SLUIT MENU

Verkiezingsdossier: De politieke partijen over de arbeidsmarkt

Op zondag 26 mei gaan we naar de stembus en kiezen we vertegenwoordigers voor het regionale, het federale en het Europese parlement. Wat is het standpunt van de politieke partijen over de arbeidsmarkt? Nextconomy legde hen enkele prangende vragen voor.

Plannen voor de arbeidsmarkt

In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen ligt de klemtoon vooral op klimaat, migratie en onderwijs. Economie en de arbeidsmarkt komen minder prominent naar voren in de programma’s.

Opvallend, want jij en ik, werknemer, werkgever of zelfstandige, iedereen ondervindt dagelijks dat de wereld van werk fundamenteel verandert en dit zal blijven doen de komende jaren.

Daarom peilde NextConomy bij de verschillende politieke partijen naar hun plannen voor de arbeidsmarkt. Meer bepaald hebben we gepolst naar hun standpunt rond de thema’s die op de NextConomy  website regelmatig aan bod komen, zoals de platformeconomie, de schaarste op de arbeidsmarkt, de statuten enzovoort.

NextConomy redacteur Melanie De Vrieze legde de zeven Vlaamse partijen CD&V, Groen, N-VA, Open Vld, PVDA, sp.a en Vlaams Belang deze vijf vragen voor:

  1. Wat zijn de drie prioriteiten van de partij voor de arbeidsmarkt?
  2. Hoe staat de partij tegenover het statuut van de werknemer, ambtenaar en zelfstandige?
  3. Wat is de houding van de partij tegenover de nieuwe vormen van werken, zoals de platformeconomie? Hoe wil u die werknemers beschermen?
  4. Hoe wil de partij de schaarste op de arbeidsmarkt oplossen?
  5. Wat is het standpunt van de partij rond levenslang leren en arbeidsmigratie?

Hun antwoord op die vragen lees je de aankomende week in vijf losse artikelen hier op NextConomy.

We hebben alles alvast gebundeld in dit dossier.

De toekomst van werk is vandaag actueel

Met NextConomy willen we kennis en inzichten brengen over de nieuwe wereld van werk en werk organiseren. Maar we willen ook het debat aanzwengelen over de toekomst van werk. Omdat we sterk geloven dat werk bijdraagt tot het geluk van individuen en de rijkdom van bedrijven en het land. Diverse oorzaken maken dat werk, hoe we denken over werk en hoe het wordt georganiseerd steeds meer fundamenteel veranderen.

Dit is geen verre toekomst, dit speelt vandaag al en zal in toenemende mate alles en iedereen impacteren.

Deze verkiezingen zijn een uitgelezen kans voor de volgende regering om onze beroepsbevolking, onze bedrijven en onze economie klaar te maken voor de nieuwe wereld van werk. Des te jammer dat dit als agendapunt voor de meeste partijen geen prioriteit heeft.

Veel leesplezier en inspiratie gewenst om op basis van ons dossier je stem op 26 mei e.k. op ‘de goei’ uit te brengen!

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu