"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Projectsourcing als antwoord op de uitdagingen van de Belgische arbeidsmarkt

“België stelt zich als doel tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te behalen. Hiervoor moeten nog 600.000 extra mensen aan het werk gezet worden”, aldus Ann Cattelain, CEO van Federgon. Samen met Natasja Engels, Legal Advisor en Coördinator commissie Projectsourcing bij Federgon, is ze van mening dat projectsourcing deze uitdaging kan tackelen.

Projectsourcing heeft een zeer grote toegevoegde waarde op de Belgische arbeidsmarkt.

– Natasja Engels, Legal Advisor en Coördinator commissie Projectsourcing bij Federgon

Steeds meer organisaties professionaliseren het inhuren van hun externe talenten. NextConomy brengt daarom een reeks met interviews rond het centrale thema “Women in Contingent Workforce Management’. Met deze gesprekken willen we inspireren en inzichten delen met iedereen die van ver of dichtbij betrokken is met het inhuren van externen in organisaties. In het bijzonder willen we andere vrouwen laten zien dat er boeiende loopbanen zijn in een domein dat nog relatief nieuw en onbekend is, maar dat wel toekomstgericht en van toenemend strategisch belang voor organisaties is.

Projectsourcing faciliteert transitie – de vele voordelen van project sourcing

“Projectsourcing bedrijven bieden met hun projectwerking de mogelijkheid om nog heel wat extra mensen aan het werk te zetten”, stelt Natasja Engels.

“Projectmedewerkers doen, op basis van hun kennis, competenties, skills, ervaringen en interesses, projecten voor de klanten van het projectsourcing bureau.  Dankzij hun grote netwerk aan bedrijven en sectoren laten projectsourcing bedrijven mensen instromen in heel wat verschillende sectoren.   Door begeleiding en ondersteuning stimuleren zij bovendien hun projectwerkers om door te stromen naar een sector die aansluit bij hun interesses.”

Projectsourcing biedt ook mogelijkheden voor o.a. deeltijds werk, progressief werk.  Dit resulteert in een flexibele inzetbaarheid naar taken én regimes.

“Projectsourcing is tot slot ook een interessante formule voor langdurig zieken om na een periode van inactiviteit – als zij er klaar voor zijn – hun eerste stappen te zetten terug richting de arbeidsmarkt.” rondt Natasja deze lange lijst voordelen af.

Projectsourcing: een opportuniteit voor de jonge schoolverlater én de ervaren werknemer

Jonge schoolverlaters weten vaak nog niet welke richting ze concreet uitwillen.  Voor zij die terughoudend zijn en eerst willen kijken welke sectoren aansluiten bij hun interesses en competenties  biedt projectsourcing een oplossing.

De jonge schoolverlater kan proeven van verschillende sectoren en verschillende projecten.  Gesterkt door deze eerste ervaringen kan de young professional zijn weg op de arbeidsmarkt naar een verdere loopbaan vinden.

Uit het onderzoek naar aanleiding van Federgon’s white paper rond projectsourcing blijkt dat ook mensen die al heel wat ervaring hebben op de arbeidsmarkt hun weg vinden naar projectsourcing.

De flexibiliteit en de wendbaarheid die projectsourcing biedt, houdt hun loopbaan boeiend.   Deze mensen dreigen niet uitgeblust te raken in hun job en blijven vaak ook langer aan de slag.

Het kan zeer aanlokkelijk zijn je te voelen als een zelfstandige freelancer zonder de hele poespas die bij het zelfstandig zijn komt kijken.

– Ann Cattelain

Gevoel van zelfstandige zonder administratieve overload

“Projectsourcing kan de projectmedewerker het gevoel geven als zelfstandig freelancer aan de slag te zijn zonder de hele poespas die bij het zelfstandig zijn komt kijken.  En dat kan zeer aanlokkelijk zijn.”, stelt Ann Cattelain.

Via het projectsourcing bureau krijgt de projectwerker een zeer afwisselende ervaring, die een zekere zelfstandigheid vereist.  Een projectwerker moet een zekere vorm van zelfstandigheid aan de dag kunnen leggen om de projecten op een goede manier in te vullen.  Het projectsourcing bureau houdt zich bezig met het zoeken naar klanten en de omkadering, begeleiding en aansturing van de tewerkstelling van de projectmedewerker. De projectwerker kan zich, afwisselend binnen verschillende projecten, bezig houden met wat hij of zij inhoudelijk graag doet.

Welzijn van de projectwerker

Projectsourcing bedrijven zetten sterk in op het welzijn van hun projectmedewerkers, zo blijkt uit de enquête die Federgon deed bij zowel opdrachtgevers als projectmedewerkers.

Heel wat van deze projectsourcing bedrijven voorzien in een eigen academy om hun medewerkers voortdurend bij te scholen. Daarnaast kunnen ze via deze weg ook voorzien  in coaching om mee te tekenen aan het carrièrepad van hun medewerkers.  Het organiseren van events zorgt voor een gevoel van ‘comunity’, en dat collega-projectwerkers elkaar beter leren kennen om van gedachten te wisselen.

Goed opdrachtgeverschap bij het inhurend bedrijf

“Bedrijven die zich op projectsourcing beroepen, moeten zich houden aan een aantal spelregels zodat ze het werkgeversgezag van het projectsourcing bedrijf niet uithollen.”, geeft Natasja Engels aan.

Zorg dat je als opdrachtgever het werkgeversgezag van het projectsourcing bedrijf niet uitholt.

– Natasja Engels

Ze geeft een aantal tips mee om deze valkuil te vermijden.

 • Als bedrijf moet je over voldoende flexibiliteit beschikken om wendbaar te zijn
  Denk goed na over jouw flexibele schil en dit zowel op vlak van capaciteit als op vlak van skills en competenties.
 • Bepaal wat de core business is en wanneer het wenselijk is de juiste skills in huis te halen voor specifieke projecten.
 • Zorg voor een goede communicatie.
  Projectsourcing is een partnership waarbij het projectsourcing bureau aan de hand van het beleid, de normen en waarden van de opdrachtgever bepaalt wie best geschikt is om het project uit te voeren.  Via een Single Point of Contact (SPOC) wordt er gecommuniceerd en een evenwicht gezocht tussen de verwachtingen van de opdrachtgever en de expertise van het projectsourcingbedrijf.
 • Projectsourcing kan aanleiding geven tot nieuwe inzichten binnen je bedrijf. Beschouw de projectmedeweker als een volwaardig extern medewerker die meewerkt om de doelen te behalen die jij als bedrijf stelt.  Vermijd echter dat je  jezelf het werkgeverschap toe-eigent, dat blijft bij het projectsourcingbedrijf.

Conclusie: projectsourcing: een evenwichtige formule met een win-win-win

Projectsourcing biedt een win voor de medewerker: hij/zij kan in een zekere onafhankelijkheid opeenvolgende projecten doen en zo variatie binnen zijn/haar loopbaan inbouwen.

Voor organisaties die op projectsourcing beroepen, zit de win in het feit dat zij expertise inkopen wanneer ze deze nodig hebben.  Per project huren ze de specifieke benodigde expertise in.  Door de expert niet op de eigen payroll te hebben, lopen organisaties ook minder risico’s rond selectie, rekrutering, opleiding, ontslag, …

Projectsourcing bedrijven tot slot bieden ondersteuning op gebied van wellbeing, opleiding en HR.  Dit maakt dat projectmedewerkers zich ook echt thuis voelen  bij het projectsourcing bedrijf.


Federgon-Agoria Kwaliteitslabel

Federgon is 6 jaar geleden gestart met een kwaliteitslabel projectsourcing.  Sinds een 3-tal jaren maakt ook Agoria gebruik van het kwaliteitslabel en is een samenwerking ontstaan tussen beide federaties om op vlak van kwaliteit de sector vooruit te helpen.

Het certificaat biedt zowel naar de opdrachtgever, projectsourcingbedrijf als de projectwerker een aantal zekerheden.

Zo focust het kwaliteitslabel onder andere op het sociaalrechtelijke aspect :

 • Zijn de contracten van de project medewerkers en eventueel zelfstandigen correct opgesteld?
 • Bestaat er geen risico op schijnzelfstandigheid?
 • Zijn de contracten tussen opdrachtgever en het projectsourcing bureau correct opgesteld?
 • Werden de instructies correct verwoord?
 • Heeft het projectsourcing bureau geen schulden?

Ook loon-en arbeidsvoorwaarden worden naderbij bekeken, o.a. :

 • Worden onkostenvergoedingen correct toegekend?
 • Is er geen verdoken loon?

Meerwaarde van het kwaliteitslabel

Het kwaliteitslabel biedt de  projectwerker zekerheid dat het projectsourcing bedrijf belang hecht aan een correcte toepassing van loon- & arbeidsvoorwaarden en aan een correcte toepassing van de regels rond projectsourcing.

Bedrijven krijgen via het kwaliteitslabel de bevestiging dat er bijvoorbeeld geen verboden terbeschikkingstelling is. Zo verkleint de kans dat er sancties worden opgelegd of administratieve en/of strafrechtelijke geldboeten, en er geen contract onbepaalde duur kan vastgesteld worden tussen de project werker en de opdrachtgever.

Lijst met project sourcing bedrijven met het kwaliteitslabel van Federgon


Over Ann Cattelain

Als master in de rechten startte Ann Cattelain haar carrière in de verzekeringssector. In 1997 maakte ze overstap naar Federgon waar ze als Legal Advisor aan de slag ging en in 2005 Legal Director werd.  Sinds 1 oktober 2020 is Ann Cattelain CEO van Federgon

Over Natasja Engels

Natasja Engels behaalde een Master in Sociaal Recht aan de VUB. De eerste vier jaar van haar loopbaan werkte Natasja als advocaat. Sinds 2017 is zij aan de slag bij Federgon als Legal Advisor. Natasja is bij Federgon, experte GDPR en sociaal recht. Zij is ook auteur van de White paper projectsourcing: Talent en knowhow als antwoord op de schaarste, alsook  het Plan voor de zorg die de federatie recent publiceerde. Sinds 2019 is Natasja bij Federgon ook verantwoordelijk voor en coördinator van de commissie Projectsourcing en sinds kort ook voor het platform well-being binnen Federgon.

Lees ook :

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele