"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

1 op 3 heeft spijt van loopbaan

20 procent van de werknemers is niet tevreden met hun loopbaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Antwerp Management School, House of HR & Vrije Universiteit Amsterdam. Wat maakt een loopbaan duurzaam?

1 op de 5 werknemers is ongelukkig in zijn of haar functie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Antwerp Management School, House of HR & Vrije Universiteit Amsterdam. Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten mentale gezondheid (55,6%) en geluk (45,8%) belangrijk vinden. Een kwart vindt productiviteit belangrijk.

Enkele opvallende cijfers uit de studie:

  1. Jongeren tussen de 18 en 25 jaar geven hun mentale gezondheid op de werkvloer gemiddeld 2,8 op 5. 55-plussers 3,6 op 5. Jongeren zijn nog zoekende op de arbeidsmarkt en veranderen sneller van job. “Er is een grote nood aan een realistisch beroepsvooruitzicht om loopbaanspijt te voorkomen”, verduidelijkt AMS researcher Sofie Jacobs. “Juiste coaching bij starters op de arbeidsmarkt kan helpen om de reality shock op te vangen bij de transitie van onderwijs naar werk. Een uitgebreider loopbaanadvies en meer tijd om loopbaanmogelijkheden te verkennen, kunnen hier het verschil maken.”
  2. Middenkaders, professionals en directie zijn meer tevreden over hun loopbaan dan arbeiders en uitvoerende bedienden.
  3. Eén op de drie ondervraagden zegt spijt te hebben van hun loopbaantraject. 55-plussers geven hun gevoel van spijt aan met 2,6 op 5. Jongeren 3 op 5. Volgens de onderzoekers konden ouderen hun loopbaan bijsturen of hebben zich neergelegd bij hun situatie. Bij jongeren zouden de verwachtingen nog erg hoog zijn of hebben ze een onrealistische kijk op loopbanen en de arbeidsmarkt.

Een inclusief loopbaanbeleid met kansen voor iedereen dringt zich op”, licht Sofie Jacobs toe.“ Zo blijven alle groepen op de arbeidsmarkt voldoende op de radar. Ook het belang van zowel actief als passief aan de slag gaan met je loopbaan mag niet onderschat worden. Dit laatste heeft een impact op welke mate werknemers zelf agency ervaren over hun loopbaan.”

Over het onderzoek

De bevindingen in dit rapport maken deel uit van een grootschalige bevraging bij werknemers in België en Nederland, opgezet door Antwerp Management School, House of HR & Vrije Universiteit Amsterdam. Sofie Jacobs, Professor HRM & Creative Industries bij Antwerp Management School en Jos Akkermans, Associate Professor of Sustainable Careers and Organizational Behavior van Vrije Universiteit Amsterdam voerden samen met House of HR een grote bevraging uit bij 1.610 werknemers in België en Nederland. In november 2021 vond een representatieve steekproef plaats. De respondenten werden benaderd met behulp van een online panel, waarbij de steekproeftrekking gebaseerd was op regio, leeftijd, geslacht, diploma en functie. De resultaten van het onderzoek zoomen in op hoe Belgen en Nederlanders hun loopbaan ervaren, hoe ze werkgeluk definiëren maar ook waar ze spijt rond voelen.

Bron: 1 op 3 heeft “loopbaanspijt”

Lees ook :

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy