"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gewijzigd kader voor opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

Ondernemingen kunnen in bepaalde gevallen gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. Dit zijn arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid met een duur van hoogstens 24 uur die elkaar onmiddellijk opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag of door de gewone inactiviteitsdagen binnen de onderneming. De geldende voorwaarden en verplichtingen worden gewijzigd vanaf 1 oktober 2018.

Onder bepaalde voorwaarden en mits naleving van een aantal verplichtingen, kunnen ondernemingen gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. De terzake geldende voorwaarden en verplichtingen zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Met het oog op een vermindering van het aantal opeenvolgende dagcontracten en het oneigenlijk gebruik ervan, nam de NAR op 24 juli 2018 de cao nr. 108/2 aan waarin deze voorwaarden gewijzigd werden.

Zo kunnen opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid enkel gebruikt worden als de gebruiker (d.i. de onderneming die de uitzendkrachten inzet) bewijst dat er een “nood aan flexibiliteit” daartoe bestaat. Deze nood wordt bewezen voor zover de gebruiker bewijst dat diens werkvolume (i) afhankelijk is van externe factoren, of (ii) sterk fluctueert of (iii) gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

Actiepunt vanaf 1 oktober 2018

Bij het gebruik van opeenvolgende dagcontracten moet er steeds nagegaan worden of er sprake is van een nood aan flexibiliteit en voldaan worden aan de informatie- en raadplegingsverplichting. De eerste verstrengde semestriële informatiesessie zal betrekking hebben op het vierde kwartaal van 2018 en plaatsvinden bij het begin van het eerste semester van 2019.

Bron: Lexalert

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu