"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Werken aan een D&I-beleid voor extern talent

Ook extern talent wil zich betrokken voelen bij een organisatie. Een diversiteits- en inclusiebeleid voor intern én extern talent ondersteunt de performance van een organisatie en komt ook de retentie ten goede. Elise Denecker, Director People & Culture bij Hays, deelt haar visie.

“Of ze nu vast of tijdelijk, intern of extern zijn: mensen willen zich goed voelen”, stelt Elise Denecker, Director People & Culture bij Hays.  “Mensen die zich goed voelen, presteren beter.  Bovendien helpt het ook in de retentie: een persoon die op tijdelijke basis voor een organisatie werkt, kan later nog terugkomen.  De mate van betrokkenheid bij de organisatie speelt een belangrijke rol in deze beslissing.”

Diversiteit en inclusie: meer dan quota en lijstjes

“Heel veel identiteitsfactoren zijn niet zichtbaar met het blote oog”, stelt ze.   Ze raadt bedrijven daarom aan verder te kijken dan de demografische gegevens en te focussen op skills en competenties. “Kijk verder dan quota en lijstjes.  Dan ben je vooral bezig voor de statistieken en niet met waar diversiteit en inclusie echt om gaat.”

“Je kan pas een breed publiek bereiken als je binnen de organisatie ook een breed publiek hebt.” Elise Denecker.

Als je als organisatie een breed publiek wil aanspreken dan moet je zelf ook zo breed mogelijk inzetten.  Dit betekent het aantrekken van verschillende doelgroepen die elk een eigen blik en andere expertise met zich meebrengen.  Zo vermijd je een tunnelvisie.  “Je kan pas een breed publiek bereiken als je binnen de organisatie ook een breed publiek hebt.  En die diversiteit is ook te vinden bij extern talent.”

Een D&I-beleid voor intern én extern talent

Het inschakelen van extern talent vindt bij meer en meer bedrijven zijn ingang.  Het is dan ook belangrijk om in de HR strategie en het D&I-beleid aandacht te hebben voor dit externe talent.

“Werken aan diversiteit en inclusie begint met een duidelijk beleid en met mensen die dit beleid in de praktijk omzetten” stelt Elise Denecker.  “Dat beleid mag naar intern en extern talent niet veel verschillen”

Ze benadrukt het belang van een organische groei van diversiteit. Bedrijven die nog weinig rond D&I gedaan hebben en op grote schaal extern talent inschakelen, raadt ze aan in zee te gaan met een partner bij wie extern talent deel uitmaakt van de core business.  Deze partner kan het D&I-beleid mee helpen uitdenken, uitwerken en uitvoeren.

Ook voor organisaties die eerder uitzonderlijk een beroep doet op externe werkkrachten is een D&I-plan met aandacht voor extern talent een meerwaarde.  Deze bedrijven adviseert ze om zich te laten omringen door mensen die de expertise hebben om samen een plan uit te werken op maat van het bedrijf.

Het belang van aandacht voor extern talent

De kans is groot dat een externe werkkracht in de toekomst opnieuw ingeschakeld wordt.  Het is dan ook in ieders belang om de link aan te houden.  “Het zit vaak in kleine dingen maar maakt wel dat mensen zich ‘part of the game’ voelen”, benadrukt ze.

“Mits bedrijven hun creativiteit aan de dag leggen is er veel mogelijk zonder dat ze de werkgeversopdracht opnemen.” Elise Denecker.

“De mate van betrokkenheid van extern talent ligt voor een groot deel bij het inhurend bedrijf”, aldus Elise Denecker.   Voorzien in een goede on boarding, het toewijzen van een buddy, het betrekken van de  externe werkkrachten bij bedrijfscommunicaties,… het zijn een aantal van de mogelijkheden die de betrokkenheid van het externe talent relatief gemakkelijk verhogen.

Niet onbelangrijk is de verwachting van het individu zelf.  Elise Denecker adviseert bedrijven hun externe werkkrachten te bevragen.  “Je hoeft het niet altijd ver te gaan zoeken.  Vraag naar de verwachtingen en zienswijze.  Kijk wat mogelijk is binnen het wettelijk kader en ga daar mee aan de slag.”, motiveert ze bedrijven.

“Zie D&I niet als marketingstunt want dan verlies je aan geloofwaardigheid en imago.” Elise Denecker.

Wees oprecht, vermijd window dressing

Elise Denecker geeft nog mee: “Ga stap voor stap aan de slag met de uitwerking en implementatie van het D&I-beleid.  Het is beter minder dingen te doen maar de dingen die gedaan worden oprecht te doen.”

“Zie D&I niet als marketingstunt want dan verlies je aan geloofwaardigheid en imago” waarschuwt ze.

OVER ELISE DENECKER

Elise Denecker is 11 jaar werkzaam bij Hays.  Zij vervulde rollen als Recruitment Consultant, Teamleader en Recruitment & Development Manager.  Sinds 3 jaar is ze werkzaam als Director People & Culture en maakt ze deel uit van het Belgisch Management Team.   Elise Denecker heeft een grote interesse ‘the world of work’ en hoe het economisch klimaat hier invloed op heeft, de mens als belangrijkste resource en factoren die de productivity en wellbeing mee bepalen.

Lees ook:

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele