"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Toekomst van werk: NextConomy stelt vijf concrete acties voor de arbeidsmarkt voor

(Persbericht) België heeft de kans om de toekomst van zijn arbeidsmarkt een boost te geven door een proactiever beheer van het toenemende belang van freelance werk in die markt. NextConomy, het kennisplatform over de toekomst van werk, betreurt dat dit belangrijke onderwerp ontbreekt op de politieke agenda en stelt vijf concrete acties voor die onze arbeidsmarkt ten goede kunnen komen.

NextConomy is opgericht in 2017 met als doel het debat rond de toekomst van werk in België te stimuleren. Het is intussen hét onafhankelijke kennisplatform voor alle spelers op zoek naar inzichten over de vele nieuwe vormen van werk en het flexibel organiseren van werk.

Ondertussen kan niemand de explosieve groei van het inzetten van flexibele en externe arbeidskrachten door organisaties nog tegenspreken. Organisaties moeten strategisch wendbaar zijn en kennis en kunde inhuren om snel in te spelen op de onvoorspelbare schommelingen van de economie. Op de arbeidsmarkt veroorzaakt dit een toename van freelancers met +5% in 2021 tot meer dan 291.000 freelancers in België, ofwel 1 op 3 zelfstandigen (bronnen: Unizo & Federaal Planbureau). Deze trend wordt wereldwijd vastgesteld: mensen zoeken meer autonomie in hun carrière en nemen de stap om hun expertise als freelancer aan te bieden.

De 5 voorstellen van NextConomy:

1. Volledige informatie en gegevens over de arbeidsmarkt rapporteren

Tot dusver kunnen enkel ruwe afleidingsmethoden het freelancegedeelte van de arbeidsmarkt becijferen en segmenteren. Er is nood aan accurate cijfers over het aantal freelancers. Meten is weten. Freelancers zijn nu ‘the elephant in the room’: ze zijn er in grote aantallen, maar niemand weet precies wie, wat, waar, waarom? De oplossing ligt in het verstrekken van objectieve en actuele gegevens, niet zoals nu, enkel gefragmenteerd over werkenden in loondienst en werkloos talent, maar integraal, dus inclusief over talent dat als zelfstandige bijdraagt aan het succes van organisaties.

We stellen een blinde vlek vast als het gaat om arbeidsmarktgegevens. Binnen dat spectrum bevindt zich extern talent: de deskundigen die organisaties ook ervaring en flexibiliteit bieden.

Marleen Deleu, Director Trends & Insights, NextConomy

 

2. (Toekomstige) professionals opleiden om een duurzame HR-strategie te integreren

De uitdagingen in verband met human resources (employer branding, aanwerving, schaarste, personeelsbehoud, internationalisering, enz.) zijn gekend. Helaas blijven managers oude methoden toepassen, die niet meer aanslaan in de nieuwe realiteit van werk. Organisaties doen al beroep op verschillende soorten werkkrachten (werknemers, uitzendkrachten, freelance consultants). Door een permanente opleiding van HR-professionals, inkoopmanagers en bedrijfsleiders over deze nieuwe vormen van werk verzeker je organisaties ervan meer duurzame hr-strategieën te ontwikkelen, die beter zijn afgestemd op de nieuwe realiteit van de arbeidsmarkt.

Een totaalbeheer van alle vormen van talent moet een onderdeel zijn van bachelor- en masteropleidingen. Het is de enige oplossing voor een duurzame en toekomstgerichte HR-strategie.

Marleen Deleu, Director Trends & Insights, NextConomy

 

3. De ‘gig economy’ onderscheiden van de ‘talent economy ‘

Er is in de media, academische wereld en bij beleidsmakers nog te veel verwarring over het verschil tussen de ‘gig economy’ en de ‘talent economy’. In de eerste markt ligt de nadruk op de uitvoering van een dienst via een platform, en niet op de persoon, zoals bij Uber, Deliveroo enz. In het andere geval ligt de nadruk op de persoon en zijn vaardigheden. De talent economie slaat op hoogopgeleide profielen, die zelf beslissen om hun kennis en diensten op zelfstandige basis aan te bieden. Deze voortdurende verwarring is schadelijk, onder andere omdat ze organisaties niet aanmoedigt om hun relatie met freelancers te verbeteren.

Het is hoog tijd dat de media, regeringen en de academische wereld in hun communicatie rekening houden met deze belangrijke nuance. Voor de spelers in de ‘talent economy’ is het statuut van zelfstandige een keuze.

Marleen Deleu, Director Trends & Insights, NextConomy

 

4. België moet (kan) een hotspot voor freelancers worden

België moet ophouden met klagen over het tekort aan talent. We moeten actie ondernemen. Investeren in opleiding is natuurlijk noodzakelijk, maar het is een te trage oplossing. Het aantrekken van freelance talent uit het buitenland is een doeltreffende en snelle aanvulling voor onze bedrijven. Om dit te bereiken moeten we de infrastructuur en de branding van ons land herzien.

België staat niet bekend als een hotspot voor freelance consultants. Als ons dat lukt, bieden we grote voordelen voor organisaties om het talent te vinden dat ze nodig hebben.

Marleen Deleu, Director Trends & Insights, NextConomy

 

5. Ethiek op de agenda van organisaties zetten

 Het aantal zaken waarbij het imago en de reputatie van bedrijven op het spel staan, neemt toe. De ethiek van de samenwerking met extern talent moet voor organisaties een prioriteit worden. In de praktijk hebben organisaties controle over hun interne personeelsbestand, maar geen zicht op de tijdelijke externe werkkrachten. Laat staan een beleid dat een optimaal beheer mogelijk maakt. Het doel moet zijn een ethisch HR-beleid te voeren dat ook buiten de eigen loonlijst correct omgaat met talent.

“Het huidige ecosysteem voor extern talent is veel groter dan organisaties en overheden beseffen. Er is behoefte aan ethische bewustmaking van alle spelers, en aan het vrijmaken van mensen en middelen om de arbeidsstroom in de organisatie beter te beheren.”

Marleen Deleu, Director Trends & Insights, NextConomy

 

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy