"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De ene multi-jobber is de andere niet

Onderzoek naar multi-jobbers

Jong, vrouwelijk en eerder van vreemde afkomst. Mannelijk, autochtoon en van middelbare leeftijd. Twee tegenovergestelde groepen met verschillende persoons- en jobkenmerken tekenen zich af binnen de zogenoemde multi-jobbers. Zo blijkt uit het onderzoek van Steunpunt Werk.

Die persoonskenmerken stemmen dan weer overeen met de type jobs die ze combineren. Multi-jobbers onderscheiden zich in twee categorieën. Zo is er de groep die meerdere loontrekkende jobs combineert en de groep die loonarbeid met een zelfstandige job combineert. Elk met andere profielkenmerken dus.

Kansen op de arbeidsmarkt zijn bepalend

Het onderzoek komt er na de vaststelling in 2011 dat er een stijgende trend van multi-jobbers merkbaar is. Maar waarbij niet duidelijk was of het gaat om een positieve evolutie. Zijn die multi-jobbers nu een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt of spreken we over sterke arbeidsmarktprofielen? Die vraag vormde het uitgangspunt van dit onderzoek. Het antwoord: beide is waar.

Hoewel de tweedeling niet strikt en absoluut is zie je toch overwegend kenmerken van kwetsbare profielen op de arbeidsmarkt bij de groep die meerdere loontrekkende jobs combineert. Terwijl je in de groep van loontrekkenden die er een zelfstandige job bijnemen meer kenmerken terugvindt van sterkere profielen op de arbeidsmarkt. Ook op het vlak van onderwijsniveau en loonklasse zet de trend zich door. Hoewel in beide groepen zowel hoog- als laaggeschoolden terug te vinden zijn, is het aandeel hooggeschoolden duidelijk hoger bij de groep die er een zelfstandige activiteit bijneemt. Bij de groep met meerdere loontrekkende jobs komen dan weer vaker personen uit een lagere loonklasse voor. Het omgekeerde geldt voor de loontrekkenden in combinatie met een zelfstandige activiteit. Het is ook de laatste groep die duidelijk in de meerderheid is en een positieve groeitrend kent tussen 2005 en 2016.

Freelancer worden, een bewuste keuze

Onder die groep vallen ook heel wat freelancers die er zelfstandige activiteiten in bijberoep bijnemen. Wanneer we de resultaten van het onderzoek erop nalezen, kunnen we dus stellen dat personen die er een zelfstandig bijberoep op nahouden, dat meestal doen vanuit positieve motieven. En dus de expertise uit hun hoofdjob aanwenden om er een uitdagende of goedbetaalde zelfstandige activiteit op na te houden. Dat in schril contract met personen die verschillende loontrekkende jobs combineren als een manier om rond te komen.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy