"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Veroorzaakt genderdiscriminatie wel de loonkloof?

Vrouwen in hoofdberoep verdienen bijna 10.000 euro minder per jaar dan hun mannelijke collega’s. Oorzaak? De genderkloof. Dat concludeert hr-dienstengroep Liantis. Geldt dat ook voor freelancers? Expert economie en onderzoek bij Unizo Robin Deman duidt de cijfers.

Verschil in werkuren, lagere loonschalen, werken in zachtere sectoren … deze factoren zorgen ervoor dat vrouwelijke ondernemers minder verdienen dan mannelijke zelfstandigen, volgens een onderzoek van Liantis. Robin Deman van Unizo analyseert de cijfers specifiek voor freelancers.

Gemiddeld uurtarief

Robin: “In het Freelancer Focus Rapport maken we een onderscheid volgens het type opdracht en het gevraagde uurtarief exclusief btw. Hieruit blijkt dat het merendeel van de freelancers een uurtarief vraagt tussen de 51 en de 90 euro.”

“Het gevraagde uurtarief hangt af van de soort opdracht. Bij freelancers die intellectuele opdrachten uitvoeren zoals copywriting, vormgeving of opleiding vraagt ongeveer de helft 50 euro of minder per uur. Terwijl 1 op de 3 freelancers werkzaam in consultancy meer dan 90 euro per uur rekenen. Dat verbaast me ook niet, want als ICT’er moet je vaak over heel specialistische kennis beschikken en de vraag naar zo’n profielen is enorm groot.”

Uit onze berekeningen blijkt dat het gemiddeld uurtarief voor mannen 68,5 euro is en voor vrouwen 62,5 euro exclusief btw.

Tariefverhouding binnen een sector

“Wanneer we inzoomen binnen een sector, zien we dat er amper sprake is van een loonkloof. Over alle opdrachten heen, merken we wel dat mannen een hoger tarief vragen dan vrouwen. In de categorie minder of gelijk aan 50 euro per uur antwoordt 37% van de vrouwen positief versus 22% van de mannen. In de categorie 51 tot 90 euro per uur: 42% van de vrouwen versus 56% van de mannen. En in de categorie meer dan 90 euro per uur: 18% van de vrouwen versus 21% van de mannen.”

“Meer vrouwen dan mannen werken in de creatieve en intellectuele sector. Mannen zijn dan meer vertegenwoordigd in de technische of ICT-sector. En in de categorie consultancy werken er evenveel vrouwen als mannen.”

Deze cijfers tonen aan dat vrouwen minder verdienen omdat ze voornamelijk werken in de creatieve of intellectuele sector. Hier liggen de tarieven lager dan in de technische, ICT- of consultancy sector.

“De oorzaak voor een loonkloof tussen mannen en vrouwen is dus de sector waarin men werkt en het soort opdrachten dat men aanneemt. De cijfers tonen ook aan dat vrouwelijke freelancers gemiddeld minder factureerbare uren presteren dan mannen.”

32% van de freelancers zegt dat zij nu in een hachelijke situatie verkeren.

Grafiek: Welk soort freelanceropdrachten voert u hoofdzakelijk uit? (exclusief btw)? (Bron: Unizo)

Impact Corona

“We hebben bij onze achterban ook gevraagd naar de financiële impact van de coronacrisis. Voor de crisis zei 4% van de freelancers dat ze te weinig verdienden of financiële problemen hadden. Nu is dat cijfer vermenigvuldigd met een factor 8. 32% van de freelancers zegt dat zij nu in een hachelijke situatie verkeren.”

“Wanneer we inzoomen op deze problematiek qua geslacht zegt 37% van de vrouwen en 29% van de mannen dat ze geldzorgen hebben. En ook hier speelt de sector waarin men werkt de belangrijkste rol. Vrouwen werken namelijk meer dan mannen in sectoren die de gevolgen van de maatregelen zeer sterk voelen. Terwijl de sectoren consultancy en ict net floreren.”

Lees ook: De freelancer van vandaag telt gemiddeld meer grijze haren dan 5 jaar geleden

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert