SLUIT MENU

Zorgt je ATS net niet voor minder instroom?

Behoorlijk schokkend nieuws van de Harvard Business School en Accenture. Uit onderzoek blijkt dat ATS – systemen voor het traceren van sollicitanten mogelijk hele segmenten van kandidaten uitsluiten. Hoogtijd voor werkgevers die kampen met instroomproblemen om hun ATS en aanwervingsstrategieën onder de loep te nemen!

Pijnlijk

Hoewel applicant tracking systems (ATS) ‘van vitaal belang’ zijn voor het werk van recruiters, kunnen ATS-algoritmes verantwoordelijk zijn voor het uitsluiten van hele segmenten van relevante kandidaten, zo blijkt uit een rapport van de Harvard Business School en Accenture. Van de ondervraagde werkgevers zei 88% dat gekwalificeerde, hoogopgeleide kandidaten zonder meer van het aanwervingsproces werden uitgesloten omdat ze niet precies aan de aanwervingscriteria voldeden; 94% zei hetzelfde over middelmatig gekwalificeerde kandidaten, aldus het rapport.

Omgekeerd effect

Werkgevers die maatregelen nemen om ‘verborgen talenten’ in dienst te nemen, doen dit meestal middels inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen – een stap die, hoewel goed bedoeld, ‘inherent de mythe versterkt dat het in dienst nemen van ‘alternatieve’ profielen een daad van liefdadigheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen is, in plaats van een bron van concurrentievoordeel,’ aldus het rapport.

Blind vertrouwen

In het rapport staat dat recruiters veel vertrouwen op het ATS om grote hoeveelheden kandidaten te beheren, maar dat er niet zorgvuldig wordt gekeken naar hoe kandidaten worden geanalyseerd.

Om het probleem te verhelpen, wordt in het rapport voorgesteld dat werkgevers hun ATS-filters verschuiven van ‘negatief’ naar ‘bevestigend’. In plaats van kandidaten te filteren die niet over een bepaalde graad beschikken of een gat in hun arbeidsverleden hebben, zouden platforms bijvoorbeeld zo moeten worden geconfigureerd dat ze zoeken naar kandidaten die over bepaalde vaardigheden en ervaringen beschikken om aan de kernvereisten te voldoen.

Nog veel andere drempels

Er zijn naast het algoritme in het ATS nog veel hindernissen in organisaties die maken dat talent maar moeilijk instroomt. Veel van de schaarste aan talent wordt immers door eigen processen en rigide procedures zelf gecreëerd. Ontvang je graag een overzicht met deze (vele!) drempels waar kandidaten over moeten? Mail naar marleen@nextconomy.be

Bron: HIDDEN WORKERS: UNTAPPED TALENT – Download het rapport hier

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu