"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Verzwakking van de uitzendactiviteit in september reflecteert economische onrust

In september 2022 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af ten opzichte van de vorige maand en ten opzichte van september vorig jaar, zo blijkt uit de Federgon-index.

In september 2022 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -2,47% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren nam af met -3,20% in het arbeiderssegment en met -1,26% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand september van vorig jaar, liet de uitzendsector een daling optekenen van -6,99%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -7,83% in het arbeiderssegment, en met -5,84% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 100,26 punten in september 2022 tegenover 102,80 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Bron: Federgon

Federatie van de HR-dienstverleners - Fédération des prestataires de services RH Bekijk alle berichten van Federgon