"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Het fenomeen van de forse groei aan online ‘tech’ werkkrachten

De online tech workforce groeit sneller dan de gemiddelde online worker populatie. Dat concludeert de ILO, de International Labor Organisation op basis van de Online Labor Index (OLI). Daarmee is de ‘tech shift’ een feit, stellen ze.

Wat is de Online Labor Index?

Sinds 2016 wordt het matchen van vraag en aanbod van werk via online platformen zoals Upwork, Freelancer.com, Fiverr en vele anderen 24/7 geregistreerd in een centrale computer en weergegeven in een voor iedereen toegankelijke index, de Online Labor Index. In eerste instantie vond je die terug op de website van de Universiteit van Oxford. Sinds midden 2022 wordt dit gemonitord door het ILO.

Met de recente update van de Online Labour Index (OLI) kan je nu de relatieve groei verkennen van de vraag naar specifieke beroepen in 136 landen (!) en van het aanbod aan online arbeidskrachten. Zo zijn vergelijkingen voor -, tijdens – en na de eerste economische schok van de COVID-19 pandemie mogelijk.

De Online Labour Index (OLI) biedt ook de mogelijk het aantal geregistreerde werknemersprofielen voor een subset van online arbeidsplatforms te observeren. Verder visualiseert de OLI het meest populaire beroep voor online werknemers per land en jaar.

Het bestand met online werkkrachten bedraagt wereldwijd +/- 163 miljoen en groeit nog steeds. Het aantal software ontwikkelaars en tech-profielen groeit het snelst.

Online werk voor tech profielen stijgt spectaculair

Door de data en visualisaties van 2017 te vergelijken met die van 2022 wordt met name de groei van het aantal online tech werkkrachten zichtbaar. Het aantal landen met softwareontwikkeling en tech als meest populaire beroep onder de online arbeidskrachten steeg van 29% in 2019 naar 43% in 2022. Onderstaande afbeelding 1 geeft in blauw de landen weer waar in 2017 overwegend softwareontwikkelaars en tech-profielen werkten via online platformen. Afbeelding 2 is de situatie in 2022.

Afbeelding 1: Situatie in 2017
Afbeelding 2 – situatie in 2022

Geen indicatie dat de groei stopt

In 2015 bedroeg het wereldwijde online personeelsbestand naar schatting +/- 50 miljoen werkkrachten. Het ILO geeft in een publicatie uit 2021 aan dat het online personeelsbestand +/- 163 miljoen werkkrachten bedraagt. Ook gaan ze ervan uit dat de populatie online werknemers gestaag blijft groeien.

Als ze kijken naar de 20 grootste landen met online arbeidskrachten stellt ILO vast dat voor 13 van deze 20 landen de “tech workforce” meer groeit dan hun totale online workforce. Zie figuur 3 hieronder. Voor sommige landen zijn de verschillen in groei echter vrij groot, zoals voor Servië (3,22 keer) of het VK (8,2!).

Figuur 3 – Factor waarmee het aandeel online tech werkkrachten meer toeneemt in een land dan hun totale aantal online werkenkrachten (2019 – 2022)

Bron: ILO

Lees ook :

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu