"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gedragenheid is een must voor een succesvolle futureproof organisatie

Annic Bosmans nam in 2023 de fakkel als CEO van Randstad Group BeLux over van Herman Nijns. Ze voelt zich bevoorrecht om aan het hoofd te staan van de organisatie waarin ze gedurende haar hele loopbaan kansen heeft gekregen én genomen. Ze kiest voor leiderschap met hoofd én hart en kijkt naar oplossingen voor de lange termijn.

Annic Bosmans koos er doorheen haar carrière steeds zeer bewust voor om binnen de Randstad Group te blijven werken en kansen te durven nemen. Ze hecht veel belang aan de waarden en de cultuur van het huis en aan de omgang met talenten en bedrijven met wie ze samenwerken.

Haar leiderschapsstijl leunt dicht aan bij haar voorganger en is overgoten met haar eigen specifieke saus. Die is samengesteld uit voorbeeldgedrag, een outside-in mindset naar klantengroepen en het opbouwen van langdurige en duurzame relaties waarin engagement wordt genomen.

Als CEO is het haar doelstelling verder te bouwen aan een futureproof bedrijf dat echt iets kan betekenen in de maatschappij en waar mensen graag werken. Ze waakt over het behoud van cultuur en waarden van de organisatie en daagt tegelijkertijd uit voor de toekomst.

“Als je het verschil wil blijven maken, dan moet je inspanningen doen in de persoonlijke connectie.” – Annic Bosmans

Leiderschap met hoofd én hart

Annic Bosmans wil als CEO zichtbaar en aanwezig zijn. Niet enkel op het hoofdkantoor in Brussel maar ook in de verschillende kantoren. “Ik wil dat mensen hun mening durven zeggen, dat er een cultuur is van vertrouwen en dat dingen benoemd kunnen worden, met respect voor elkaar. En het mag wel al eens schuren. Want zo maken we elkaar sterker en kunnen we naar de toekomst kijken.” Ze gelooft heel erg in het openhouden van ogen en oren en luisteren. En ook in het nemen van beslissingen die bijdragen aan de toekomst. Ze geeft aan soms scherp te zijn in haar verwachtingen om mensen te prikkelen en tot actie uit te nodigen. “Als je het verschil wil blijven maken, dan moet je inspanningen doen in de persoonlijke connectie.”

Talentschaarste als opportuniteit voor verbetering

“Er zijn altijd opportuniteiten voor verbetering wanneer het gaat om het aanpakken van de talentschaarste.”, zo stelt Annic Bosmans. “Blijf goed in gesprek met de wereld rondom jou. Blijf in gesprek met de focustalentgroepen die jouw organisatie nodig heeft.”

Bedrijven doen vanuit een bepaalde pijn beroep op de dienstverlening van Randstad. “Je kan op korte termijn mogelijk de pijn oplossen maar uiteindelijk willen we voor de lange termijn iets betekenen.” Meer nog dan aandacht te hebben voor de pijn, bijvoorbeeld te weinig instroom of een hoog absenteïsme, onderzoekt Randstad de oorzaak van deze pijn en helpt het hen met hun strategic workforce planning.

“Durf te kijken hoe futureproof je organisatie is als je rekening houdt met de aanwezige workforce. Denk hierbij aan jobs die mogelijk gaan verdwijnen en bepaal hoe je medewerkers die deze jobs uitoefenen kan heroriënteren binnen de organisatie.”

“Het werkt niet om vanuit een directie een beslissing te nemen rond meer diversiteit en dan door te duwen naar beneden.” – Annic Bosmans

Beleid aanpassen in functie van maatschappelijke veranderingen

Ze raadt bedrijven aan om voortschrijdend inzicht toe te laten en te kijken naar hoe de maatschappij rondom hen beweegt. Zo kan je je als organisatie voorbereiden om met de maatschappelijke veranderingen om te gaan.

“Het werkt niet om vanuit een directie een beslissing te nemen rond meer diversiteit en dan door te duwen naar beneden. Als de werkvloer er niet klaar voor is of als er te veel weerstanden zijn, dan bots je op een muur.”, vervolgt ze. “Randstad Group heeft daar zelf ook haar stappen in gezet. Zo toetsen we bijvoorbeeld onze dresscode continu af aan de maatschappelijke realiteit met een inclusieve dresscodepolicy als resultaat.”

Draagvlak is een sleutel tot succes

Om inclusie te bevorderen in de organisatie pleit Annic Bosmans ervoor te gaan voor kleinschalige projecten met doelgroepen die effectief kunnen bijdragen aan de organisatie en waar de organisatie ook een bijdrage kan leveren aan de mensen binnen die doelgroepen en zo ook aan de maatschappij.

Ze gelooft heel sterk in het zetten van kleine onderbouwde stappen wanneer het gaat over diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het gaat voor haar om het creëren van een draagvlak en over de wil om iets een afspiegeling van de maatschappij te zijn en iets te betekenen.


Een diversiteitstraject opzetten waar verschillende stakeholders bij betrokken zijn, is een meerwaarde. Annic Bosmans verwijst naar een tewerkstellingstraject voor anderstaligen dat Randstad samen met Scania doorliep.

HR, operaties, sociale partners, het asielcentrum en medewerkers van Randstad zaten samen rond de tafel voor het uittekenen van een eerste kleinschalig traject. Een groep van een 10-tal anderstalige mensen werd toegeleid met grote aandacht voor communicatie en begeleiding én met ownership van iedere betrokken partij. Het succes van dit piloottraject zorgde voor een uitbreiding van de groep en een versnelling in de aanpak. “Mondjesmaat, heel concreet en met de nodige stakeholders wordt een beweging in gang gezet en vinden deze nieuwe instromers hun plek binnen de organisatie. ”

Annic Bosmans is trots op de bijdrage die hierdoor geleverd wordt aan de maatschappij. “De mensen in asielcentra hebben vaak geen vooruitzichten en geen zingeving rond werk. Ze zijn superblij met de kans die hen geboden wordt om bij te dragen in een organisatie en zetten zich maximaal in om hun job goed uit te voeren.”

Ze is ervan overtuigd dat wanneer bedrijven de moed hebben om een dergelijk traject op te zetten, draagvlak te creëren op het terrein en binnen de organisatie en er voldoende tijd aan willen besteden, dergelijke trajecten tot een succes kunnen leiden.


OVER ANNIC BOSMANS

Annic Bosmans (50) is master in TEW met specialisatie in HR. Ze begon haar loopbaan in 1997 als consultant bij Interlabor Interim, onderdeel van Randstad. Ze doorliep alle bestuursniveaus en trad in 2018 toe tot het directieteam. Sinds april ’23 is ze CEO van Randstad Group BeLux.

LEES OOK

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele