaat het hierbij om illegale terbeschikkingstelling van personeel. Federgon dringt erop aan deze praktijken van sociale dumping te stoppen en biedt oplossingen aan in een nieuwe paper over “Correcte tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België“.

Weer gevallen van ernstige sociale dumping in het nieuws ?

Wat hierbij onderbelicht blijft, is dat het vaak gaat over gevallen van illegale terbeschikkingstelling van personeel, waarbij buitenlandse bedrijven of zelfs postbusvennootschappen buitenlandse werknemers ter beschikking stellen van ondernemingen in België. Zonder dat ze daarvoor de nodige erkenningen hebben en zonder dat de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden gerespecteerd worden

6 voorstellen, 1 paper

Federgon is sterk vragende partij om deze praktijken van sociale dumping een halt toe te roepen. Daarom reiken ze oplossingen aan in een nieuwe paper rond “Correcte tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België”.

Grensoverschrijdende tewerkstelling is belangrijk, zeker in een context van krapte op de arbeidsmarkt waarbij er onvoldoende gespecialiseerde profielen beschikbaar zijn en er onvoldoende geactiveerd wordt op de eigen arbeidsmarkt.

Volgens Federgon is evenwel belangrijk dat buitenlandse bedrijven hierbij dezelfde regels volgen als de Belgische bedrijven en hierop ook gecontroleerd worden.

Hoe kan het beter? Download de whitepaper en ontdek 6 concrete voorstellen.

Lees ook:

Federatie van de HR-dienstverleners - Fédération des prestataires de services RH Bekijk alle berichten van Federgon