"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

België voorzitter EU – Ministers van Werk kwamen samen in Namen

De eerste ministeriële bijeenkomst onder het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie bracht de ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken samen in de Waalse hoofdstad Namen. Tijdens de eerste dag bespraken de ministers hoe sociaal beleid moet worden weerspiegeld in de strategische agenda van de EU-instellingen na de Europese verkiezingen.

Ook sociale partners uitgenodigd

De eerste plenaire sessie werd voorgezeten door vicepremier Dermagne en ingeleid door Europees commissaris Schmit, vicepremier Vandenbroucke en OESO-directeur Scarpetta. Naast de ministers en hun vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, de EVA-landen, Oekraïne en Moldavië, namen ook de sociale partners en het maatschappelijk middenveld deel aan de discussie over de belangrijkste resultaten van de afgelopen jaren en wat er nog moet gebeuren. Het debat onderstreepte het belang van de Europese pijler van sociale rechten die in 2017 werd afgekondigd en de bijbehorende kerndoelen die in 2021 zijn vastgesteld.

Schaarste aan talent op de agenda

De ministers, sociale partners en andere afgevaardigden bespraken welk beleid nodig is om de arbeidsmarkten en het sociale stelsel, maar ook de economie in het algemeen, binnen de EU toekomstbestendig, robuuster en beter bestand tegen onvoorziene schokken te maken, en hoe de sociale dialoog in dat opzicht een grotere rol kan spelen.

Het aantal vacatures dat niet kan worden ingevuld, neemt in de hele EU toe.

In een van de  break-out sessies stond het tekort aan arbeidskrachten centraal. Het aantal vacatures dat niet kan worden ingevuld, neemt in de hele EU toe. De discussie spitste zich toe op de verschillende beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om de uitdaging aan te gaan. De rol van het beleid inzake vaardigheden is cruciaal en kreeg bijzondere aandacht in de context van het huidige Europese Jaar van de vaardigheden en in het licht van het nieuwe ‘mobiliteit van vaardigheden en talent’-pakket van de Commissie. De afgevaardigden wezen ook op het belang van betere arbeidsomstandigheden in de tekortsectoren.

Lees op de website van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het volledige verslag.

Foto bovenaan: ©Belgian presidency

Lees ook :

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy

Laat een reactie achter