"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Artificial Intelligence: meer efficiënte en inclusieve matching van kandidaten

In 2017 besloot ManpowerGroup te investeren in Artificial Intelligence (AI). Elke De Loecker, Head of Business and Sales for Talent Solutions EMEA, geeft toelichting over de bijdrage van AI: efficiëntieverhoging, ruimte voor het humane aspect en betere bedrijfsresultaten door meer diversiteit en inclusie.

ManpowerGroup is om en bij 5 jaar bezig met Artificial Intelligence (AI).  De organisatie gebruikt AI momenteel voor aanwervingen die over bepaalde regio’s of landen heen gaan. “We zijn de voorbije jaren steeds meer AI gaan toepassen. Onze ervaring wordt steeds verder opgebouwd.”, geeft Elke De Loecker aan.

Efficiëntie verbeteren

Manpower wil ontdekken hoe nieuwe technologieën beslissingsprocessen kunnen verbeteren.  De focus ligt op het beslissingsproces van de recruiters wanneer zij kandidaten proberen te matchen met job opportuniteiten.

AI wordt daarbij gebruikt om de kandidaat met de grootste kans op succes voor een bepaalde job opportuniteit te selecteren. Dit gebeurt aan de hand van een ranking van de succesratio van elke kandidaat, gebaseerd een bepaalde skillset. Het voordeel hiervan? Het menselijke beslissingsproces kan nauwkeuriger en sneller plaatsvinden.

De tijd dat je een vacature publiceert en dan hoopt ‘for the best’ is lang voorbij.

“De tijd dat je een vacature publiceert en dan hoopt ‘for the best’ is lang voorbij”, geeft Elke De Loecker mee.  Je moet op zoek naar de geschikte kandidaat.  Manpower voorziet met AI dan ook in lokale arbeidsmarktinformatie.  Deze resulteert in adviesverlening naar klanten toe voor verder plan van aanpak op gebied van rekrutering.

Garantie voor succes

Het systeem is zeker niet feilloos. Het is de voorbije vijf jaar wel geëvolueerd.

AI gaat over technologieën die gevoed moeten worden met accurate data om dan een betere voorspelbaarheid te hebben van de uitkomst.

Elke De Loecker stelt: “Het begint met een goede job én skillset taxonomie.  Zo kan je veel breder gaan richting een goede match.”  De technologie zit er niet altijd op van bij het begin. Het gaat om de juiste instellingen.  “Maar”, zegt ze, “de technologie én de data is enorm aan het verbeteren”.

Manpower zag de succesratio van de matchmaking doorheen de jaren exponentieel stijgen naar meer dan 90%.

Pipeline vullen

Artificial Intellingence gaat breder dan de eigen databank.  Manpower laat haar eigen database voeden door honderden andere datapunten.  Door connecties te leggen met databanken als o.a. LinkedIn, Catalent en UpWork helpt AI om bepaalde groepen te vinden die niet direct naar boven komen met andere, meer traditionele technologieën zoals Job Boards.

Verbeterde candidate experience

Kandidaten zijn er het meest mee gediend om zo snel mogelijk de juiste gesprekken te hebben.  Manpower probeert, door het gebruik van AI, het aantal minder aangename taken binnen de job van de recruiter te verkleinen. Deze kan zich dan maximaal focussen op de humane kant van de job: het gesprek met de kandidaat.

Het blijft een samenwerking tussen mens en machine.  Artificial Intelligence is geen vervanging, wel een verbetering.

“Het blijft een samenwerking tussen mens en machine.  Artificial Intelligence is geen vervanging, wel een verbetering.”, aldus Elke De Loecker.

“Sourcers en recruiters zijn zeer ervaren en hebben goede intuïtie.  Dit moet zeker behouden blijven. Toch is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen kandidaten verloren gaan. Een sourcer of recruiter bekijkt de resultaten van een matching vanuit een eigen, subjectieve blik.  AI selecteert ook kandidaten die niet naar boven zouden komen door selectie door een recruiter of sourcer”, verklaart ze.

De uitdaging die ManpowerGroup ziet, is de ‘cultural change’ in de hoofden van de sourcers en recruiters. Vertrouwen hebben in de AI. Recruiters worden aangemoedigd niet enkel hun eigen intuïtie te laten spreken, maar ook de aanbeveling die door de AI gedaan wordt in overweging te nemen.

“Het is een en-en verhaal.  Niet of-of.”, aldus Elke De Loecker.

AI ondersteunt Diversiteit en Inclusie

Menselijke subjectiviteit maakt dat bepaalde mensen als eerste naar boven worden gehaald.  Zo mis je als organisatie heel belangrijk talent. AI helpt om meer inclusief te werken en laat wereldwijde connecties toe. Het maakt niet uit waar een kandidaat zich bevindt: AI maakt de wereld kleiner.

Als bedrijf wil je een zo breed mogelijk beeld op de wereld en op de markt. En daar helpt AI met een matching op basis van skillset bij.

“Bedrijven voerden in het verleden een beleid rond diversiteit en inclusie vanuit een Corporate Social Responsibility of CSR-oogpunt.  Diversiteit en inclusie heeft echter ook een business voordeel”, geeft Elke De Loecker mee.  “Het kijken vanuit verschillende diverse blikken toont je, als organisatie, business opportuniteiten die je anders niet ziet.  Als bedrijf wil je daarom een zo breed mogelijk beeld op de wereld en op de markt. En daar helpt AI met een matching op basis van skillset bij”, licht ze toe.

Starten met AI voor rekrutering: een advies

Bedrijven die nog twijfelachtig staan ten opzichte van het investeren in AI voor hun recruitment krijgen van Elke De Loecker de raad klein te beginnen.

  • Begrijp heel goed wat je wil bereiken en welk type kandidaat je daarvoor nodig hebt
  • Staar je niet blind op een bepaald type profiel: kijk naar de skillset én de match met de organisatie
  • Zorg voor een duidelijk beeld van jouw aanbod naar kandidaten toe

Eens je weet wat wel en niet werkt, kan je het gebruik van AI geleidelijk aan verhogen.

Over Elke De Loecker

Elke De Loecker maakt al meer dan 20 jaar deel uit van ManpowerGroup, met een focus op internationale workforce projecten voor zowel intern en extern personeel.

Lees ook

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele