"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
betalingstermijn corona

Wat als je klant eenzijdig de betalingstermijn aanpast?

Niet eerder had je discussies met je klant over betalingstermijnen. Je facturen worden netjes op tijd betaald. En jij levert conform de afspraken op. Een samenwerking die je apprecieert. Tot er plots een e-mail in je mailbox verschijnt waarop je opdrachtgever eenzijdig aankondigt dat hij de betalingstermijn verlengt naar 60 i.p.v. de door jou gevraagde 30 dagen. Boosdoener? Corona uiteraard.

“Het gebeurt vandaag al en ik vermoed dat freelancers hier in de komende weken regelmatig mee geconfronteerd zullen worden”, legt Ellen Pensaert, senior legal counsel van Furbo Legal, uit. Wat zijn je opties als freelancer? “Je hebt de juridische benadering, maar daarnaast is het belangrijk om deze situatie in zijn context te bekijken.”

Juridische bril

Heb je een contract of niet? Strikt juridisch is dat een belangrijke vraag. Een sterk contract voorziet in compensatie- of opschortingsclausules wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft bij betalingen. Maar ook zonder contract en wanneer je betalingstermijn correct is aangegeven op je factuur en die nooit eerder geprotesteerd werd door je klant, heb je juridisch gezien een sterke poot om op te staan. De vraag is, waar brengt je dat op lange termijn?

Ga in gesprek

Een starre juridische houding aannemen heeft in deze tijden niet altijd evenveel zin. Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke antwoorden, zo lijkt ons. Waardevoller is om de dialoog met je opdrachtgever aan te gaan. Toon begrip voor de situatie en maak hierover duidelijke afspraken.

Verfijn de afpraken

Weeg af welke financiële gevolgen een aanpassing van die betalingstermijn voor jou heeft. Brengt dit jouw cashflow in gevaar?

  • Leg uit aan je klant welke gevolgen dat voor jou
  • Vraag naar de periode waarbinnen hij zijn betalingstermijn wil aanpassen.
  • Is de voorgestelde termijn voor jou te moeilijk, probeer een compromis voor te stellen dat het midden houdt tussen jouw termijn en die van jouw klant.
  • Baken de afspraken ook af in de tijd. Kom de nieuwe afspraken overeen voor een beperkte periode. Bijvoorbeeld 2 tot 3 maanden.
  • Leg dit schriftelijk vast. Dit kan perfect via e-mail.

Het grootste gevaar schuilt er immers in dat zo’n afspraken stilzwijgend aangehouden worden, ook lang na deze crisis.

Bewaak je ondernemersgrenzen

Wil je de samenwerking op langere termijn vrijwaren, dan is de enige weg vooruit de dialoog met je klant aan te gaan. Je toont solidariteit en begrip voor zijn situatie, maar houdt je ook vast aan je eigen ondernemersgrenzen, wat belangrijk is voor je geloofwaardigheid en het vertrouwen op lange termijn.

Samenwerking waarderen

Het is vooral de manier waarop jullie hierover onderling in overleg gaan die de waarde van de samenwerking illustreert. En die de basis voor een eventuele verdere samenwerking in de toekomst zal versterken of onder druk zet. En die overweging werkt in twee richtingen.

Water bij de wijn

Een zakelijke, onpersoonlijke e-mail in je inbox vinden met de eenzijdige boodschap om de betalingstermijn te verlengen zet aan tot weinig begrip. Een freelancer aan de andere kant, die meteen zijn juridische stekels opzet, zal wellicht ook een verdere samenwerking in de toekomst hypothekeren. Freelancers en opdrachtgevers die in de toekomst nog willen samenwerken, doen beiden beter even wat water in de wijn om tot haalbare oplossingen te komen waar beide partijen zich goed bij voelen. Persoonlijke communicatie is hierbij de sleutel.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy

Eén reactie op dit bericht

  1. Het probleem is dat je als freelancer geen aanspraak kunt maken op allerlei steunmaatregelen van de verschillende overheden omdat je de activiteiten niet stopzet en je de onderneming niet moet sluiten. Tegelijkertijd riskeer je dat je klant op de rand van een faillisement staat en dat je nooit zal betaald worden. Feitelijk ben je indirect een slachtoffer van de genomen maatregelen rond het Corona-virus en riskeer je veel meer geld te verliezen dan je doet wanneer je de activiteiten staakt. Het beste dat je kan doen in dit geval is de klant het voordeel van de twijfel geven maar als ze 60 dagen na factuurdatum nog steeds niet betaald hebben moet je actie ondernemen!