"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Adequaat netwerk van cruciaal belang voor duurzame loopbaan van projectwerkers

Het hebben van een netwerk is van absoluut belang, ook voor freelancers. Antwerp Management School (AMS) onderzoekt in welke mate de rol en de effectiviteit van een netwerk bijdragen aan het creëren van een duurzame loopbaan én het subjectieve succes van de projectwerkers. AMS wil met haar onderzoek organisaties versterken die met een pool aan freelancers willen werken.

Antwerp Management School (AMS) voert een onderzoek naar de effectiviteit van het netwerk van freelancers.  Sofie Jacobs, Professor HRM, en Kirsten Vanderplanken, Senior Researcher, leiden het onderzoek dat kadert binnen een groter onderzoeksproject rond duurzame loopbanen voor projectwerkers. Projectwerkers zijn freelancers die voor een bepaalde duur projecten voor organisaties uitvoeren.  Professor Sofie Jacobs vertelt  meer over het onderzoek.


Freelancer? Neem jij ook deel aan dit onderzoek?

  • Werk jij als freelancer? Dan willen wij bij Antwerp Management School graag meer leren over jouw loopbaan. Wie zoek jij op voor advies of om ideeën uit te wisselen? En welke impact hebben deze mensen op je loopbaan? Vertel het ons in onze survey. Deelnemen duurt ongeveer 15 minuten.
  • Do you work as freelancer? At Antwerp Management School we would love to learn more about your career. Who do you turn to for advice or to exchange ideas? And which impact do these people have on your career? Tell us all about it in our survey – it will take only 15 minutes.

Het onderzoek van AMS naar de effectiviteit van het netwerk van freelancers loopt tot eind 2022. Freelancers kunnen nog deelnemen aan de eerste bevraging tot einde juni. De tweede bevraging is voorzien voor september 2022 en de finale resultaten zijn dan voor begin december 2022.


Op naar een duurzame loopbaan voor projectwerkers

Het doel van het onderzoek dat AMS voert, is het identificeren van de noden van de freelancer of zelfstandige binnen een duurzame loopbaan én de hiaten die er momenteel zijn.  De resultaten van het onderzoek zullen vertaald worden in een advies naar zowel projectwerkers, organisaties als beleidsmakers.

Er is al heel wat onderzoek verricht rond duurzame loopbanen voor werknemers.  Echter weinig tot niet voor mensen die geen vaste werkgever hebben.

“In het verleden is al heel wat onderzoek verricht rond duurzame loopbanen voor werknemers.  Echter weinig tot niet voor mensen die geen vaste werkgever hebben”, zo stelt Sofie Jacobs.

“Bovendien is er al veel geschreven over hoe belangrijk een netwerk is, maar nog heel weinig over welke impact dat heeft op de loopbaan van een freelancer of zelfstandige. We willen inzicht krijgen in hoe projectwerkers best in hun rol ondersteund kunnen worden om op langere termijn duurzaam aan de slag te blijven.”

Een duurzame loopbaan staat voor het vinden van de balans tussen drie factoren:

  • werkgeluk
  • productiviteit
  • mentale en fysieke gezondheid

“Dit zijn factoren die voor freelancers en zelfstandigen, net als voor werknemers, belangrijk en tegelijkertijd minder evident zijn”, geeft ze aan.

Onderzoek met dubbele focus

Het onderzoek wil inzicht bieden in de actoren in het netwerk van de freelancer/zelfstandige.  Wat is de rol en de effectieve bijdrage van deze actoren aan de loopbaan van de freelancer/zelfstandige?  Denk bijvoorbeeld aan adviesverlening, opleiding, brainstorming en uitwisseling van ideeën en zorgen voor mentaal welzijn, dit zijn alvast een aantal van de rollen die AMS identificeert.

Daarnaast focust het onderzoek op het subjectieve succes van de projectwerker. “Dit heeft verschillende facetten”, zegt Sofie Jacobs. “Zo zijn onder andere leren en ontwikkelen, het positief bijdragen ten opzichte van anderen, work/life balance en financiële zekerheid, … allemaal zaken die het subjectieve succes van een freelancer/zelfstandige beïnvloeden.”

Voordeel voor de organisatie

AMS wil met haar onderzoek organisaties versterken die met een pool aan freelancers willen werken.

Het is een feit dat veel vacatures openstaan en dat er echt gezocht wordt naar talent.  Sofie Jacobs gelooft dat projectwerkers die zoektocht naar talent voor een stuk mee kunnen invullen: in haar visie is inzetten van projectwerkers een model waar in de toekomst meer rekening mee moet gehouden worden.

Het kan je organisatie ten goede komen om in te zetten op wederzijds engagement.  Je kan extern talent voor langere termijn aan jou binden en borgt de kennis die het extern talent met zich meebrengt binnen de organisatie.

Volgens Sofie Jacobs kunnen zowel de projectwerker als de organisatie baat hebben bij een nieuwe vorm van loopbaanondersteuning.  “Het kan je organisatie ten goede komen om in te zetten op wederzijds engagement.  Je kan extern talent voor langere termijn aan jou binden en je borgt de kennis die het extern talent met zich meebrengt binnen de organisatie”, duidt zij.

Artistieke residentie als toonvoorbeeld van hoe het anders kan

“De creatieve industrie is een mooi voorbeeld van hoe het kan”, vertelt Sofie Jacobs. “Binnen de theaterwereld, de muzieksector of sector van de beeldende kunsten werkt men vaak met een kleine vaste kern van medewerkers met daarrond een grote groep van projectwerkers.  Jonge makers en starters kunnen zich vaak beroepen op ondersteuning van hun opdrachtgever.”

Ze verwijst hierbij naar onder anderen de artistieke residenties.  Deze ondersteunen jonge kunstenaars gedurende een periode op organisatorisch, bedrijfstechnisch, artistiek en ontwikkelingsvlak. “Dat komt erop neer dat je iemand opneemt in jouw organisatie en op die manier werkt aan zijn/haar loopbaanontwikkeling.”

Laat projectwerkers weten dat je ondersteuning biedt om zowel de organisatie als de externe medewerker de kans te geven zich verder de ontwikkelen.

Een toekomstvisie

“Opdrachtgevers kunnen een grotere rol spelen dan die die ze vandaag hebben. En meer specifiek rond talentmanagement van externe medewerkers”, stelt Sofie Jacobs. “Laat projectwerkers weten dat je ondersteuning biedt om zowel de organisatie als de externe medewerker de kans te geven zich verder te ontwikkelen.  Met als doel om samen een langetermijn-engagement aan te gaan.”

Daarin is echter ook de steun van de beleidsmakers nodig.  Sofie Jacobs roept ook het beleid op om meer te kijken naar werkgeluk, inzetbaarheid en mentaal welzijn van freelancers en zelfstandigen.


Freelancer? Neem jij ook deel aan dit onderzoek?

Het onderzoek van AMS naar de effectiviteit van het netwerk van freelancers loopt tot eind 2022.

Freelancers kunnen nog deelnemen aan de eerste bevraging tot einde juni.

De tweede bevraging is voorzien voor september 2022 en de finale resultaten zijn dan voor begin december 2022.


Over Sofie Jacobs

Sofie Jacobs is Professor HRM aan Antwerp Management School en lector aan de Universiteit Antwerpen. Ze studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent en Human Resource Management aan de Antwerp Management School. In 2017 behaalde ze haar doctoraat aan de Universiteit Antwerpen. Het huidige onderzoek van Professor Sofie Jacobs omvat duurzame loopbanen, zowel vanuit een individueel als organisatieperspectief, met een focus op atypische loopbanen.

Foto: Caroline Dupont

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele