"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Job redesign, een oplossing voor structurele arbeidsmarktkrapte

De berichtgeving over de arbeidsmarkt klinkt positief: minder tijdelijke werkloosheid, minder ontslagen meer openstaande vacatures dan verwacht. Vickie Dekocker, Senior Expert Onderwijs & Arbeidsmarkt bij Agoria, bekijkt dit met een kritische blik. Ze geeft duiding bij de achterliggende reden hiervan en motiveert organisaties richting job redesign.

De stijgende energieprijzen kunnen op korte termijn aanleiding geven tot personeelsoverschot binnen ondernemingen. Vickie Dekocker noopt tot enige voorzichtigheid: “Cijfers over de arbeidsmarkt van de toekomst geven aan dat zelfs bij een honderd procent tewerkstellingsgraad er nog een tekort aan arbeidskrachten zal zijn. De structurele krapte op de arbeidsmarkt blijft want de vergrijzing van de arbeidsmarkt zal harder en langer toeslaan dan de corona of energiecrisis.”

Dit verklaart volgens haar de beperkte ontslagen en het hoge aantal openstaande vacatures.


Steeds meer organisaties professionaliseren het inhuren van hun externe talenten. NextConomy brengt daarom een reeks met interviews rond het centrale thema ‘Women in Contingent Workforce Management’. Met deze gesprekken willen we inspireren en inzichten delen met iedereen die van ver of dichtbij betrokken is met het inhuren van externen in organisaties. In het bijzonder willen we andere vrouwen laten zien dat er boeiende loopbanen zijn in een domein dat nog relatief nieuw en onbekend is, maar dat wel toekomstgericht en van toenemend strategisch belang voor organisaties is.


Versterking van de interne arbeidsmarkt door retentie en aantrekken van personeel

Bedrijven hebben tijdens covid de impact van een crisis ervaren en leerden de arbeidsmarktinstrumenten om daarmee om te gaan kennen. En, ze zagen dat de heropleving snel kwam. “Bedrijven doen heel veel moeite om hun personeel te kunnen behouden om klaar te zijn voor de toekomst.”

“Organisatie zijn minder happig om mensen te verliezen door ontslag of door het delen van medewerkers met andere bedrijven.”, geeft Vickie Dekocker aan. Bedrijven streven naar het behoud van hun interne arbeidspotentieel om openstaande rollen alsnog te kunnen invullen. Extra vacatures worden opengezet om mensen binnen te halen om de interne arbeidsmarkt te versterken.

Frontrunners kiezen voor job redesign

Vickie Dekocker ziet frontrunner bedrijven proactief aanwerven. Ze brengen de kerntaken van de organisatie in beeld en bekijken hoe de jobs van vroeger in kleinere onderdelen opgedeeld kunnen worden. Ze gaan voor het reskillen van hun eigen medewerkers om zo ruimte te creëren voor interne mobiliteit. Job redesign opent de deuren voor een breder potentieel aan mensen in de arbeidsmarkt dat binnen de organisatie aan de slag kan.

Job (re)design gaat over de set van activiteiten binnen een rol én over het clusteren van bepaalde rollen tot een job op verschillende moeilijkheidsniveau. Een vraag die zich stelt is hoe het onderwijssysteem hieraan kan deelnemen.

De bedrijfsacademy: een antwoord op de arbeidsmarkt- en opleidingsuitdagingen

Job redesign stelt de organisatie voor een aantal uitdagingen die zowel vanuit de arbeidsmarkt- als opleidingsrealiteit voortkomen. “We mogen niet langer uitgaan van 100% tewerkstelling” waarschuwt Vickie Dekocker. “De positionering van werk is veranderd: individuen willen naast het werk ook andere dingen doen”, duidt ze de arbeidsmarktuitdaging.

Snel schakelen met opleidingen op maat van de noden binnen én in samenwerking met het bedrijfsleven is belangrijk

Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om rollen te leren zodat ze in staat zijn delen van een job uit te oefenen.  Dit kan zowel on the job als elders gebeuren.  “En daar zit vandaag een gap met het schoolsysteem”, benoemt Vickie Dekocker een pijnpunt.

“Snel schakelen met opleidingen op maat van de noden binnen én in samenwerking met het bedrijfsleven is belangrijk”. Meer en meer bedrijven richten een zelf een academy op om de gap te dichten tussen het aanbod van het schoolse opleidingssysteem en de nood van de organisatie.

De interne freelancer

“Het is niet slim om de kernactiviteiten van een organisatie bij een freelancer neer te leggen”, pleit Vickie Dekocker voor het idee van de interne freelancer. Hiermee doelt ze op de vaste medewerker die voor korte of langere termijn een andere functie binnen de organisatie vervult. “Het is de bedoeling dat meerdere mensen binnen het bedrijf de kerntaken kunnen uitvoeren om continuïteit te kunnen garanderen.”

“Voor het inschakelen van freelancers kijken bedrijven vooral naar de rollen die ingevuld dienen te worden.”, aldus Vickie Dekocker. Ze raadt bedrijven aan om het interne arbeidspotentieel ook meer op die manier te benaderen.

Bedrijven zullen zo in staat zijn

  • reeds aanwezige medewerkers te behouden,
  • nieuwe mensen aan te trekken,
  • de kern van de onderneming te versterken.

“Ontrafel jobs in rollen en rollen in activiteiten om dit onbenutte potentieel binnen de organisatie in te zetten.”

Jobs, rollen en activiteiten

“Er is nog heel wat potentieel op de arbeidsmarkt dat op vandaag onbenut blijft door vast te houden aan jobs”, besluit Vickie Dekocker. “Ontrafel jobs in rollen en rollen in activiteiten om dit onbenutte potentieel binnen de organisatie in te zetten”, raadt ze organisaties aan. Hoe meer mensen verschillende rollen gaan opnemen, hoe meer mensen aan het stuur zitten van hun eigen loopbaan. Vickie Dekocker ziet potentieel in het opnemen van dezelfde rollen voor verschillende organisaties. “Er is een realiteit van krapte waarbinnen het delen van mensen zich opdringt.  Zeker voor cruciale posities die niet ingevuld raken. Daarnaast zijn er ook steeds meer mensen die verschillende jobs willen combineren”. Daarom blijft ze overtuigd van het voortbestaan van de freelancer.

Over Vickie Dekocker

Vickie Dekocker is Senior Expert Onderwijs-Arbeidsmarkt bij Agoria. Ze is aanspreekpunt rond beleidsdossiers op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt. Ze behaalde een doctoraat aan de KU Leuven en is er gastprofessor Arbeidssociologie. Vickie is auteur van verschillende opiniestukken rond arbeidsmarkt, één van de auteurs van het boek ‘Leren duaal leren’ (Acco, 2018) en ‘Naar een nieuw sociaal contract in de 21ste eeuw’ (Lannoo, 2019). Ze schreef ook bijdrages rond het strategisch gebruik van educatieve technologieën.

LEES OOK

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele