"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Total Talent Management is meer dan een HR-beleid uitrollen

Door de nieuwe trend van Total Talent Management (TTM) overwegen meer bedrijven om ook hun personeelsbeleid te optimaliseren voor externe medewerkers, schrijft Federgon in haar persbericht. Maar kan je zomaar TTM en HR-beleid in één adem uitspreken? Elke de Loecker, sales & solutions director EMEA van TAPFIN Talent Solutions deelt haar visie.

Steeds meer bedrijven doen een beroep op freelancers en externe professionals die in dienst zijn van gespecialiseerde projectsourcingbureaus. Onder het mom van Total Talent Management (TTM) is de verleiding dan ook groot bij die bedrijven om ook voor die externen een HR-beleid uit te rollen zodat die zich snel thuis voelen in de onderneming, beweert de federatie van HR-dienstverleners Federgon. Maar is TTM niet meer dan enkel een HR-beleid aanpassen?

HR-beleid voor externen

Bedrijven die een HR-beleid voor hun externen uitstippelen, nemen een groot risico. Een klant-bedrijf mag geen werkgeversgezag uitoefenen over externen. Dat is de taak van het projectsourcingbureau. Jammer genoeg neemt niet elk bureau die taak op zich, schrijft Federgon in het persbericht.

“Klant-bedrijven die hun externen onderwerpen aan een HR-beleid riskeren boetes of het automatisch ontstaan van een contract van onbepaalde duur tussen het bedrijf en de projectsourcingmedewerker. En dat is niet de bedoeling. Een professioneel projectsourcingbureau zorgt ervoor dat de externen zich thuisvoelen in het bedrijf zonder verdere risico’s op arbeidsrechtelijk vlak en zonder dat het klant-bedrijf het gehele HR-beleid moet overnemen”, zegt de federatie.

Om klant-bedrijven te ondersteunen in het vinden van de juiste projectsourcingpartner, ontwikkelde Federgon samen met de technologiefederatie Agoria het label Projectsourcing Certified Membership: “Het kwaliteitslabel zorgt ervoor dat projectsourcing niet kan verglijden in verboden terbeschikkingstelling en dat de regels rond instructierecht effectief gerespecteerd worden.”

Extreem enge definitie van Total Talent Management

“Wat Federgon vertelt in haar persbericht is juridisch gezien correct. Maar ik vind dat de federatie een extreem enge definitie van HR-beleid hanteert”, zegt Elke de Loecker. “Zij ziet het HR-beleid als een automatische verlenging of kopie van het beleid voor vaste werknemers én vereenzelvigen het nog eens met Total Talent Management (TTM). Dat is erg kort door de bocht. TTM is zo veel meer dan de externe werknemers zich laten thuisvoelen in je bedrijf.”

Meer dan enkel thuisvoelen

76 procent van de bedrijfsleiders wereldwijd verwacht binnen het jaar een verschuiving te maken naar een TTM-model, volgens een rapport van Randstad Sourceright. Meer dan ooit is het omarmen van een totale talentbenadering de meest effectieve manier om de toekomst te garanderen. Door het TTM-model te implementeren in hun organisatie willen de leiders efficiënter talent inhuren (39%), talentschaarste aanpakken (36%) en sneller hun vacatures invullen (34%).

Vast, onafhankelijk, tijdelijk, robots, … door in te huren voor het project en niet voor de baan, wint de onderneming tal van voordelen: bredere toegang tot talent, snellere levering, hogere tevredenheid van inkoop of hr, grotere transparantie, kosteneffectiviteit en preciezere personeelsplanning, aldus het rapport.

Vast of flex? Maakt niet uit

“TTM betekent inderdaad dat je op een holistische manier naar talent moet kijken”, bevestigt Elke. “Door los te kijken van de contractvorm zorg je ervoor dat je als ondernemer alle opties openhoudt en geen talent verliest door een te enge benadering.”

“Bij TAPFIN ondersteunen wij eerst onze klanten in de uitwerking van een business case: wat is het doel en waar wil je verbeteringen zien? Daarna raden wij hen aan om op een systematische manier het talent dat ze al in huis hebben in kaart te brengen en dat te laten bewegen over de traditionele business lines heen. Dat dit in een bepaalde contractvorm op de correcte manier dient opgevolgd te worden, spreekt voor zich”, getuigt Elke.

Veranderingsmanagement noodzakelijk

“Wat wij ook steeds meer zien is dat individuen in een bepaalde levensfase op een andere manier wensen te werken. Bijvoorbeeld eerst als temp, daarna met een vast contract, waarna deeltijds als freelance om ten slotte door te groeien als consultant, waarbij ze meer controle hebben over de eigen tijdsbesteding”, zegt Elke.

“Waarom kunnen die individuen dat niet doen binnen hetzelfde bedrijf?”, vraagt Elke. “Toch zie ik dat organisaties het moeilijk hebben om zich aan die trend aan te passen. Niet zozeer op het juridisch aspect, maar qua veranderingsmanagement.”

Werken op basis van resultaat

“Vaak is het voor een freelancer nog moeilijk om verschillende klanten tegelijkertijd te hebben. Bedrijven zijn meestal standaard op zoek naar een voltijdse medewerker. Ze zijn bezorgd dat het engagement van de freelancer beperkt is of ze vrezen dat de freelancer tijdens hun uren werkt voor een andere klant. Maar dat werkt vanuit twee richtingen”, zegt Elke.

“Ben je zo zeker dat je voltijdse vaste werknemer effectief 38 uren per week voor je werkt?”, vraagt Elke zich af. “Met freelancers en andere contractvormen werk je op basis van een resultaat. Dat betekent dat je anders moet leren denken: meer in concrete doelen en verwachtingen.”

Conclusie

“Weet vooral waar je aan begint. Laat je adviseren en begeleiden, evalueer en meet regelmatig. TTM is een reis waarbij je stap voor stap veranderingen doorvoert en je aanpak aanpast aan de veranderende wereld waarin je werkt”, adviseert Elke.

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert