"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hoe dynamisch is jouw loopbaan eigenlijk? Voorbeschouwing debatavond.

“Je ‘loopbaan’ is van jou en daar ben je zelf 100% verantwoordelijk voor. Maar je ‘job’ is niet van jou. Want die is van je werkgever en die kan je dus nooit claimen.” Dat zegt professor Ans de Vos in een voorbeschouwing op een NextConomy debatavond bij deBuren

We kunnen er niet omheen. De voorbije gezondheidscrisis deed ons allemaal nadenken over de betekenis van werk en over wat we precies willen nastreven in onze loopbaan. Professor Ans De Vos legt uit: “Qua werk en werkorganisatie zijn de voorspelbaarheid en het gevoel van controleerbaarheid nu volledig weggevallen. We hebben een echte disruptie meegemaakt en alles werd op scherp gesteld: hoe en waar werken we, wat doen we, willen we nog werken zoals vroeger?” De oorlog in Oekraïne stelt een en ander nog scherper…

De hamvraag over hoe wij als maatschappij moeten reageren om die vele veranderingen in de ‘wereld van werk’ nu effectief aan te pakken, verdient alleszins een ruim debat. Dat is precies wat er te gebeuren staat op 23 maart met Ans De Vos als keynotespreker.  Als academisch directeur van het Expertisecentrum ‘Next Generation Work’ aan de Anwerp Management School zal zij het er ondermeer hebben over de te geringe arbeidsmobiliteit.

Waarom moet het vaker veranderen van job gestimuleerd worden?

“Het puur veranderen van job is geen doel op zich. Het gaat hier veeleer over het belang van actieve en dynamische loopbanen. Je kan het best vergelijken met de aanbeveling dat mensen regelmatig aan sport moeten doen om fit te blijven. Zo moeten wij, als deelnemers aan de arbeidsmarkt, ons ook geregeld kunnen bijscholen, onze competenties uitbreiden en de kans krijgen om buiten onze comfortzone nieuwe taken op te nemen. Dat hoeft niet per se via jobwissels, je kan ook binnen je organisatie een ‘shift’ doormaken.”

Tussen het extreme “job hopping” en de lethargische loopbaaninertie of ‘career inaction’ ligt er een heel speelveld van mogelijkheden open: Zo is het perfect normaal dat beginnende IT-specialisten bijvoorbeeld een grotere beroepsmobiliteit aan de dag leggen dan zeg maar ervaren experten die verantwoordelijk zijn voor technische supervisie.

“Zolang deze maar niet vastroesten in een te gespecialiseerde niche” waarschuwt ze: “In dit tijdperk van snelle veranderingen mag niemand er nog met zekerheid op vertrouwen dat hij of zij met de eigen huidige competenties een hele loopbaan zal kunnen volmaken. Als je denkt in je eigen comfortzone  te mogen “kapitaliseren” op wat je graag en al lang doet, dan maak je jezelf kwetsbaar en ben je misschien niet meer opgewassen tegen een transitie ten gevolge van bijvoorbeeld een verdere automatisering binnen je bedrijf.”

In dit tijdperk van snelle veranderingen mag niemand er nog met zekerheid op vertrouwen dat hij of zij met de eigen huidige competenties een hele loopbaan zal kunnen volmaken.

We moeten allemaal durven erkennen dat we ‘dynamischere’ loopbanen nodig hebben. Dat we ook in onze huidige job steeds de mentale flexibiliteit aan de dag moeten leggen om in een goede (arbeids)vorm te blijven. Het is maatschappelijk relevant om regelmatig ‘veranderen van werk, van statuut, van functie of verantwoordelijkheid’ als volstrekt ‘normaal’ en waardevol te beschouwen en zelfs aan te moedigen.

Het is maatschappelijk relevant om regelmatig ‘veranderen van werk, van statuut, van functie of verantwoordelijkheid’ als volstrekt ‘normaal’ en waardevol te beschouwen en zelfs aan te moedigen.

Wie speelt welke rol om dit te bevorderen?

Op het macrovlak hebben de sociale partners hier een grote verantwoordelijkheid. “Ik ga er vanuit dat men langs beide kanten niets liever wil dat mensen in hun job zo lang mogelijk tevreden, gelukkig, gezond, competent en productief kunnen blijven. Maar welbevinden lukt niet zonder resultaat. We hebben er allemaal baat bij dat mensen hun job graag doen, inzetbaar blijven maar ook de juiste resultaten opleveren. Met dat soort werkenden kan de activiteitsgraad enkel maar verhogen.”

“Daarbij is het essentieel dat de werkgevers een meer toekomstgerichte visie rond opleidingen en leren ontwikkelen, liefst met een grotere focus op de jobs van morgen en met aandacht voor alle medewerkers. Niet enkel de high potentials of het zogenaamde ‘core talent’. Ik hoop dat ze anders durven gaan kijken naar de ‘kost’ van opleidingsdagen: het gaat ook over nieuwe competenties ontwikkelen in de job zelf of om mensen te helpen mentaal en fysisch gezond te blijven. En niet iedereen die een dure opleiding mag volgen loopt daarna per se onmiddellijk weg…”

Daarbij is het essentieel dat de werkgevers een meer toekomstgerichte visie rond opleidingen en leren ontwikkelen, liefst met een grotere focus op de jobs van morgen.

“Voor de vakbonden betekent dit dat ze meer de focus moeten gaan leggen op het nastreven van inzetbaarheid en loopbaanzekerheid op de lange termijn. Niet enkel inzetten op korte termijn inkomenszekerheid. Want als je enkel voor meer inkomen of koopkracht ijvert, help je de mensen op de langere termijn niet vooruit in hun loopbaan.”

En de rol van de overheid?

In het licht van het debat op 23 maart polsen we toch even of we in Vlaanderen op dit gebied iets kunnen leren van Nederland?  “Het Vlaams beleid mag meer inzetten op structurele arbeidsmarktmonitoring en beleidsevaluatie vanuit een multidisciplinaire aansturing. Zo zet Nederland al langer in op dataverzameling: ondermeer via representatieve panels waarbij de koppeling met andere persoonsbestanden wordt gemaakt. Dergelijke data zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing van het beleid en helpen om snel te schakelen bij acute veranderingen.”

Tot slot

Bij wijze van slotbedenking rondt Ans de Vos ons gesprek graag af met een sterke semantische quote. Een doordenkertje: “Je ‘loopbaan’ is van jou en daar ben je zelf 100% verantwoordelijk voor. Maar je ‘job’ is niet van jou. Want die is van je werkgever en die kan je dus nooit claimen.”  Zij beschouwt het een beetje als haar levensopdracht om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren en te faciliteren in de sturing van de eigen loopbaan. Ze kijkt dan ook met veel goesting uit naar het debat bij deBuren. Jij ook?

Meer weten over de NextConomy & ZiPconomy debatavond? Alle informatie en je aanmelden kan hier.  Snel reageren is aangewezen.

Zie ook :

Philip Verhaeghe
Philip Verhaeghe is een onafhankelijk governance adviseur en een freelance redacteur over ondernemerschap en bestuur voor vakbladen, bedrijven en organisaties. Onderzoekt zowel de nieuwste trends als de klassieke uitdagingen die het verschil kunnen maken in de bestuurskamer of het directiecomité. Is als freelance redacteur ook actief voor onder meer Bestuurder”, “Guberna” en “Etion”. Werkte als algemeen secretaris voor VKW, het Instituut voor Bestuurders, Corgo en RNCI. Bekijk alle berichten van #Philip Verhaeghe