"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Robots zijn er voor ons en niet omgekeerd”

Nemen robots straks het werk over van chirurgen? Dat was een van de centrale vragen tijdens een event van ETION. Sprekers prof. dr. Alex Mottrie (Orsi Academy) en Christophe Mouton (AZ Middelares) geloven alvast van niet. “Door de robotisatie kan de arts zich net meer bezighouden met het menselijke en het emotionele aspect.”

Plaats van afspraak is de Orsi Academy in Melle, het grootste opleidingscentrum voor robotchirurgie in Europa. De nieuwbouw met operatiezalen, kantoren en vergaderruimtes werd in september vorig jaar officieel geopend.

fotograaf Johan Martens

 

Prof. dr Alex Mottrie, bezieler en oprichter van het opleidingscentrum, weet al langer dan vandaag dat robotchirurgie de toekomst is. Het voorbije jaar werden duizend chirurgen opgeleid om robotgeassisteerde chirurgie onder de knie te krijgen.

“De chirurgie zal de komende tien jaar meer veranderen dan de voorbije 100 jaar”, aldus Mottrie. Of om het met de woorden van professor chirurgie Richard Savata te zeggen: ”De toekomst is niet alleen bloed en darmen, maar bytes en bits.”

Menselijke aspect

Mottrie is een autoriteit op het vlak van robotchirurgie. Tijdens zijn presentatie heeft hij het onder meer over de voordelen. “Dankzij de technologie is het mogelijk om mensen op een minder agressieve manier te helpen: ze hebben minder pijn en littekens, er zijn minder complicaties en ze verblijven minder lang in het ziekenhuis.”

Zullen robots het werk straks overnemen? Mottrie gelooft van niet. “Het klopt dat ze in de toekomst autonomer zullen werken, maar nu zijn ze vooral ondersteunend. De technologie neemt het werk gedeeltelijk over, maar de chirurgen zullen er nog altijd zijn. Net door de robotisatie kan de arts zich meer bezighouden met het menselijke, het emotionele aspect.”

De pionier in robotchirurgie kijkt kritisch naar de technologische evolutie. “Ik zie goede dingen, maar ik erken ook de gevaren. Robots zijn er voor ons en niet omgekeerd.”

Van zorg naar preventie

Ook Christophe Mouton, CEO van AZ Middelares, zet sterk in op innovatie, onder meer via digitalisering en wearables die de patiënten opvolgen. “We proberen early adopter te zijn, maar gaan zelf geen fundamenteel onderzoek doen”, zegt CEO Christophe Mouton. “We evolueren van zorg naar preventie, onder meer via die wearables.”

Beide sprekers houden ook rekening met de impact die de technologie heeft op ethisch vlak. “De gezondheidszorg is inderdaad een heel menselijke sector”, zegt Mottrie. “Het wordt een moeilijke afweging van wat we wel en niet mogen doen met de data. Maar de privacy van vroeger bestaat niet meer.”

Terugbetaling

Op micro-economisch niveau is het inzetten van een robot nog verlieslatend. Het ziekenhuis wordt voor de investering niet gefinancierd. “Innovatie wordt niet beloond”, legt Christophe Mouton uit. “Door de wearables bijvoorbeeld dalen de reanimaties met 80 procent, maar dat betekent ook minder financiering voor de spoedgevallen.”

Voor de aanwezigen is wat wordt gezegd herkenbaar. “Ook wij willen continu innoveren”, zegt Philip Nieberding, medisch directeur van AZ Nikolaas. “Momenteel beschikken onze chirurgen nog niet over een robotinstallatie, maar ze doen de operaties wel in partnerziekenhuizen. Ons medisch innovatiefonds moet middelen verwerven om zo’n aankoop mogelijk te maken. Dit betaalbaar houden is een van de grootste uitdagingen van een groot regionaal ziekenhuis.”

fotograaf Johan Martens

 

Nieberding gelooft evenmin dat robots chirurgen zullen vervangen. Hij ziet het eerder als een hulpmiddel om bewegingen te doen die met de hand moeilijk zijn of om vlot te werken in de buikholte. “De stap naar robotchirurgie is klein wanneer je de evolutie ziet van ‘met mes en vork opensnijden’ naar kijkoperaties. Hij maakt zich ook niet te veel zorgen over de ethische discussie. “De ethische comités in lokale ziekenhuizen kijken daarop toe en ook met universitaire partners is er altijd aftoetsing.”

Over ETION: ETION is het forum voor geëngageerd ondernemen. Wij zijn ervan overtuigd dat waardengericht ondernemerschap nodig is voor duurzaam succes. Daarbij vertrekken we vanuit een geïntegreerde kijk op ondernemer, bedrijf en samenleving. Meer weten? Kijk op onze website https://etion.be/

Melanie De Vrieze is freelance journalist and reporter for NextConomy. Bekijk alle berichten van Melanie De Vrieze