"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
toename oudere zelfstandigen

1 op 4 zelfstandigen is ouder dan 55 jaar

Tussen 2007 en 2015 is het aantal zelfstandigen met 18% toegenomen tot 968.122 zelfstandigen. Dat blijkt uit het Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers. Eén opvallende verklaring voor die stijging is de toename van het aantal 55-plussers en actieve gepensioneerden.

Van de 968.122 zelfstandigen waren er in 2015 67% actief in hoofdberoep, 24% in bijberoep en 9% actief na pensionering.

Het aantal actieven na pensionering neemt sinds 2009 sneller toe dan het aantal zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. Deze groep nam tussen 2009 en 2014 met 6% toe, het aantal hoofdberoepers met 1,4% en het aantal bijberoepers met 2,7%.

Uit de cijfers van de barometer blijkt  dat 20% van de zelfstandigen jonger is dan 35 jaar, 52% is tussen de 35 en de 55 jaar en 1 op de 4 zelfstandigen in ons land ouder is dan 55 jaar. Daardoor is deze groep groter dan de groep zelfstandigen jonger dan 35 jaar.

De zin om zelfstandig te worden neemt dus toe met de leeftijd. Het grootste aantal zelfstandigen bevindt zich in de leeftijdsklasse 35-55 met een gemiddelde groei van 8%. De groep jonger dan 35 jaar kent een gemiddelde groei van 13%. Maar opvallend is de klasse van de 55-plussers, die kent de sterkste groei: namelijk 27%.

Vanaf 1 januari 2015 mag een gepensioneerde die minstens 65 jaar is of een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft onbeperkt bijverdienen zonder pensioenrechten te verliezen. Dat is een mogelijke verklaring voor de stijging van het aantal actieve gepensioneerden. Die maatregel heeft de regering Di Rupo destijds genomen om mensen aan te moedigen langer te werken.  

Bron: Boordtabel van de KMO’s en de zelfstandige ondernemers

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert