SLUIT MENU

Platformeconomie beïnvloedt hoe en wat werknemers leren

Steeds meer werknemers zullen in de toekomst een inkomen verwerven via de platformeconomie. Die evolutie heeft een grote impact op hoe en wat geleerd wordt. Dat blijkt uit een seminarie van Cedefop, Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding.

Ongeveer 11% van de Europese actieve beroepsbevolking verwerft een deel van haar inkomen uit activiteiten op de platformeconomie, zegt Cedefop tijdens hun seminarie Skill Development of Workers in the Platform Economy. Er wordt verwacht dat dit aandeel zal toenemen. Door die trend rijzen er vragen op rond het arbeidsmarktbeleid én vooral rond het opleidingsbeleid.

Competenties gelinkt aan gebruik technologie

Door het aanbod van bepaalde activiteiten, zal de platformeconomie over een grote hoeveelheid informatie bezitten over welke competenties in de toekomst gevraagd zullen worden. Die gevraagde competenties zijn veelal gerelateerd aan de ondersteunende economie om de activiteiten uit te voeren.

Informeel leren

Terwijl werknemers in de private en publieke sectoren vooral leren op een collectief formele wijze, leren werknemers in de platformeconomie op een informele en individuele manier, blijkt uit een onderzoek van CrowdLearn. Dat wordt verklaard door de aard van het werk op de platformeconomie. Ieder project of nieuwe klant kan door bijvoorbeeld een nieuwe gevraagde technologie, een nieuwe aanpak van informeel leren met zich meebrengen.

De opgedane kennis zal dan gedeeld worden met peers en het platform zal dan een belangrijke rol spelen als provider van nieuwe kennis.

Informele certificering

Uit de bevraging van werknemers op de platformeconomie bleek ook dat er geen toegevoegde waarde zit in het formeel valideren van competenties op de platformeconomie. Wat wel als validering wordt gebruikt, is de beoordeling van klanten voor competenties die tijdens een project zijn ingezet. Zo vindt er een evolutie plaats van eerder traditionele formele certificering naar informele certificering.

Auteur: Vickie Dekocker

Bron: Syntra Vlaanderen – Met dank aan Johan Desseyn van Mpiris.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy