"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Internationalisering in het Belgisch VMS landschap: Connecting-Expertise nu deel van Franse technologie groep Pixid

NextConomy VMS-expert Dennis Van de Vijver sprak met Peter De Buck, medeoprichter en operationeel leidinggevende van Connecting-Expertise. Over de impact van coronajaar 2020, de evolutie van het VMS en hun nieuwe bedrijfsstructuur.

Ook bij Belgische ondernemingen zit het gebruik van een Vendor Management Systeem (VMS) voor het beheer van hun externe schil aan medewerkers  in de lift.

Hoe we dat zo zeker weten? Door het aantal programma’s dat uitgerold wordt bij grote en ook middelgrote ondernemingen, maar ook door het groeiend aantal aanbieders van VMS systemen. Een daarvan is Connecting-Expertise, lokale VMS provider met een lange track record op Belgische bodem. Sinds December 2020 maakt Connecting-Expertise deel uit van de Franse technologie groep Pixid.

Nextconomy: 2020 is een bijzonder jaar geweest met veel verandering voor alle bedrijven en organisaties door de impact van Covid-19. Het dwong bedrijven hun visie op werk te herzien. Net als tijdens voorgaande crisissen zagen we , bedrijven grosso modo op 2 manieren reageren op de gestelde uitdagingen. Enerzijds zeer traditioneel, waarbij de externe werkkrachten als eerste uit het bedrijf werden gezet. Anderen hebben beseft dat ze de flexibiliteit én expertise nodig hadden en bleven gebruikmaken van externen en de wendbaarheid die zij bieden. Hoe zag Connecting-Expertise deze reflectie bij haar klanten?

Peter De Buck: Bedrijven met productie units, die op grote schaal met uitzendkrachten werken, lieten inderdaad vaker externe werkkrachten afvloeien bij lagere productie. Maar ook bij consulting opdrachten, Project Sourcing of Statements of Work, zijn ook heel wat projecten on hold gezet. Connecting-Expertise draait het gros van zijn volume in 3 sectoren: utilities, financiële sector en de publieke sector. Gelukkig zijn dit sectoren die typisch bleven investeren. De publieke sector komt traditioneel vaak een jaar achter. De financiële sector zat volop in een beweging naar meer digitalisering, dus daar was er wel zoektocht naar nieuwe profielen. En utilities zijn blijven draaien, met een beperkte terugval van maar 15%. Overall was 2020 voor ons een groeijaar.

Je gaat een aantal tendensen zien in de VMS wereld.

Nextconomy: Hoe kijk je verder naar 2021? Zijn er bepaalde trends die je ziet na Q1? Je zei daarnet dat heel wat projecten voor consultants on hold gezet werden in 2020. Zie je daar nu een doorstart in 2021?

Peter De Buck: Je gaat een aantal tendensen zien in de VMS wereld. Enerzijds kom je in een wereld terecht waar technologie meer matuur wordt en waar de klanten ook veel meer matuurd kijken naar technologie. Bij grote klanten is er hierdoor meer prijsdruk waardoor de marges van VMS systemen naar beneden gaan.

Daarnaast heb je een tweede evolutie: de kleine en middelgrote ondernemingen zijn nu ook op zoek naar nieuwe oplossingen. Dit is dus een volledig nieuwe markt die je aanboort.

De beschikbaarheden en de vraag in de markt moeten altijd met elkaar gematcht worden en daar zie je nieuwe tendensen. De discussie rond talentpools is bijvoorbeeld heel actueel. Maar wij gaan  ook meer machine learning gebruiken en partijen aanspreken omwille van hun historische succesratio (nvdr: bij  machine learning wordt historische data automatisch geanalyseerd en bijvoorbeeld de meest succesvolle leveranciers voor bepaalde posities aanbevolen).

De derde tendens is een meer integrale visie bij het inhuren van talent, zowel vast als tijdelijk.

Nextconomy: Artificial InteIligence (AI) is ook volop een trend in VMS technologie. Ook voor jullie?

Peter De Buck: Ja, we maken actief gebruik van Machine Learning. Een van de voordelen is dat we een “oude” partij zijn. We hebben ondertussen 13, 14 jaar op de teller met veel data die, weliswaar geanonimiseerd, ons in staat stelt om te voorspellen wat de prijs gaat zijn van een profiel, hoeveel CV’s je gaat binnen krijgen, wat de gemiddelde responstijd is. Het zijn telkens dezelfde partijen die doorgaans winnen in een bepaald domein. Dat kan periodiek schommelen, maar je merkt dat de 20 beste leveranciers partijen zijn die zich hebben  hebben zich steeds hebben aangepast qua processen, qua relaties met MSP’s (red. Managed Service Providers). Daar merk je een grote evolutie.

De derde tendens is een meer integrale visie bij het inhuren van talent, zowel vast als tijdelijk. Met tijdelijk praten we over uitzend, freelancers, detacheringscontracten, statement of work. Maar vast praten we over pay and hire, flexifees,… de markt is daar veel breder.

Een van de uitdagingen is de verschillende visies tussen staffing en software bedrijven bij de analyse van jaarcijfers.

Nextconomy: Vorig jaar was Connecting-Expertise nog deel van USG People, ondertussen zelf deel van Recruit Global Staffing. Nu zijn jullie sinds december 2020 overgegaan naar de Franse technologie groep Pixid. Het is een enorme verandering om vanuit een HR groep naar een technologische groep te gaan. Hoe is de transitie voor jullie gelopen en hoe heeft de markt daarop gereageerd?

Peter De Buck: De transitie is goed verlopen, USG was voordien vooral een klankbord en goede partner. De affiniteit gaat bij hen ook uit naar technologie en ondernemingszin. We hebben via hen geleerd om meer te forecasten en de financiële rapportering verder af te stemmen, compliancy en de interne structuur afstemmen.

Als VMS ga je je ofwel inkapselen in een bepaald land of sector, ofwel moet je geografisch breder gaan.

Een van de uitdagingen is het verschil in visies tussen staffing en software bedrijven bij de analyse van jaarcijfers. Voor een softwarebedrijf, wanneer 80% recurring is en je cashflow zit goed, is het geen probleem om break-even te draaien. Winst of verlies draaien is dan meer een beleidskeuze. Een HR bedrijf kijkt anders naar cijfers. Van 30% EBIT naar verlies is voor hen bvb een grote schok. Op vlak van neutraliteitsperceptie merkten we ook een uitdaging. Pixid was van origine een Frans initiatief, opgestart door Manpower, Adecco en Randstad, De focus bij hen lag vooral bij het onderhouden van de relaties met de aandeelhouders, maar tegelijk ook nieuwe partijen aantrekken. Dat was uiteraard een bezorgdheid van USG. Er is toen gezocht naar wat de beste oplossing zou zijn voor Connecting-Expertise. Op middellange termijn was de gezamenlijke conclusie dat een VMS niet hoort gekoppeld te zijn aan een staffing bedrijf.

Als VMS ga je je ofwel inkapselen in een bepaald land of sector, ofwel moet je geografisch breder gaan. Hierbij ga je ofwel tegen de local champions concurreren ofwel aligneren met een andere partijen. Kijk naar Pixid die sterk staat in Frankrijk en een acquisitie heeft gedaan van Carerix, sterk in Nederland, en Amris ATS in de UK. Cultureel bleek dat ook een goede fit voor ons.

Als VMS ga je je ofwel inkapselen in een bepaald land of sector, ofwel moet je geografisch breder gaan. Hierbij ga je ofwel tegen de’ local champions’ concurreren ofwel aligneren met een andere partijen.

Nextconomy: Hoe zien jullie klanten deze internationalisering tegemoet van jullie VMS oplossing?

Peter De Buck: Enkel positief want de klanten worden hier beter van op termijn. De klant kiest voor een oplossing en een visie. De mensen erachter zijn vaker belangrijker dan enkel de technologie. Mensen willen continuïteit voor hun VMS. Er werd dan ook de vraag gesteld of we op termijn meer grensoverschrijdende oplossingen zullen aanbieden. We hebben al buitenlandse klanten en dat gaat nu uiteraard nog gemakkelijker gaan via 1 platform. We hebben ook de Pixid Hub waarbij Pixid de VMS is die in de eerste plaats richt op uitzendcontracten en de administratie. De Pixid Hub zorgt ervoor dat het VMS platform contact kan leggen met andere platformen. Zo communiceren we bvb met Bullhorn via PixitHub. Maar ook bij Carerix zijn we een pilootproject gestart met een uitzendfirma waarbij zij zowel Carerix als Connecting-Expertise als Pixid willen integreren.

Nextconomy: Een van Connecting-Expertise vaste kenmerken is al jaren het marktplaats concept binnen het VMS kader. Zullen jullie nu ook een Franse marktplaats vanuit Connecting-Expertise opstarten in Frankrijk?

Peter De Buck: Ja, dat klopt. Er zijn klanten die nu ook al de twee gebruiken. Wij gaan op zoek hoe wij ons als groep kunnen positioneren en een meerwaarde leveren voor de klant. Zo gebruikt bvb Engie zowel Carerix, als Connecting-Expertise als Pixid en verder hebben ze ook Fieldglass en andere VMS systemen aan boord.

Nextconomy: Met een partnership tussen Connecting-Expertise als VMS en Carix als ATS komen jullie wel heel dichtbij een total talent management (TTM) oplossing, niet?

Peter De Buck: Ja, klopt inderdaad. Er werd recentelijk nog een lastenboek gelanceerd in België rond TTM. Voor het VRT project dacht ik altijd dat wij ons VMS konden laten doorevolueren naar een ATS, maar dat is een totaal andere ‘ballgame’. Je komt vaak bij bedrijven die al andere technologieën hebben, en dus moet je kunnen connecteren en ook durven beseffen dat je zelf niet altijd de beste oplossing bent.

Nextconomy: TTM is in ieder geval een zeer boeiende trend die we waarschijnlijk niet meer gaan zien stoppen. Dank voor het interview.

Dennis Van de Vijver
Dennis is an independent business consultant who helps companies in search of the right strategy, partners and technology solutions to manage their contingent workforce. His previous background as a corporate purchaser of IT & Contingent Workforce, brought him to the industry of Vendor Management Systems (VMS) & Managed Services Providers (MSP) more than 10 years ago. He held several successful European roles in Product Management, Solution Design, Account Management & Partner Management at one the leading international VMS providers. Bekijk alle berichten van #Dennis Van de Vijver